nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 5
Następny
613-618
Odruch nosowo-sercowy
Betlejewski S., Betlejewski A., Burduk D., Owczarek A.
Praca oryginalna
619-625
Aerodynamiczny model zmian wydolności wentylacyjnej u chorych po arytenoidektomii laserowej
Misiołek M., Warmuziński K., Namysłowski G., Ziora D., Misiołek H., Karpe J., Rauer R., Kozielski J.
Praca oryginalna
627-632
Ocena zdolności drobnoustrojów do wytwarzania beta-laktamaz w przewlekłym zaostrzonym zapaleniu zatok leczonych antybiotykami beta-laktamowymi.
Namysłowski W., Namysłowski G., Buszman E., Misiołek M.
Praca oryginalna
633-637
Doświadczenia własne w leczeniu chorych z brodawczakiem odwróconym bocznej ściany nosa
Stręk P., Zagólski O., Składzień J., Modrzejewski M.
Praca oryginalna
639-644
Przetoki perymlimfatyczne - postępowanie chirurgiczne
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Balcerzak J.
Praca oryginalna
645-648
Rola IL-5 i IL-8 w patogenezie przewlekłego nieżytu nosa i zatok przynosowych - doświadczenia własne
Golusiński W., Leszczyńska M., Mielcarek-Kuchta D., Wiśniewska J.
Praca oryginalna
649-655
Ocena zakresu ruchów i siły mięśniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Marszałek S., Golusiński W., Dworak L.B.
Praca oryginalna
657-660
Malformacje żylne w obrębie ślinianki przyusznej
Kurzyna A., Hassmann-Poznańska E., Oleński J.
Praca oryginalna
661-665
Gruczolaki wielopostaciowe jamy nosa
Narożny W., Przewoźny T., Stankiewicz Cz., Kuczkowski J.
Praca oryginalna
667-673
Ocena jakości życia u chorych z rakiem krtani po radykalnej operacji węzłów chłonnych szyi
Starska K., Ciechomska E.A., Łukomski M.
Praca oryginalna
675-678
Powikłania po laserowej uvulopalatoplastyce (LAUP) w leczeniu chrapania i zespołu bezdechów sennych
Ścierski W., Namysłowski G., Urbaniec N., Misiołek M., Namysłowska K., Plich J.
Praca oryginalna
679-683
Problemy diagnostyczne w przypadku raka ucha środkowego
Niemczyk K., Stanisławek O., Bartoszewicz R.
Praca oryginalna
685-690
Badania ultrastrukturalne a występowanie przerzuów w węzłach chłonnych w raku gruczołowato-torbielowatym ślinianek
Golusiński W., Wegner A., Kulczyński B., Waśniewska E., Jarmołowska-Jurczyszyn D., Biczysko W.
Praca oryginalna
691-697
Olbrzymie gruczolaki wielopostaciowe ślinianki przyusznej
Przewoźny T., Stankiewicz Cz.
Praca oryginalna
699-708
Czynniki wpływające na morfologię i funkcję gardła oraz zwieracza gardłowo-przełykowego po laryngektomii całkowitej. Część I. Przydatność badania videolaryngoskopowego gardła i zwieracza gardłowo-przełykowego po laryngektomii całkowitej w prognozowaniu opanowania mowy przyłykowej
Tarnowska Cz., Stańczyk D., Jaworowska E., Paradowska B., Firlit K.
Praca oryginalna
709-713
Przydatność badań cytologicznych błony śluzowej u osób po tonsillectomi
Łukomski M., Mazur G., Józefowicz-Korczyńska M.
Praca oryginalna
715-717
Zaburzenia procesu komunikatywnego w zespole Parry-Romberga u 12-letniego chłopca
Pruszewicz A., Wojnowski W., Walczak M., Żebryk-Stopa A.
foniatria i audiologia
719-723
Zaburzenia procesu komunikatywnego w chorobie neuronu ruchowego
Wojnowski W., Obrębowski A., Walczak M., Wiskirska-Woźnica B.
foniatria i audiologia
725-730
Ocena słuchu u chorych z hipercholesteroloemią
Namysłowski G., Trybalska G., Ścierski W., Mrówka-Kata K., Bilińska-Pietraszak E., Kawecki D.
foniatria i audiologia
731-737
Ocena testu glicerolowego w chorobie Menierea przy zastosowaniu audiometrii tonalnej i otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych DPOAE
Jabłonka A., Pośpiech L., Orendorz-Frączkowska K.
foniatria i audiologia
739-745
Trudności diagnostyczne i terepeutyczne w dystoniach krtaniowych
Niebudek-Bogusz E., Modzelewska-Radwan B., Pietruszewska W., Zielińska M., Gryczyński M.
foniatria i audiologia
747-750
Niespotykane ciało obce przyłyku
Pabiszczak M., Szyfter W., Golusiński W.
kazuistyka
751-754
Unaczynienie nawrotu naczyniakowłókniaka młodzieńczego po podwiązaniu tętnicy szyjnej zewnętrznej
Szymańska A., Szymański M., Krzyżanowski W., Siwiec H.
kazuistyka
755-759
Przypadek gruczolaka woskowinowego przewodu słuchowego zewnętrznego
Namysłowski G., Ścierski W., Misiołek M., Czecior E., Lange D.
kazuistyka
761-764
Otolaryngologia warszawska w końcu XIX i na początku XX wieku
Kierzek A.
historyczna
765-768
Ocena wartości prognostycznej antygenów P53, BCL-2 i syndekanu-1 w raku krtani oraz ich przydatności w charakterystyce odpowiedzi pierwotnych hodowli komórkowych raka kratni na cis-platynę
Klatka J.
streszczenie pracy habilitacyjnej
769-771
Odległe wyniki leczenia nowotworów złośliwych szczęki
Skorek A.
streszczenie pracy doktorskiej
773
Sprawozdanie z II Konferencji Szkoleniowej "Akustyka w audiologii"
Obrębowski A.
sprawozdanie
775-776
Sprawozdanie z pobytu w Johns Hopkins Hospital w Baltimore
Olszewska E., Chodynicki St.
sprawozdanie
777
Hawe M., Bingham B., Stammberger H., Benjamin B.: Diagnostic handbook of otorhinolaryngology
Obrębowski A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..