nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 5
Następny
0
Zastosowanie metody czynnościowego rezonansu magnetycznego do oceny lokalizacji i aktywacji ośrodków korowych powonienia u osób zdrowych w zależności od zastosowanego bodźca.
Marchwicka-Wasiak M., Stefańczyk L., Góraj B.
Praca oryginalna
887-893
Popromienne ryzyko indukcji nowotworu związane z radioterapią (3D CRT i IMRT) nowotworów głowy i szyi
Milecki P., Szyfter K., Skowronek J.
Praca oryginalna
895-898
Ekspresja izoenzymów transferazy glutationowej w raku krtani
Usarek E., Kłoniecki M., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Kukwa W., Kukwa A., Barańczyk-Kuźma A.
Praca oryginalna
899-902
Gruczolaki limfatyczne ślinianki przyusznej - analiza 75 przypadków
Gierek T., Majzel K., Witkowski M., Jura-Szołtys E.
Praca oryginalna
903-906
Lymphangioma i lymphangiomyomatosis - to samo schorzenie?
Betlejewski St., Burduk D., Szukalski J.
Praca oryginalna
907-913
Przyczynek do leczenia rozległych perlaków piramidy kości skroniowej
Niemczyk K., Marchel A., Bruzgielewicz A., Stanisławek O.
Praca oryginalna
915-920
Martwica popromienna krtani
Fruba J., Chustecki A., Szwedowicz P.
Praca oryginalna
921-925
Analiza epidemiologiczna pacjentów zaopatrywanych w ramach "ostrych" dyżurów laryngologicznych w Klinice ORL w Warszawie ul. Stępińska 15/21 w 1996 r.
Jeżewska E., Jabłońska J., Kukwa A., Ścińska-Bieńkowska A.
Praca oryginalna
927-931
Zastosowanie techniki Karapandzica w rekonstrukcji poresekcyjnego ubytku wargi dolnej - wczesne wyniki leczenia
Szymczyk C., Maciejewski A., Wierzgoń J., Półtorak St.
Praca oryginalna
933-940
Czy syndekan-1 jest niezależnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów z rakiem krtani?
Klatka J., Skomra D., Paduch R., Kupisz K., Tryka E., Harytanowicz M., Kłos A.
Praca oryginalna
941-948
Ocena wpływu stężenia hemoglobiny na wyniki radykalnego leczenia napromienianiem chorych na raka ustnej części gardła
Szutkowski Z., Kawecki A., Wasilewska-Teśluk E., Hliniak A., Kraszewska E.
Praca oryginalna
949-956
Ekspresja białka beta-katenina w raku płaskonabłonkowym krtani
Pietruszewska W., Kobos J., Gryczyński M.
Praca oryginalna
957-964
Perlak wrodzony i nabyty ucha środkowego u dzieci
Kuczkowski J., Babiński D., Stodulski D.
Praca oryginalna
965-970
Zmiany w wyrazistości i zrozumiałości głosek u dzieci posługujących się wszczepem ślimakowym
Pruszewicz A., Szyfter W., Kawczyński M., Karlik M., Drabent A., Sporna A.
foniatria i audiologia
971-975
Rzadkie przypadki nerwiakowłókniaków głowy i szyi
Jordan J., Sova J., Cieszyńska J.
kazuistyka
977-979
Przypadek olbrzymiego przerostu migdałka gardłowego u 21-letniej pacjentki zakażonej wirusem HIV
Kamiński B., Janicki K., Więch A.D.
kazuistyka
981-984
Przypadek zespołu Sticklera
Piszcz M., Hassman-Poznańska E., Mrugacz M.
kazuistyka
985-987
Olbrzymi kostniak błędnika sitowego u chorej leczonej w 1991 roku.
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
kazuistyka
989-990
Przypadek rozległego nerwiaka węchowego u 77-letniej kobiety leczonej operacyjnie.
Czak W.
kazuistyka
991-993
Torbiel skrzelopochodna gardła środkowego i dolnego
Łukasik S., Szuber K.
kazuistyka
995-998
Rzadka lokalizacja chrzęstniaka w obrębie podstawy czaszki
Kozłowska K., Bień D., Niemczyk K.
kazuistyka
999-1003
Ciężkie powikłania regionalne i odległe zapalenia migdałków podniebiennych. Opis przypadku.
Skorek A., Stodulski D., Stankiewicz Cz.
kazuistyka
1005-1007
Przypadek nieziarniczego chłoniaka złośliwego (typu MALT) w gardle dolnym.
Bruzgielewicz A., Rojek D., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
kazuistyka
1009-1012
Szpiczak odosobniony pozakostny głowy i szyi.
Korolkowa O., Osuch-Wójcikiewicz E., Deptała A., Suleiman W.
kazuistyka
1013-1017
Przypadek choroby Wegenera z lokalizacją w obrębie nosa, zatok przynosowych i uszu.
Kenig D., Wojdas A., Jurkiewicz D., Kantor I.
kazuistyka
1019-1022
Postać twarzowo-szyjna promienicy - opis przypadków.
Kolebacz B., Stryjewska-Makuch G., Grzegorzek T.
kazuistyka
1023-1026
Przegląd nazewnictwa anatomicznego i klinicznego fałów głosowych.
Ślusarczyk K., Misiołek M., Namysłowski G., Ślusarczyk R.
poglądowa
1027-1032
Zastosowanie metod chirurgii wspomaganej komputerowo (CAS) w otolaryngologii - chirurgii głowy i szyi
Piątkowski K., Sauer P.
poglądowa
1033-1035
Stanowisko polskich lekarzy wobec adrenaliny w otorynolaryngologii w początkach XX stulecia
Kierzek A.
historyczna
1037-1038
Miejscowe wytwarzanie cytokin przez limfocyty w zmianach przerostowych struktur pierścienia Waldeyera
Komorowska A.
streszczenie pracy doktorskiej
1039-1041
Rola zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) w chorobach jamy ustnej, gardła i krtani.
Więcławska M.
streszczenie pracy doktorskiej
1043
Informacja o konferencji naukowej zorganizowanej w Łodzi przez firmę Geers.
z życia towarzystwa
1045
Informacja Komisji Nagrody im. Profesora Jana Miodońskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi.
Olszewski E.
z życia towarzystwa
1047
Informacja z Konferencji Naukowych.
Obrębowski A.
z życia towarzystwa
1049-1051
Sprawozdanie z 7th European Syposium Pediatric Cochlear Implantation, Genewa 2-5.V.2004
Obrębowski A., Szyfter W., Wiskirska-Woźnica B.
sprawozdanie
1053
Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Hiperbaria tlenowa w otolaryngologii". Krynica Morska, 22.05.2004 r.
Jurkiewicz D., Stankiewicz Cz.
sprawozdanie
1055
Alan Desmond Au.D.: Vestibular function. Evaluation and treatment. (Czynność przedsionka. Ocena i leczenie.) Thieme, N.York, Stuttgart 2004.
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..