nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 3
Następny
427-428
Chlamydia pneumoniae IgA seropositivity and sudden sensorineural hearing loss.
Duenne A.A., Wiegand A., Prinz H., Slenczka W., Werner J.A.
na zamówienie
429-435
Analiza histokliniczna pierwotnych pozawęzłowych nieziarniczych chłoniaków złośliwych regionu głowy i szyi.
Markowski J., Kajor M., Gierek T., Witkowska M., Kulesa Ł., Ligienza M., Pająk J., Wolańska-Karut J.
Praca oryginalna
437-440
Dacryocystorhinostomia endonasalis.
Betlejewski St., Olejarz E., Szymańska-Skrzypek A.
Praca oryginalna
441-449
Wrażliwość na mutageny chorych z mnogimi nowotworami pierwotnymi (MPT) głowy i szyi - ilościowa i jakościowa ocena złamań chromosomów w teście bleomycynowym.
Wierzbicka M., Jarmuż M., Gajęcka M., Kujawski M., Szyfter W., Szyfter K.
Praca oryginalna
451-457
Czynnościowa ocena skuteczności chordektomii tylnej u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych.
Stręk P., Zagólski O., Świerczyńska M., Niżankowska E., Szałapata-Kraśnik M.
Praca oryginalna
459-467
Przerzuty nowotworowe do głowy i szyi z narządów odległych.
Jordan J., Cieszyńska J., Stalke M.
Praca oryginalna
469-472
Redukcja przerośniętego układu chłonnego u dzieci jako metoda udrażniania górnych dróg oddechowych.
Jeżewska E., Dudziec K., Kukwa A.
Praca oryginalna
473-477
Analiza akustyczna mowy przetokowej w porównaniu z mową przełykową u chorych po całkowitym usunięciu krtani.
Olszański W., Gieroba R., Warchoł J., Morshed K., Gołąbek W.
Praca oryginalna
479-484
Ocena głosu po urazach krtani.
Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Kraśny J., Walczak M.
Praca oryginalna
485-491
Ocena techniki rozciągającej mięśnie okolicy szyi i barków w rehabilitacji chorych po całkowitym usunięciu krtani.
Marszałek Sł., Golusinski W., Dworak L.B.
Praca oryginalna
493-496
Budowa spoidła przedniego krtani i jego znaczenie w rozprzestrzenianiu się nowotworu złośliwego.
Balcerowiak A., Kruk-Zagajewska A.
Praca oryginalna
497-504
Zakażenia bakteryjne w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego - ocena przydatności diagnostyki molekularnej opartej na technice PCR.
Kuczkowski J., Piątek R., Kur J.
Praca oryginalna
505-508
Rak w obrębie torbieli bocznej szyi - proces pierwotny czy przerzut?
Sobczyk G., Kiprian D., Pietniczka-Załęska M., Krajewski R.
Praca oryginalna
509-515
Mikroskopia i endoskopia kąta mostowo-móżdżkowego w dojściu tylnozatokowym.
Borucki Ł., Szyfter W., Leszczyńska M.
Praca oryginalna
517-520
Gruźlica krtani i gardła u chorych leczonych na oddziale ORL Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
Praca oryginalna
521-527
Objawy uszne pierwszymi manifestacjami ziarniniaka Wegenera o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym - przegląd piśmiennictwa i opis przypadku.
Jordan J., Siemińska A., Kuczkowski J., Sova J.
foniatria i audiologia
529-533
Wyniki myringoplastyk i tympanoplastyk typu I z użyciem ochrzęstnej, chrząstki i powięzi mięśnia skroniowego.
Gierek T., Ślaska-Kaspera A., Majzel K., Klimczak-Gołąb L.
foniatria i audiologia
535
Ocena jakości życia u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym oraz ich rodzin (Program Schwarzenberg) - doniesienie wstępne.
Szyfter W., Kawczyński M., Obrębowska-Karsznia Z., Miętkiewska Z., Karlik M.
foniatria i audiologia
541-545
Ocena fluorescencji struktur ucha wewnętrznego.
Niemczyk K., Leśniewski M., Bruzgielewicz A., Olesiński T.
foniatria i audiologia
547-549
W sprawie kompleksowej oceny głosu - własna modyfikacja testu samooceny niesprawności głosu (Voice Handicap Index).
Pruszewicz A., Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W.
foniatria i audiologia
551-557
Przedni zachyłek nadbębenkowy - ocena na podstawie tomografii komputerowej.
Hassmann-Poznańska E., Gościk E., Skotnicka B., Oleński J.
foniatria i audiologia
559-563
Znaczenie angiogenezy w patogenezie perlaka ucha środkowego u dorosłych.
Olszewska E., Chodynicki St., Chyczewski L.
foniatria i audiologia
565-568
Zastosowanie aparatu słuchowego zakotwiczonego w kości.
Żelachowska M., Pietruszka D.
foniatria i audiologia
569-575
Dysfonie zawodowe i czynniki predysponujące w materiale Poradni Foniatrycznej Akademii Medycznej w Białymstoku.
Kosztyła-Hojna B., Rogowski M., Ruczaj J., Pepiński W.
foniatria i audiologia
577-581
Wpływ móżdżku na poprawczy odruch błędnikowy - badania doświadczalne i kliniczne
Kaźmierczak H., Pawlak-Osińska K., Woźniak B.
foniatria i audiologia
583-592
Guz Warthina ślinianki przyusznej. Analiza epidemiologiczno-kliniczna 127 przypadków.
