nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 1
Następny
7-9
Jubileusz 80-lecia naszego fachowego czasopisma - Polski Przegląd Otolaryngologiczny (1924-1939) - Otolaryngologia Polska 1924-2004.
Szmeja Z.
Praca oryginalna
11-17
Dwa wieki Otolaryngologii Polskiej - kronika wydarzeń.
Latkowski B., Olszewski E., Szlenk Z.
Praca oryginalna
18-20
Two Centuries of Polish Otolaryngology - Chronicle of Events.
Latkowski B., Olszewski E., Szlenk Z.
Praca oryginalna
21-26
Refleksje otolaryngologa seniora.
Janczewski G.
Praca oryginalna
27-36
Active Implantable Hearing Devices.
Zenner H.P.
Praca oryginalna
37-43
Poznański Program Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Ślimakowych - 10 lat doświadczeń.
Szyfter W., Pruszewicz A., Kawczyński M., Karlik M.
Praca oryginalna
45-49
Are we confident about operating on - or even inside - an inner ear that is still functional without having to fear that the patient will lose his residual hearing?
Lehnhardt E., Wagner H., Kabelka Z.
Praca oryginalna
51-52
Bilateral cochlear implantation, experiences and perspectives.
Helms J., Mueller J., Schoen F.
Praca oryginalna
53-59
Results achieved in the treatment of patients with vestibular schwannoma.
Freigang B., Rudolf J.
Praca oryginalna
61-67
30 lat chirurgii strzemiączka.
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Zbrowska-Bielska D., Majzel K., Smółka W., Gawlicka G.
Praca oryginalna
69-72
Our surgical experience with large vestibular schwannomas.
Skrivan J., Zverina E., Betka J., Kluh J., Kraus J.
Praca oryginalna
73-77
Wartość prognostyczna średniej rezerwy ślimakowej i stopnia ubytku słuchu w przedoperacyjnej ocenie lokalizacji perlaka.
Durko M.
Praca oryginalna
79-84
Doświadczalne uszkodzenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego w skaningowcj mikroskopii elektronowej.
Pośpiech L., Bochnia M., Dziewiszek W.
Praca oryginalna
85-90
Problemy immunologiczne w przewleklym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem.
Olszewska E., Chodynicki S.
Praca oryginalna
91-95
Zaburzenia procesu komunikatywnego w działalności poznańskiej Kliniki Foniatrii i Audiologii.
Obrębowski A.
Praca oryginalna
97-100
Analiza występowania zawrotów głowy pochodzenia naczyniowego w zależności od zmian w kręgosłupie szyjnym i niewydolności tętniczej w dorzeczu kręgowo-podstawnym z uwzględnieniem płci i wieku badanych w materiale klinicznym.
Zalewski P., Konopka W., Pietkiewicz P.
Praca oryginalna
101-107
Doświadczenia własne w leczeniu wczesnych postaci raka krtani.
Betlejewski S.
Praca oryginalna
109-114
New aspects in parotid gland surgery.
Stennert E., Wittekindt C., Klussmann J.P., Guntinas-Lichius O.
Praca oryginalna
115-119
Dostęp przezgładziznowy, przezoczodołowy do guzów podstawy przedniego dołu czaszki.
Gołąbek W., Siwiec H., Morshed K.
Praca oryginalna
121-130
The lymphatic system of the major head and neck glands in rats.
Duenne A.A., Steinke L., Teymoortash A., Kuropkat Ch., Folz B.J., Werner J.A.
Praca oryginalna
131-138
Ocena latencji 2f1-f2 DPOAE mierzonej metodą różnicy faz u młodych osób oraz u pracowników przewlekle narażonych na hałas.
Namysłowski G., Morawski K., Trybalska G., Urbaniec P.
Praca oryginalna
139-148
Chirurgiczne metody leczenia raka krtani i gardła dolnego stosowane w Klinice Szczecińskiej w latach 1970-2002.
Tarnowska Cz., Jaworowska E., Matyja G., Kawczyński M., Maj P., Wasilewska M., Sieczka J.
Praca oryginalna
149-155
Circumferential resection of crico-tracheal stenosis with primary end-to-edn anastomosis.
Czigner J., Rovó L., Brzózka M.
Praca oryginalna
157-163
Przydatność lasera Nd:YAG w chirurgii głowy i szyi.
Stankiewicz Cz., Kowalska B.
Praca oryginalna
165-171
Prevention and management of bilateral vocal cord paralysis by and after thyroid surgery.
Lichtenberger G.
Praca oryginalna
173-180
Ekspresja genu i białka p16 w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani.
Pietruszewska W., Rieske P., Murlewska A., Kobos J., Gryczyński M.
Praca oryginalna
181-186
Leczenie nowotworów złośliwych nosa i zatok przynosowych.
Składzień J.
Praca oryginalna
187-190
Endoscopis lasersurgery in obstructive tracheal and bronchial tumors. An update.
Sipila J., Pulkkinen J., Hujala K., Grenman R.
Praca oryginalna
191-195
Intraluminal radiotherapy in esophageal cancer. An update.
Pulkkinen J., SipilŽ J., Hujala K., Grenman R.
Praca oryginalna
197-203
Direct and indirect autofluorescence laryngoscopy in the diagnosis of laryngeal cancer and its precursos lesions.
Arens C., Dreyer T., Malzahn K., Glanz H.
Praca oryginalna
205-210
Guzy szyi.
Jurkiewicz J., Zielnik-Jurkiewicz B.
Praca oryginalna
211-215
Obecność sekwencji DNA ludzkiego wirusa brodawczakowatości w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych u dzieci zdrowych.
Szydłowski J., Durzyński Ł., Myga M., Grzegorowski M., Goździcka-Józefiak A.
Praca oryginalna
217-225
Novel approaches to primary snoring.
Stuck B.A., Maurer J.T., Verse T., Hein G., Schiffmann B., Hoermann K.
Praca oryginalna
227-231
Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu w populacji wieku rozwojowego.
Gryczyńska D., Łapienis M., Powajbo K., Krawczyński M.
Praca oryginalna
233-236
Epidemiology of occupational noise-induced hearing loss (ONIHL) in Poland.
Sułkowski W.J., Szymczak W., Kowalska S., Sward-Matyja M.
Praca oryginalna
237-242
Robotic surgery in Otorhinolaryngology.
Federspil Ph.A., Plinkert P.K.
Praca oryginalna
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..