nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 1
Następny
5-12
Czynnościowo-endoskopowa chirurgia zatok przynosowych wspomagana systemem nawigacyjnym - doświadczenia własne.
Szyfter W., Borucki Ł., Kopeć T., Sosnowski P.
na zamówienie
13-19
Zmiany histologiczne podniebienia miękkiego u osób chrapiących oraz chorych z zespołem obturacyjnych bezdechów sennych.
Namysłowski G., Ścierski W., Zembala-Nożyńska E., Nożyński J., Misiołek M.
Praca oryginalna
21-26
Ocena występowania późnego odczynu popromiennego w obrębie ślinianek po napromienianiu nowotworów głowy i szyi.
Urban A., Miszczyk L., Maciejewski B.
Praca oryginalna
27-32
Laryngektomia częściowa nadpierścieniowa z następową CHP i CHEP w leczeniu wznowy miejscowej po napromienianiu raka fałdu głosowego.
Ziętek E., Firlit K.
Praca oryginalna
33-36
Badanie cytologiczne wymazów z polipów nosowych.
Rostkowska-Nadolska B., Kapuścińska E., Orendorz-Frączkowska K.
Praca oryginalna
37-41
Konchoplastyka z użyciem plazmy argonowej (APC).
Gierek T., Jura-Szołtys E.
Praca oryginalna
43-47
Nowotwory złośliwe gardła w latach 1992-2001.
Szmeja Z., Betlejewski St., Gierek T., Tarnowska Cz., Jurkiewicz D., Nowak K., Waśniewska E., Malinowska B.
Praca oryginalna
49-54
Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan wytrzymałości aerobowej chorych po całkowitym usunięciu krtani.
Marszałek S., Minczykowski A., Golusinski W.
Praca oryginalna
55-61
Niepowodzenia onkologiczne po operacjach częściowych raka krtani.
Pajor A., Kopczyński J., Gryczyński M.
Praca oryginalna
63-69
Subpopulacje limfocytów obecnych w wydzielinie pokrywającej migdałek gardłowy.
Dębkowska I., Hassmann-Poznańska E., Wysocka J., Kasprzycka E., Ratomski K.
Praca oryginalna
71-76
Analiza krwawień po operacjach migdałków u dzieci w materiale własnym.
Zielnik-Jurkiewicz B., Rakowska M.
Praca oryginalna
77-83
Postępy w diagnostyce przerzutów szyjnych z nieznanego ogniska nowotworowego.
Kruk-Zagajewska A., Milecki P., Wierzbicka M.
Praca oryginalna
85-90
Naczyniowłókniak młodzieńczy: przydatność badania TK i MR do planowania i oceny wyników leczenia.
Szymańska A., Gołąbek W., Siwiec H., Pietura R., Szczerbo-Trojanowska M.
Praca oryginalna
91-96
Szum uszny u chorych w podeszłym wieku.
Zagólski O.
foniatria i audiologia
97-100
Ocena narządu słuchu u pacjentów z alergicznym całorocznym i sezonowym nieżytem nosa.
Różańska-Kudelska M., Południewska B., Biszewska J., Silko J., Godlewska-Żołądkowska K.
foniatria i audiologia
101-104
Sarkoidoza ślinianek przyusznych - opis przypadku.
Kardasz-Ziomek M., Bilińska-Pietraszek E., Kozielski J., Pająk J.
kazuistyka
105-108
Niezwykle rzadki przypadek angiosarcomy o niskim stopniu złośliwości w obrębie nosa i zatok przynosowych.
Namysłowski G., Ścierski W., Turecka L., Urbaniec N., Lange D.
kazuistyka
109-114
Cemento-ossifying fibroma - opis dwóch przypadków i przegląd literatury.
Bielecki I., Mniszek J., Zielińska-Pająk E., Pająk J., Kluczewska E., Zygan Ł.
kazuistyka
115-118
Rzadki przypadek wystąpienia trzech rodzajów przyzwojaka u jednej pacjentki.
Szyfter W., Kawczyński M.
kazuistyka
119-121
Przypadek brodawczaka krtani przebiegającego z nagłą dusznością.
Pabiszczak M., Wierzbicka M., Borucki Ł., Iwanik K.
kazuistyka
123-125
Zjawisko sprzężenia hydrodynamicznego i jego rola w koordynacji metachronalnej ruchu rzęsek.
Manasterski J.
poglądowa
127-131
Historia jednej operacji na tle dokonań Tomasza Drobnika.
Narożny W., Kuczkowski J., Mikaszewski B.
historyczna
133-140
Galwanoakustyka na usługach XIX-wiecznej otorynolaryngologii.
Kierzek A., Pabiszczak M.
historyczna
141-145
Ocena skuteczności i tolerancji fenspirydu u chorych na przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Zawisza E., Baradin J., Betlejewski St., Buczyłko K., Gierek T., Jurkiewicz D., Krzeski A., Kukwa A., Kupisz K., Samoliński B., Stankiewicz Cz., Szmeja Z., Świerczyński Z., Wróbel B., Zalewski P.
poza limitem
147-148
Ocena skuteczności terapeutycznej preparatu Cefprozil w 5-dniowej, skróconej antybiotykoterapii empirycznej w praktyce ambulatoryjnej u chorych z bakteryjnymi zakażeniami górnych dróg oddechowych i ucha środkowego.
Starostecka B.
streszczenie pracy doktorskiej
149-151
Analiza wybranych badań diagnostycznych w obturacyjnych zaburzeniach oddychania podczas snu u dzieci.
Łapienis M.M.
streszczenie pracy doktorskiej
153
Zalewski P.
z życia Towarzystwa
155-156
Współpraca, kontakty i reprezentacja Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi w międzynarodowych towarzystwach naukowych i zawodowych.
Pruszewicz A.
z życia Towarzystwa
157
55 Doroczny Kongres Hiszpańskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, 11-15.10.2004 San Sebastian, Hiszpania.
Jurkiewicz D., Zielnik-Jurkiewicz B.
sprawozdanie
159
Wspomnienie pośmiertne o dr. n. med. Janie Mikszy
Zalewski P.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..