nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 4
Następny
489-504
Quality of Life Assessment in Otorhinolaryngology. History, measures and methods.
Maune S., Kurz K., Meyer J., Ross D., Kuchler T., Schmidt Ch.E.
Praca oryginalna
505-509
Wybrane białka ostrej fazy u dzieci z nawracającymi brodawczakami krtani.
Szydłowski J., Sobieska M., Grzegorowski M., Wiktorowicz K.
Praca oryginalna
511-516
Laryngektomia pozioma głośniowa - wyniki onkologiczne i funkcjonalne. Część I. Laryngektomia pozioma głośniowa -wyniki onkologiczne, ocena funkcji ochronnej i oddechowej.
Tarnowska Cz., Ziętek E., Jaworowska E., Matyja G., Kawczyński M., Firlit K.
Praca oryginalna
517-522
Cefprozil w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok szczękowych. Ocena kliniczna, mikrobiologiczna oraz skuteczności przenikania leku do zatok.
Orendorz-Frączkowska K., Bochnia M., Dziewiszek W., Stankiewicz M., Smutnicka D.
Praca oryginalna
523-526
Proliferacja komórek nabłonka polipów nosa.
Tryka E., Skomra D., Klatka J., Gieroba R., Olszański W.
Praca oryginalna
527-532
Znaczenie przestrzeni okołogłośniowej dla rozprzestrzeniania się raka krtani.
Brzóska M., Pietrysiak A., Kruk-Zagajewska A.
Praca oryginalna
533-535
Zmiany na błonach śluzowych krtani w przebiegu pęcherzycy.
Zalesska-Kręcicka M., Kołodziej T.J., Kręcicki T., Morawska-Kochman M., Zatoński M., Paskal J.
Praca oryginalna
537-542
Flora bakteryjna nosogardła i ucha środkowego u dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego.
Zielnik-Jurkiewicz B., Kolczyńska M.
Praca oryginalna
543-546
Ocena komórek tucznych w tkance migdałka gardłowego u dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego.
Musiatowicz M., Sulkowski S., Musiatowicz B.
Praca oryginalna
547-552
Przerzuty nowotworów złośliwych z narządów odległych do ślinianki przyusznej - przegląd literatury i opis 2 przypadków własnych.
Markowski J., Gierek T., Zielińska-Pająk E., Witkowska M., Wodołażski A., Pająk J., Paluch J.
Praca oryginalna
553-557
Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci.
Zielnik-Jurkiewicz B.
Praca oryginalna
558-564
Choroby limfoproliferacyjne w zespole Sjgrena.
Prochorec-Sobieszek M., Wagner T.
Praca oryginalna
565-569
Przydatność badań wentylacyjnych w diagnostyce i ocenie wyników leczenia wybranych schorzeń laryngologicznych.
Misiołek M., Matyja G., Ziora D., Namysłowski G., Tarnowska Cz., Kozielski J.
Praca oryginalna
571-575
Mukowiscydoza (CF) dorosłych - aktualny problem laryngologów. Rola badań genetycznych.
Różańska-Kudelska M., Rogowski M., Godlewska-Żołądkowska K., Sieśkiewicz A., Skawrońska M., Pepiński W.
Praca oryginalna
577-580
Wykorzystanie osteosyntezy płytkowej jako skutecznej metody w chirurgicznym leczeniu wad wrodzonych twarzoczaski.
Sulikowski M., Kowalczyk R., Zawodny P.
Praca oryginalna
581-584
Rhinophyma - diagnostyka i leczenie.
Szymańska-Skrzypek A., Burduk P.K., Betlejewski S.
Praca oryginalna
585-590
Zachowanie się węchu i smaku u osób uzależnionych od narkotyków.
Podskarbi-Fayette R., Rydzewski B., Lipińska M.
Praca oryginalna
591-595
Ocena kształtowania się słuchu fonematycznego w grupie pacjentów zaimplantowanych wszczepem ślimakowym.
Szyfter W., Kawczyński M., Magierska-Krzysztoń M., Drabent A., Sporna A.
foniatria i audiologia
597-601
Ocena percepcji słuchowej po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjenta z neuropatią słuchową.
Mikołajewska L., Niemczyk K., Pierchała K., Woźniak A., Kochanek K.
foniatria i audiologia
603-606
Zaburzenia głosu w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Wojnowski W., Karlik M., Wiskirska-Woźnica B., Walczak M.
foniatria i audiologia
607-609
Rak nosogardła współistniejący z gruźlicą węzłów chłonncy szyi, trudności diagnostyczne - opis przypadku.
Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Morawska-Kochman M., Mosiniak-Trajnowicz K., Kuliczkowski K.
kazuistyka
611-615
Zwyrodnienie włókniste kości skroniowej.
Makowski A., Makowska-Piontek A., Barańska D.
kazuistyka
617-621
Rzadki przypadek glejaka nosa.
Wojdas A., Kosek J., Patera J., Jurkiewicz D.
kazuistyka
623-626
Kłębczak szyjny - przegląd literatury i opis przypadku kłębczaka złośliwego.
Kozakiewicz J., Teodorowicz E., Motyka M., Szczechowski K.
kazuistyka
627-630
Przerzut gruczolakoraka odbytnicy do kości podstawy czaszki i masywu szczękowo-sitowego z nietypowym obrazem klinicznym.
Bień S., Kamiński B., Okła S., Kopczyński J.
kazuistyka
631-634
Zastosowanie limfoscyntygrafii w wykrywaniu wartowniczych węzłów chłonnych w obrębie szyi.
Manasterski J., Mielcarek-Kuchta D., Kędzia D., Szyfter W., Wójtowicz J.G., Sowiński J., Gracz A.
poglądowa
635-645
Laryngektomia pozioma głośniowa - wyniki onkologiczne i funkcjonalne. Część II. Morfologia głośni i charakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy po laryngektomii poziomej głośniowej.
Tarnowska Cz., Just M., Świdziński P., Matyja G., Jaworowska E., Leszczyńska M., Kawczyński M., Grochowska E., Dąbrowska A., Firlit K.
poza limitem
647-650
Patogeneza przewlekłego zapalenia ucha środkowego na podstawie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych i molekularnych.
Kuczkowski J.
streszczenie pracy habilitacyjnej
651-652
Przydatność badania flory bakteryjnej części nosowej gardła w kwalifikacji do adenotomii.
Zawiślak J.
streszczenie pracy doktorskiej
653-654
29th Mindwinter Symposium on Practical Challenges in Otolaryngology. 21-25.02.2005, Snowmass, Colorado, Stany Zjednoczone.
Zielnik-Jurkiewicz B., Jurkiewicz D.
sprawozdanie
655
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTOL w dniu 24.06.2005 r.
Wierzbicka M., Szyfter W.
sprawozdanie
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-02-22 ..:: kontakt ::..