nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 3
Następny
329-332
Analiza kliniczna 216 przypadków gruczolaków wielopostaciowych ślinianki przyusznej.
Gierek T., Majzel K., Witkowska M., Jura-Szołtys E.
Praca oryginalna
333-336
Wpływ lasera CO2 na protezy stosowany w chirurgii ucha środkowego.
Szymański M.
Praca oryginalna
337-341
Płat podgnykowy skórno-mięśniowy w rekonstrukcji ubytków w regionie głowy i szyi.
Szyfter W., Wierzbicka M., Pabiszczak M.
Praca oryginalna
343-349
Spiralna wielorzędowa tomografia komputerowa w obrazowaniu schorzeń krtani.
Skrzelewski S., Namysłowski G., Głowacki J., Misiołek M., Czecior E.
Praca oryginalna
351-355
Wielonarządowa gruźlica o niezwykłym obrazie klinicznym i gwałtownym przebiegu.
Jurkiewicz-Łobodzińska M., Pajuro R.
Praca oryginalna
357-360
Ocena wpływu wielkości migdałków podniebiennych na występowanie ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
Zielnik-Jurkiewicz B., Olszewska-Sosińska O.
Praca oryginalna
361-364
Zastosowanie rurki tracheostomijnej T w leczeniu zwężeń tchawicy.
Morshed K., Szymański M., Gołąbek W.
Praca oryginalna
365-371
Zaburzenia oddychania po rozległych zabiegach operacyjnych w jamie ustnej, gardle i szyi na podstawie wyników badań pulsoksymetrycznych.
Zawodny P., Sulikowski M., Kowalik S., Kowalczyk R., Halczy-Kowalik L.
Praca oryginalna
373-377
Zastosowanie protez głosowych typu Provox 2 w chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani.
Markowski J., Gierek T., Paluch J., Wardas P.
Praca oryginalna
379-383
Leczenie złamań kości twarzoczaski, ocena osteosyntezy płytkowej, wyniki, powikłania.
Sulikowski M., Kowalczyk R., Zawodny P.
Praca oryginalna
385-389
Analiza porażeń fałdów głosowych w materiale Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu w latach 1993-2002.
Wierzbicka E., Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Morawska-Kochman M.
foniatria i audiologia
391-397
Obiektywne badania narządu przedsionkowego w różnicowaniu lokalizacji uszkodzenia.
Morawiec-Bajda A., Starska K.
foniatria i audiologia
399-402
Zastosowanie masażu wibracyjno-ciśnieniowego i wibroaerozoli w leczeniu chorób ucha środkowego u dzieci i młodzieży.
Zielnik-Jurkiewicz B., Olszewska-Sosińska O.
foniatria i audiologia
403-407
Zespół zaburzeń narządu przedsionkowo-ślimakowego disabling positional vertigo (DPV) w przebiegu konfliktu naczyniowo-nerwowego nerwu przedsionkowo-ślimakowego (VCS).
Gierek T., Markowski J., Majzel K., Wardas P.
foniatria i audiologia
409-419
Wyniki wieloletniej rehabilitacji osób zaimplantowanych wszczepem ślimakowym z towarzyszącym upośledzeniem widzenia.
Szyfter W., Miętkiewska D., Karlik M., Tabaka B., Obrębowska-Karsznia Z., Magierska-Krzysztoń M., Kawczyński M., Nowak K.
foniatria i audiologia
421-424
Respiratory Epithelial Adenomatoid Hamartoma jamy nosa, zatoki szczękowej i zatok sitowych: kliniczno-histopatologiczny opis przypadku.
Starska K., Łukomski M., Ratyńska M.
kazuistyka
425-427
Gruczolak wielopostaciowy przegrody nosa.
Urbaniec P., Namysłowski G., Lange D., Urbaniec N.
kazuistyka
429-432
Przerzut raka gruczołowego okrężnicy do zatoki klinowej.
Nazim-Zygadło E., Dobosz P., Kochanowicz J., Czajecki K.
kazuistyka
433-435
Przypadek rozległej grzybicy zatok przynosowych.
Mrówka-Kata K., Trybalska G., Namysłowski G., Nowińska E., Orecka B.
kazuistyka
437-439
Rzadki przypadek raka brodawczakowato-torbielowatego ektopicznego gruczołu tarczowego przewodu tarczowo-językowego.
Olszewski J., Zieliński K., Miłoński J., Koktysz R.
kazuistyka
441-443
Przypadek zapalenia błędnika w przebiegu perlaka wrodzonego u dziecka.
Mierzwiński J., Zwierz A., Modrzyński M., Bandrowicz W., Piziewicz A.
kazuistyka
445-448
Szpiczak krtani.
Mackiewicz-Nartowicz H., Garstecka A., Betlejewski S., Sinkiewicz A., Szukalski J.
kazuistyka
449-451
Rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego ślinianki przyusznej.
Kozakiewicz J., Ślipczyńska-Włoczyk E., Wolańska-Karut J.
kazuistyka
453-455
Ocena użyteczności nowej metody posturografii dynamicznej w diagnostyce zaburzeń równowagi.
Held-Ziółkowska M.
streszczenie pracy doktorskiej
457-458
Badania nad wpływem refluksu żołądkowo-przełykowego na stan górnych dróg oddechowych u dzieci.
Gęsicki T.
streszczenie pracy doktorskiej
459-460
Zastosowanie badań fiberoskopowych w obiektywizacji wskazań do adenotomii.
Kawczyński M.
streszczenie pracy doktorskiej
461-462
Znaczenie diagnostyczne przezczaszkowej ultrasonografii układu tętniczego kręgowo-podstawnego oraz badań elektronystagmograficznych i radiologicznych odcinka szyjnego kręgosłupa w rozpoznawaniu zawrotów głowy pochodzenia szyjnego.
Majak J.
streszczenie pracy doktorskiej
463-465
Analiza epidemiologiczna nowotworów nosa i zatok przynosowych w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001.
Bilewicz R.
streszczenie pracy doktorskiej
467
Pierwsze Laury Śląskiej Laryngologii wręczone.
Kozakiewicz J.
z życia Towarzystwa
467
Analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji kadry specjalistów w zakresie otolaryngologii - chirurgii głowy i szyi w Polsce.
Szyfter W., Bień S.
z życia Towarzystwa
475
Recenzja podręcznika "Sinus Surgery Endoscopic and Microscopic Approaches."
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
477-478
Ocena kiążki "Podstawy chirurgii nosa".
Stankiewicz Cz.
omówienie wydawnictw
479-481
Sprawozdanie z The Third International Conference: A Sound Foundation Through Early Amplification. Chicago 4-6.11.2004.
Obrębowski A., Lachowski M.
sprawozdanie
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..