nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 1
Następny
5-8
Historia operacji radykalnej węzłów chłonnych szyi - w 100-lecie publikacji George'a Crile'a
Bień S.
na zamówienie
9-14
Charakterystyka budowy molekularnej fałdu głosowego
Obrębowski A., Wojnowski W., Obrębowska-Karsznia Z.
Praca oryginalna
15-20
Różnica w ocenie stopnia zaawansowania raka krtani w badaniu klinicznym i histopatologicznym
Wolny E., Idasiak A., Wydmański J., Miszczyk L.
Praca oryginalna
21-24
Odruchy wzrokowo-okoruchowe i przedsionkowo-okoruchowe w chorobie Parkinsona
Kaźmierczak H., Gospodarek T., Harat M., Pawlak-Osińska K., Gospodarek G.
Praca oryginalna
25-31
Ocena przydatności testu donosowej prowokacji z aspiryną lizynową w diagnostyce przewlekłych eozynofilowych nieżytów nosa
Modrzyński M., Mazurek H., Zawisza E.
Praca oryginalna
33-36
Ocena skuteczności rehabilitacji węchu u osób po laryngektomii całkowitej
Sinkiewicz A., Winiarski P., Mackiewicz H., Owczarzak H., Janicka-Beutch L., Betlejewski S.
Praca oryginalna
37-40
Zastosowanie noża obrotowo-ssącego (shaver) w chirurgii otorynolaryngologicznej
Dalke K., Burduk P., Mierzwiński J., Kaźmierczak H.
Praca oryginalna
41-44
Wysoko położona opuszka żyły szyjnej u dzieci
Topolska M., Hassmann-Poznańska E.
Praca oryginalna
45-50
Analiza zapisów ENG testów wzrokowo-okoruchowych u osób zdrowych w różnym wieku
Józefowicz-Korczyńska M., Łukomski M.
Praca oryginalna
51-53
Upośledzenie słuchu w osteogenesis imperfecta - demonstracja przypadków
Topolska M.M.
foniatria i audiologia
55-60
Uszczerbek na zdrowiu i renta z tytułu choroby zawodowej narządu głosu u nauczycieli
Obrębowski A., Tuszyński K., Wilmowska-Pietruszyńska A., Obrębowska-Karsznia Z., Wojnowski W.
foniatria i audiologia
61-66
Ocena narządu słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
Hajduk A., Lisowska G., Namysłowski G., Szprynger K., Szczepańska M., Widziszowska A.
foniatria i audiologia
67-70
Rzadki przypadek żółtaka rozsianego manifestującego się dusznością
Szyfter W., Wierzbicka M., Bem G.
foniatria i audiologia
71-73
Zaburzenia głosu w nawrotowym ziarniniaku krtani w przebiegu GERD
Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A.
foniatria i audiologia
75-78
Dysplazja włóknista szczęki u 8-letniego dziecka. Opis przypadku
Skorek A., Stankiewicz C., Babiński D., Iżycka-Świeszewska E.
kazuistyka
79-84
Dysplazja włóknista umiejscowiona w szczęce - trudności diagnostyczne i problemy lecznicze na przykładzie opisu przypadku
Reymond J., Podsiadło M., Wyskiel M.
kazuistyka
85-88
Przypadek zaawansowanego ziarniniaka kwasochłonnego szczęki
Pietrzak M., Szymański L.
kazuistyka
89-91
Przypadek zwyrodnienia włóknistego kości skroniowej prawej
Kantor I., Kenig D., Jurkiewicz D., Wojdas A.
kazuistyka
93-96
Pierwotna nadczynność przytarczyc - opis przypadku i przegląd literatury
Osmólski A., Osmólski R., Frenkiel Z., Adamiak G.
kazuistyka
97-100
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do części ustnej gardła
Stańczyk R., Omulecka A., Pajor A.
kazuistyka
101-103
Przypadek neurilemmoma szyi z pnia współczulnego
Burduk P.K., Dalke K., Szukalski J., Kaźmierczak W., Mierzwiński J.
kazuistyka
105-107
Przypadek odwróconego brodawczaka błony śluzowej nosa u pacjenta po przeszczepie skóry twarzy z powodu naczyniaka
Winiarski P., Doroszewska G., Wrzesiński W.
kazuistyka
109
Komunikat
z życia Towarzystwa
111
"Była przeszłość". Wspomnienia z lat 1935-2005
Janczewski G.
omówienie wydawnictw
113
The temporal bone. A manual for dissection and surgical approaches. Mario Sanna i wsp., Thieme Stuttgart, New York 2005, 136 stron, 539 ilustracji
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
115-116
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Chirurgia laserowa w nowotworach głowy i szyi - refleksje z 5 kontynentów". Getynga, 10-11 VI 2005 r.
Stankiewicz C., Gołąbek W.
sprawozdanie
117
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTOL w dniu 02.12.2005 r.
Wierzbicka M., Szyfter W.
sprawozdanie
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..