nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 6
Następny
785-792
Wstępne wyniki leczenia chorych na zaawansowane raki regionu głowy i szyi przyspieszonym hiperfrakcjonowanym napromienianiem z planowaną przerwą (CHA-CHA)
Miszczyk L., Woźniak G., Maciejewski B., Tarnawski R.
Praca oryginalna
793-797
Rak brodawczakowaty krtani - analiza histologiczna i molekularna
Godlewska-Żołądkowska K., Olszewska E., Chodynicki S., Miąsko A., Chyczewski L.
Praca oryginalna
799-807
Zastosowanie hiperbarii tlenowej w onkologii otolaryngologicznej
Narożny W., Sićko Z., Stankiewicz Cz., Przewoźny T., Kot J., Kuczkowski J.
Praca oryginalna
809-812
Zastosowanie lasera CO2 w chirurgicznym leczeniu porażenia obustronnego fałdów głosowych
Szmeja Z., Wójtowicz J.G., Nowak K., Leszczyńska M.
Praca oryginalna
813-817
Długotrwałe stosowanie itrakonazolu skojarzone z leczeniem chirurgicznym w zakażeniu mieszanym - grzybiczym i bakteryjnym zatok przynosowych
Jordan J., Sova J.
Praca oryginalna
819-822
Objawy laryngologiczne u chorych z chorobą refluksową przełyku
Zalesska-Kręcicka M., Waśko-Czopnik D., Kręcicki T., Paradowski L., Zatoński M., Horobiowska M.
Praca oryginalna
823-827
Oddziaływanie merocyjnanin stilbazolowych z hiperproliferującymi komórkami nabłonkowymi brodawczaków krtani typu dziecięcego - badania wstępne
Szydłowski J., Cofta J., Wiktorowicz K., Grzegorowski M.
Praca oryginalna
829-833
Ocena skuteczności klarytromycyny (Fromilid) w leczeniu ostrego zapalenia zatok u dzieci
Hassmann-Poznańska E., Skotnicka B., Bączek M.
Praca oryginalna
835-845
Czynniki wpływające na morfologię i funkcję gardła oraz zwieracza gardłowo-przełykowego po laryngektomii całkowitej. Część II. Wpływ zmian zwyrodnieniowych w szyjnym odcinku kręgosłupa na ciśnienie spoczynkowe w obrębie zwieracza gardłowo-przełykowego po laryngektomii całkowitej
Tarnowska Cz., Stańczyk D., Matyja G., Jaworowska E., Firlit K., Paradowska B.
Praca oryginalna
847-854
Oznaczanie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów drobnoustrojów w przewlekłym zapaleniu zatok leczonych antybiotykami beta-laktamowymi
Namysłowski W., Namysłowski G., Buszman E., Misiołek M.
Praca oryginalna
855-859
Morfometryczna analiza kształtu jąder komórkowych w stanach przedrakowych i raku krtani
Ścierski W., Namysłowski G., Nożyński J., Zembala-Nożyńska E.
Praca oryginalna
861-866
Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego. Analiza wyników leczenia i czynników rokownicznych
Szutkowski Z., Kawecki A., Wasilewska-Teśluk E., Kraszewska E.
Praca oryginalna
867-869
Nadczynność tarczycy jako przyczyna zaburzeń w przebiegu pooperacyjnym po częściowej laryngektomii laserem CO2
Szymańska-Skrzypek A., Skrzypek T., Betlejewski S.
Praca oryginalna
871-875
Implantacja wszczepów ślimakowych przez petrosektomię boczną
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Maniecka-Aleksandrowicz B., Mikołajewska L., Piotrowski J., Mazur A., Stykowska M., Kilijańska I.
Praca oryginalna
877-880
Receptor otolitowo-grzebieniowy w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Kaźmierczak H., Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak W.
Praca oryginalna
881-887
Przegląd metod nowoczesnej wizualizacji w polu operacyjnym w aspekcie chirurgii ucha wewnętrznego
Kucharski T., Niemczyk K., Kowalska M., Bruzgielewicz A., Bartoszewicz R.
Praca oryginalna
889-892
Ocena przydatności chrząstki i ochrzęstnej w operacjach odtwórczych błony bębenkowej
Śląska-Kaspera A., Gierek T., Majzel K., Klimczak-Gołąb L.
Praca oryginalna
893-896
Zmiana sposobu reakcji na sytuacje frustracji u dzieci niesłyszących po zastosowaniu wszczepu ślimakowego
Magierska-Krzysztoń M., Kawczyński M., Szyfter W.
foniatria i audiologia
897-903
Zastosowanie protez głosowych w rehabilitacji głosu u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani
Łuczaj J., Kosztyła-Hojna B.
foniatria i audiologia
905-910
Otoemisja DPOAE u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem
Pośpiech L., Sztuka-Pietkiewicz A., Jabłonka A., Orendorz-Frączkowska K.
foniatria i audiologia
911-915
Glomus vagale - diagnostyka i leczenie
Szyfter W., Kawczyński M.
kazuistyka
917-922
Mnogie oponiaki u 53-letniej kobiety objawiające się jednostronnym niedosłuchem odbiorczym.
Rzewnicki I., Łuczaj J., Olszewska E.
kazuistyka
923-927
W 80. rocznicę zastosowania mikroskopu operacyjnego w otolaryngologii. Część I: Historia aparatury optycznej.
Mroczkowski E., Wielgosz R.
historyczna
929-931
Problem specjalizacji w otolaryngologii w końcu XIX i na początku XX wieku - udział lekarzy warszawskich.
Kierzek A.
historyczna
933-935
Histoklinika raka krtani w aspekcie znaczenia prognostycznego.
Starska K.
streszczenie pracy doktorskiej
937
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Białorusko-Polskiej Konferencji Otolaryngologów pt. "Aktualne problemy otolaryngologii", Grodno 29-30.05.2003 r.
Żyłka S.
sprawozdanie
941
Bull T.R.: Color Atlas of ENT Diagnosis.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
943
Laskaris G.: Color Atlas of Oral Diseases.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
945
Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E.: Ostry dyżur Otorynolaryngologia.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
947
Chordomas and Chondrosarcomas of the Skull Base and Spine.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..