nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 4
Następny
713-719
Incisions for cochlear implant flaps and superficial skin temperature. Skin temperature/blood circulation in CI flaps.
Pau H.W., Sievert U., Graumueller S., Wild E.
na zamówienie
721-729
Paliatywna brachyterapia HDR i PDR w leczeniu wznów nowotworów głowy i szyi.
Skowronek J., Wierzbicka M., Milecki P., Leszczyńska M., Szyfter W.
Praca oryginalna
731-735
Poprzeczna resekcja tchawicy jako metoda leczenia zwężeń pointubacyjnych.
Szyfter W., Kruk-Zagajewska A., Nowak K.
Praca oryginalna
737-740
Doświadczenia własne w postępowaniu z powikłaniami zwężającymi światło krtani po zabiegach mikrochirurgicznych.
Misiołek M., Namysłowski G., Czecior E., Misiołek H.
Praca oryginalna
741-746
Ocena wrażliwości pacjentów z rakiem krtani na czynniki mutagenne.
Zych M., Stembalska-Kozłowska A., Schlade-Bartusiak K., Kręcicki T., Sąsiadek M.
Praca oryginalna
747-752
Ocena ekspresji wybranych czynników wpływających na apoptozę limfocytów w migdałkach gardłowych dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa.
Zakrzewska A., Kobos J., Gryczyńska D.
Praca oryginalna
753-756
Propozycje standardów postępowania rehabilitacyjnego po laryngektomii całkowitej.
Sinkiewicz A., Betlejewski St., Betlejewski A., Mackiewicz H.
Praca oryginalna
757-764
Wyniki leczenia chorych na raka krtani za pomocą operacji częściowych.
Pajor A., Kopczyński J., Gryczyński M.
Praca oryginalna
765-770
Nowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy - badania wstępne.
Ścierski W., Namysłowski G., Błażewicz St., Pilch J., Błażewicz M., Konieczna B.
Praca oryginalna
771-776
Ustne aparaty protetyczne w leczeniu chrapania.
Piorunek T., Lewandowski L., Młynarczyk W., Banaszewski J., Nowicka A., Kanikowski M.
Praca oryginalna
777-784
Ki67, p53 i cyklina D1 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi.
Golusinski W., Golusinski P., Stańczak J., Kłosin J.
Praca oryginalna
785-790
Kamica ślinianki przyusznej.
Przewoźny T., Narożny W., Stankiewicz Cz., Kuczkowski J.
Praca oryginalna
791-795
Rozpoznanie genetycznie uwarunkowanego upośledzenia słuchu - trudności i problemy.
Wróbel M., Szyfter W., Szyfter K.
foniatria i audiologia
797-801
Późne potencjały wywołane (P300, MMN) w ośrodkowych zaburzeniach mowy u dzieci.
Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Świdziński P., Pruszewicz A., Żebryk-Stopa A.
foniatria i audiologia
803-806
Przeciwwskazania do wszczepu ślimakowego w zespole Wildervancka.
Wojnowski W., Obrębowski A., Szyfter W., Walczak M., Karlik M., Kurywczak-Grykiel K.
foniatria i audiologia
807-810
Niektóre aspekty farmakoterapii szumów usznych. Skojarzone leczenie ksylokainą i directive counseling - wyniki odległe.
Rogowski M., Sieśkiewicz A., Różańska-Kudelska M., Walenczak I.
foniatria i audiologia
811-816
Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.
foniatria i audiologia
817-820
Ocena pomiarów otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE) po stapedotomii.
Gierek T., Smółka W., Zbrowska-Bielska D., Klimczak-Gołąb, Majzel K.
foniatria i audiologia
821-830
Zasady leczenia nagłego niedosłuchu czuciowo-nerwowego steroidami i tlenem hiperbarycznym na podstawie materiału Kliniki Gdańskiej.
Narożny W., Sićko Z., Przewoźny T., Stankiewicz Cz., Kot J., Kuczkowski J.
foniatria i audiologia
831-837
Pomiary progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości u młodych dorosłych chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.
Klimczak-Gołąb L., Gierek T., Majzel K., Zbrowska-Bielska D.
foniatria i audiologia
839-842
Wpływ zaburzeń propriocepcji szyjnej na odruchy posturalne - badania doświadczalne i kliniczne.
Kaźmierczak H., Pawlak-Osińska K., Kasprzak H.
foniatria i audiologia
843-849
Unieruchomienie w stawach pierścienno-nalewkowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów - doniesienie wstępne.
Tarnowska Cz., Amernik K., Matyja G., Brzosko I., Grzelec H., Burak M.
foniatria i audiologia
851-856
Ocena wpływu szumów usznych na stan emocjonalny chorych na podstawie Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Goldberga.
Kałużny W., Durko T., Pajor A.
foniatria i audiologia
857-860
Dwa przypadki zmian przerostowo-obrzękowych krtani o nieustalonej etiologii.
Zalesska-Kręcicka M., Wierzbicka E., Morawska-Kochman M., Kręcicki T.
kazuistyka
861-868
Elektroliza w rynolaryngologii - jedna ze słusznie zapomnianych metod dziewietnastowiecznej terapii.
Kierzek A.
historyczna
869
Ustanowienie nagrody "Laur Śląskiej Laryngologii"
Zbrowska-Bielska D.
z życia towarzystwa
871
30 rocznica powstania Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
Szafałowicz K.
z życia towarzystwa
873
Recenzja podręcznika "Middle Ear and Mastoid Surgery" - Rex S. Habermann II.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..