nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 2
Następny
129-134
Analiza powikłań związanych z chirurgiczną rehabilitacją głosu i mowy u pacjentów po laryngektomii. Problemy związane z wszczepieniem i wymianą protez głosowych
Bień S., Okła S.
Praca oryginalna
135-138
Guzy naciekające tętnicę szyjną - diagnostyka i sposoby postępowania
Szyfter W., Waśniewska E., Kordylewska M., Gawlak-Prycka A.
Praca oryginalna
139-142
Mnogie obustronne gruczolaki limfatyczne ślinianek przyusznych
Bilewicz R. Burduk P.K., Burduk D., Kaźmierczak W.
Praca oryginalna
143-147
Ekspresja chemokiny RANTES w fibroblastach pochodzących z polipów nosowych; samoistna i po stymulacji liposacharydami (LPS) i fitohematoksyliną (PHA)
Rostkowska-Nadolska B., Pośpiech L., Fortuna W., Szymaniec S., Międzybrodzki R., Gawron W., Latocha M.
Praca oryginalna
149-155
Wznowa wokół tracheostomy po całkowitym usunięciu krtani
Szyfter W., Kruk-Zagajewska A., Borucki Ł., Gawęcki W., Milecki P.
Praca oryginalna
157-163
Ekspresja cząstek adhezyjnych, wskaźników angiogenezy i produktów białkowych genów supresorowych w nowotworach jamy ustnej i zatok szczękowych
Jeleń-Krzeszewska J., Jeleń M., Zalesska-Kręcicka M., Zatoński T., Frączek M., Preś K., Kręcicki T.
Praca oryginalna
165-170
Chirurgiczne leczenie chorób tarczycy - powikłania pooperacyjne
Osmólski A., Frenkiel Z., Osmólski R.
Praca oryginalna
171-174
Pyocele komórki sitowia tylnego jako przyczyna ślepoty
Matyja G., Kawczyński M., Tarnowska G.
Praca oryginalna
175-179
Zastosowanie techniki palisadowej w tympanoplastykach według Heermanna
Wielgosz R., Mroczkowski E.
Praca oryginalna
181-185
Odległe wyniki leczenia drenażem wentylacyjnym przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
Zielnik-Jurkiewicz B., Olszewska-Sosińska O., Rakowska M.
Praca oryginalna
187-189
Zastosowanie prostego systemu płuczącego w chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych
Dalke K., Mierzwiński J., Burduk P.
Praca oryginalna
191-197
Postępowanie i leczenie w afonii psychogennej: analiza 500 przypadków
Maniecka-Aleksandrowicz B., Domeracka-Kołodziej A., Różak-Komorowska A., Szeptycka-Adamus A.
foniatria i audiologia
199-202
Rzadki przypadek pierwotnej gruźlicy nosa i zatok przynosowych
Namysłowski G., Ścierski W., Polok A., Czecior E., Lange D.
kazuistyka
203-205
Nietypowy ubytek w żuchwie typu Stafne
Lewandowski L., Osmola K., Marcinkowski M., Iwanik K.
kazuistyka
207-209
Rzadki przypadek mięśniaka nabłonkowego krtani
Burzej-Uchto M., Nowak-Makieła Z., Łapińska-Skowron K., Kosowski B.
kazuistyka
211-215
Posocznica spowodowana zstępującym zapaleniem śródpiersia, w przebiegu ropnia okołomigdałkowego. Opis przypadku
Machała W., Śmiechowicz K., Gaszyński T.
kazuistyka
217-221
Zespół Bindera - objawy i leczenie
Kruk-Jeromin J., Antoszewski B.
kazuistyka
223-225
Pierwotne nowotwory mnogie u pacjentów Oddziału Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
Świder-Jędrys Z., Kozakiewicz J., Syguła M., Składowski K.
kazuistyka
227-228
Guz krtani o utkaniu osteoblastoma agresiva: opis przypadku
Urbańczyk H., Miszczyk L.
kazuistyka
229-233
Przegląd podstawowych metod chirurgicznego leczenia niedrożności dróg łzowych
Wielgosz R., Mroczkowski E.
poglądowa
235-238
Historia mikrochirurgii wewnątrznosowej dróg łzowych
Wielgosz R., Mroczkowski E.
historyczna
239-241
Ocena stanu słuchu u chorych z zawrotami głowy
Konopka W., Mielczarek M., Michalski M., Olszewski J., Pietkiewicz P.
poza limitem
243-247
Emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE) przed i po okresie rocznego narażenia na hałas impulsowy
Konopka W., Olszewski J., Pietkiewicz P., Mielczarek M.
poza limitem
249-253
Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u żołnierzy służby zasadnicznej
Konopka W., Olszewski J., Straszyński P.
poza limitem
255-257
Funkcja ucha środkowego i ostrość słuchu u dzieci z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów
Muszyński P.
streszczenie pracy doktorskiej
259-261
Morfologia głośni po laryngektomiach nadpierścieniowych z następową cricohyopexią (CHP) i cricohyoepiglottopexią (CHEP) a stopień odwzorowania podstawowych funkcji krtani fizjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fonacyjnej
Paradowska-Opałka B.
streszczenie pracy doktorskiej
263
Recenzja podręcznika dla studentów i lekarzy pt. "Otorynolaryngologia praktyczna" pod red. Grzegorza Janczewskiego
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
264
Recenzja podręcznika "The temporal bone". Sanna M., Khrais T., Falcioni M., Russo A., Taibah A. Thieme 2006
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
265
Recenzja podręcznika "Basic otorhinolaryngology. A step-by-step learing guide."
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
267
11th ASEAN ORL Head & Neck Surgery Congress, 23-25.08.2005 Bali, Indonezja
Jurkiewicz D., Zielnik-Jurkiewicz B.
sprawozdanie
269-270
University Forum "Modern Research in Sinus Disease and Allergic Rhinitis". Gandawa, Belgia 30.09-01.10.2005 r.
Jurkiewicz D.
sprawozdanie
271
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Szyfter W., Wierzbicka M.
sprawozdanie
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..