nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 5
Następny
665-669
Analiza chorych na raka krtani w wieku poniżej 45 roku życia.
Tomik J., Składzień J., Modrzejewski M., Konior M.
Praca oryginalna
671-676
Ocena tolerancji i wczesnych wyników jednoczesnej radiochemioterapii i uzupełniającej chemioterapii u chorych na nisko zróżnicowane rak nosowej części gardła.
Kawecki A., Jagielska B., Jarząbski A., Szutkowski Z., Kiprian D., Rolski W., Pawłowska-Sendułka B.
Praca oryginalna
677-681
Ocena aspektów diagnostycznych i rynochirurgicznych w leczeniu niedrożności dróg łzowych.
Wielgosz R., Mroczkowski E.
Praca oryginalna
683-688
Węzeł wartowniczy w nowotworach jamy ustnej, gardła i krtani.
Mielcarek-Kuchta D., Szyfter W., Manasterski J., Kaczmarek J., Wójtowicz J.G., Czepczyński R.
Praca oryginalna
689-692
Gruźlica krtani - problem nadal aktualny.
Domańska-Strycharska M., Czak W.
Praca oryginalna
693-697
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i poziom produkcji peroksydacji lipidów w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed operacją i po operacji.
Burduk P.K., Betlejewski S., Drewa G.
Praca oryginalna
699-704
Wyniki leczenia chorych z zaburzeniami oddychania podczas snu w Klinice Laryngologii Śląskiej AM w Zabrzu.
Namysłowski G., Ścierski W., Kawecka I., Kawecki D.
Praca oryginalna
705-712
Ocena porównawcza skuteczności leczenia niewydolności podniebienno gardłowej po faryngofiksacji i operacji Orticochea.
Wójcicki P., Świdziński P., Wójcicka G.
Praca oryginalna
713-716
Rekonstrukcja nosa w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w latach 1975-2004.
Kowalczyk R., Sulikowski M., Kowalik S.
Praca oryginalna
717-722
Tłuszczakowatość uogólniona w otolaryngologi - jako problem diagnostyczny i terapeutyczny.
Dąbrowska A., Tarnowska Cz., Jałowiński R., Stankiewicz J., Matyja G.
Praca oryginalna
723-729
Leczenie naczyniaków chłonych u dzieci preparatem OK-432.
Makowski A., Apanasiewicz A., Chilarski A.
Praca oryginalna
731-736
Emisje otoakustyczne a objaw wyrównania głośności.
Konopka W., Olszewski J.
foniatria i audiologia
737-741
Znaczenie i przydatność przesiewowych badań laryngologicznych populacji dziecięcej w wieku wczesnoszkolnym w wykrywaniu niedosłuchu przewodzeniowego.
Wierzbicka M., Machnik M., Całka A., Czyż K., Balcerowiak A., Sworowska I., Wójtowicz J.
foniatria i audiologia
743-745
Obustronny guz szyi jako manifestacja nerwiakowłókniakowatości typu I (NF I).
Paprocki A., Biskup B., Bruzgielewicz A., Niemczyk K.
foniatria i audiologia
747-750
Problem wykonywania tympanoplastyki u dzieci zakażonych wirusem HBV - na podstawie przypadku.
Mierzwiński J., Smukalska E., Modrzyński M., Łaz P., Piziewicz A.
kazuistyka
751-754
Nekrotyczne zapalenie śródpiersia o gwałtownym przebiegu jako powikłanie ropnia okołomigdałkowego.
Nowak K., Błaszyk M., Szyfter W.
kazuistyka
755-758
Rzadki przypadek ziarniniaka ropotwórczego języka u 8-tygodniowego niemowlęcia.
Zielnik-Jurkiewicz B.
kazuistyka
759-762
Przypadek rhabdomyosarcoma nosogardła i gardła środkowego u osoby dorosłej.
Zalesska-Kręcicka M., Jankowska-Konsur A., Kręcicki T.
kazuistyka
763-766
Haemangiopericytomy ślinianki przyusznej.
Osmólski A., Forlot J., Bukrewicz M.
kazuistyka
767-769
Glioma nasi - doniesienie o przypadku.
Pośpiech L., Gawron W., Rak J., Bochnia M.
kazuistyka
771-776
Historia leczenia i klasyfikacji nowotworów złośliwych szczęki.
Skorek A.
poglądowa
777-788
Przerost migdałka gardłowego w ocenie XIX-wiecznych lekarzy.
Kierzek A.
historyczna
787-788
Sprawozdanie z 10th International Congress on Surgical and Prosthetic Rehabilitation after Laryngectomy, 17-20.04.2005, Groningen, Holandia.
Jurkiewicz D., Wojdas A.
sprawozdanie
789
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTOL w dniu 10.09.2005 r.
Szyfter W., Wierzbicka M.
sprawozdanie
791
Recenzja podręcznika "Head, Face, and Neck Trauma", autor Michael G. Stewart, profesor otolaryngologii w Houston.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
793
Recenzja podręcznika "Manual of Endoscopic Surgery" wydanego w 2005 roku przez firmę Thieme, Stuttgart, New York.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2005; vol. 59, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..