Przewoźny T., Stankiewicz Cz., Narożny W., Kuczkowski J.
foniatria i audiologia
593-597
Ruchy kosteczek słuchowych podczas zmian ciśnienia statycznego.
Szymański M., Mills R.P.
foniatria i audiologia
599-603
Przypadek oblaka nosa o gwałtownym przebiegu.
Szmeja Z., Nowak K.
kazuistyka
605-608
Przypadek olbrzymiej torbieli bocznej szyi o wieloletnim przebiegu.
Winiarski P., Żmudziński A., Doroszewska G.
kazuistyka
609-612
Przerzut do otrzewnej w przebiegu zaawansowanego miejscowo raka płaskonabłonkowego części krtaniowej gardła.
Wygoda A., Sąsiadek W., Adamiak D., Wołoszyńska K., Składowski K.
kazuistyka
613-614
Przypadek nerwiaka osłonkowego języka.
Czak W.
kazuistyka
615-618
Przypadek ciała obcego przełyku powikłany zapaleniem śródpiersia i przetoką przełykowo-oskrzelową leczony pomyślnie.
Tywończuk-Szulc M., Kibiłda B., Bujnowski T.
kazuistyka
619-621
Skostnienie chrząstek małżowin usznych. Opis przypadku.
Poławska K., Skorek A., Stromkowski J.
kazuistyka
623-625
Przypadek odosobnionego nerwiakowłókniaka nosa.
Bielecki I., Zygan Ł., Mniszek J.
kazuistyka
627-629
Przypadek guza Stewarta nasady języka o szczególnie długotrwałym przebiegu.
Orendorz-Frączkowska K., Nadolska B.
kazuistyka
631-634
Przypadek rhabdomyosarcoma nosogardła.
Osuch-Wójcikiewicz E., Korolkowa O., Nyckowska J., Bruzgielewicz A.
kazuistyka
635-639
Potworniak dołu podskroniowego - opis przypadku.
Bielecki I., Zygan Ł., Kajor M., Kluczewska E., Mniszek J.
kazuistyka
641-643
Pooperacyjna torbiel zatoki szczękowej.
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
kazuistyka
645-647
Ropowica przestrzeni przygardłowej jako powikłanie tonsylektomii.
Tywończuk-Szulc M., Bujnowski T., Kibiłda B.
kazuistyka
649-651
Osteoblastoma benignum zatoki szczękowej.
Garstecka A., Mackiewicz-Nartowicz H., Szukalski J.
kazuistyka
653-658
Przypadek zespołu Cogana.
Ożóg J., Wróbel M., Banaś-Samson R., Glinianowicz I., Gnacik-Stawarczyk E.
kazuistyka
659-667
O wprowadzeniu przez Jana Miodońskiego "operacji zmierzających do poprawy słuchu" - tympanoplastyk w setną rocznicę Jego urodzin.
Kowal E.
historyczna
669-674
Rynoskopia przednia w historycznym zarysie.
Kierzek A.
historyczna
675-679
W 80. rocznicę zastosowania mikroskopu operacyjnego w otorynolaryngologii. Część II. Budowa i zasady działania mikroskopu operacyjnego.
Mroczkowski E., Wielgosz R.
historyczna
681-683
Ocena stanu słuchu u noworodków z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia słuchu urodzonych w Instytucie Centrum zdrowia Matki Polki w latach 1988-2000.
Śmiechura M.
streszczenie pracy doktorskiej
685-686
Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących.
Wojtkowski M.
streszczenie pracy doktorskiej
687-689
Wczesna i późna ocena wyników leczenia operacyjnego otosklerozy w materiale własny.
Kozok A.
streszczenie pracy doktorskiej
691-692
Powikłania zapaleń zatok przynosowych w materiale Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Gdyni (1976-2000).
Sova J.
streszczenie pracy doktorskiej
693-694
Janczewski G.
listy do redakcji
695-696
Sprawozdanie z Kongresu Unii Europejskich Foniatrów i Sympozjum "Around dysphagia, dysarthria-dysphonia" w Tuluzie, 22-25.10.2003 r.
Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Wojnowski W.
sprawozdanie
697
zynosowych w Hradec Kralove, Czechy, 21-23.11.2003 r.
Kubik P., Ujec-Janczyk M., Misiołek M., Czecior E., Ścierski W., Urbaniec N.
sprawozdanie
699
54 Congreso Nacional de la Sociedad Espanola de Otorrinolaringologia y Patologia Cervico-Facial, 8-12.11.2003 Madryt, Hiszpania.
Hermanowski M.
sprawozdanie
701-702
Sprawozdanie z Drugiego Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Onkologicznych Głowy i Szyi, Rio de Janeiro 29.XI-02.XII.2002, Brazylia.
Kopeć T., Golusinski W.
sprawozdanie
703
Recenzja książki Mukherii S.K., Hong V.: Atlas of Head and Neck Imaging. Thieme, New York-Stuttgart.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
705
Recenzja podręcznika de Souza Ch., Glasscock III M.E.: Otosclerosis and Stapedectomy. Diagnosis, Management and Complications. Thieme.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..