nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 6
Następny
1065-1069
Incidence and Clinical Background of posttonsillectomy bleeding related blood transfusion over 12 years.
Meyer J.E., Jeckstroem W., Ross D.A., Rudack C., Maune S.
na zaproszenie
1071-1076
Limfocyty T cytotoksyczne we krwi obwodowej i regionalnych węzłach chłonnych spływu guza u chorych na raka krtani.
Dworacki G., Szczepański M., Kruk-Zagajewska A., Żeromski J.
Praca oryginalna
1077-1080
Wykorzystanie płatów policzkowych do rekonstrukcji ubytków tkankowych po operacjach raków wargi i nosa.
Lewandowski L.
Praca oryginalna
1081-1089
Wpływ leczenia steroidami stosowanymi miejscowo do otworu rylcowo-sutkowatego oraz fizjoterapii na powrót odruchu strzemiączkowego u chorych z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego.
Krukowska J., Czernicki J, Zalewski P.
Praca oryginalna
1091-1095
Ocena skutczeności i bezpieczeństwa terapii sekwencyjnej cefuroksymem w zakażeniach otolaryngologicznych u dzieci.
Łapienis M., Powajbo K., Gryczyńska D.
Praca oryginalna
1097-1101
Guzy neuroendokrynne krtani.
Waśniewska E., Wierzbicka M., Majewski P., Szyfter W.
Praca oryginalna
1103-1109
Częstość alergicznego nieżytu nosa i spojówek u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu w świetle badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood).
Lis G., Bręborowicz A., Cichocka-Jarosz E., Sobkowiak P., Gazurek D., Światły A., Alkiewicz J., Pietryk J.J.
Praca oryginalna
1111-1116
Prawie całkowita laryngektomia z wewnętrzną przetoką głosową metodą Pearsona.
Kubik P., Ujec-Janaczyk M., Hajdun M., Skrzydlewska-Kaczmarek B.
Praca oryginalna
1117-1120
Wyniki leczenia przewlekłych szumów usznych metodą TRT wg Jastreboffa w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu.
Szymiec E., Nowak K., Banaszewski J., Szyfter W.
foniatria i audiologia
1121-1126
Wpływ wieku na rejestracją miogennego przedsionkowego potencjału wywołanego - VEMP.
Kurzyna A., Hassmann-Poznańska E., Topolska M.M.
foniatria i audiologia
1127-1132
Analiza sygnału i funkcji wzrostu otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka u pacjentów z szumem usznym i prawidłową czułością słuchu.
Bartnik G., Rogowski M., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B.
foniatria i audiologia
1133-1136
Złośliwy guz krtani z osłonek nerwów obwodowych (malignant peripheral nerve sheath tumor - MPNST) - trudności diagnostyczne.
Pabiszczak M., Woźniak A., Wierzbicka M., Leszczyńska M., Szyfter W.
kazuistyka
1137-1139
Rak z komórek mioepitelialnych ślinianki przyusznej - opis przypadku.
Kardasz-Ziomek M., Pająk J., Namysłowski G., Jaworska M.
kazuistyka
1141-1142
Hidradenoma przewodu słuchowego zewnętrznego.
Gierek T., Zbrowska-Bielska D., Smółka W., Kajor M., Witkowska M.
kazuistyka
1143-1149
Nagła głuchota czuciowo-nerwowa jako pierwszy objaw stwardnienia rozsianego. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku.
Szymańska M., Gerwel A., Cieszyńska J.
kazuistyka
1151-1155
Przypadek raka gruczołowo-torbielowatego języka, tchawicy i gruczołu tarczowego.
Wojdas A., Jurkiewicz D., Kenig D., Rapiejko P.
kazuistyka
1157-1160
Rzadki przypadek pierwotnej izolowanej sarkoidozy oczodołu u 53-letniej kobiety.
Namysłowski G., Ścierski W., Misiołek M., Urbaniec N., Szendzielorz J., Lange D.
kazuistyka
1161-1164
Ostra duszność krtaniowa w przypadku zatrucia jadem kiebłasianym u chorego leczonego na oddziale ORL w Kaliszu w 2001 roku.
Bartnik W., Szewczyk M., Bartnik-Krystalska A.
kazuistyka
1165-1168
Rhabdomyosarcoma embryonale ucha środkowego u 55-letniej chorej.
Zalewski P., Pietkiewicz P., Schmidt J., Olborski B., Młoczkowski D.
kazuistyka
1169-1172
Przypadek guza Potta u 13-letniego chłopca.
Zielnik-Jurkiewicz B., Rakowska M., Fudalej P.
kazuistyka
1173-1177
W sprawie odosobnionej sarkoidozy szyi.
Kozłowski Z., Sikorska B., Wierzchniewska A., Gryczyński M.
kazuistyka
1179-1182
Przypadek neurilemmoma szyi.
Jankowski A., Łukomski M., Papierz W., Durko M., Durko T.
kazuistyka
1183-1185
Przypadek obustronnej zakrzepicy żyły szyjnej wewnętrznej w przebiegu raka krtani.
Korolkowa O., Osuch-Wójcikiewicz E., Chęciński P.
kazuistyka
1187-1190
Choroba Castelmana - opis przypadku i przegląd literatury.
Rusinek B., Baran J., Kosowski B, Fałek A.
kazuistyka
1191-1194
Przypadek jatrogennego ciała obcego zatoki czołowej.
Bilewicz R., Kaźmierski S., Monowid I.
kazuistyka
1195-1197
Przypadek guza Abrikosowa nosogardła.
Latusiński J., Kuźniar A.
kazuistyka
1199-1202
Guz Kuttnera - przegląd literatury i opis 3 przypadków.
Osmólski A., Osmólski R., Jakubowski W., Białek E.
kazuistyka
1203-1209
Obustronny guz Warthina ślinianki przyusznej.
Przewoźny T., Stankiewicz Cz., Narożny W., Kuczkowski J.
kazuistyka
1211-1214
Przypadek olbrzymiego guza jamy nosa i zatok.
Grochulska E., Wojdas A., Hermanowski M., Jurkiewicz D.
kazuistyka
1215-1219
Merkel cell carcinoma głowy i szyi.
Bruzgielewicz A., Fruba J., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
kazuistyka
1221-1226
Z historii łódzkiej otolaryngologii.
Sułkowska J., Gryczyński M.
historyczna
1227-1234
Czy wprowadzenie kokainy pomogło w rozwoju otorynolaryngologii?
Kierzek A.
historyczna
1235-1236
Analiza występowania i ocena wyników leczenia chorych z urazami narządów otorynolaryngologicznych.
Starnawski M.
streszczenie pracy doktorskiej
1237-1238
Sprawozdanie z V Kongresu Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS). 11-13 lipca 2004, Lizbona.
Misiołek M., Stankiewicz Cz., Kowalska B., Krzeski A.
sprawozdanie
1239
Roeser R.J., Downs M.P.: Auditory disorders in school children (Zaburzenia słuchu u dzieci szkolnych). Thieme, N.York-Stuttgart, 2004.
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
1241-1242
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego.
Szyfter W.
z życia towarzystwa
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..