nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 3
Następny
283-290
In-vitro investigations evaluating the detection spectrum of cervical lymph nodes via handheld gamma probe
Duenne A.A., Jungclas H., Wiesemann N., Folz B.J., Dalchow C.V., Werner J.A.
na zamówienie
291-294
Przewaga kierunkowa oczopląsu
Kaźmierczak H.
na zamówienie
295-303
Uchyłek gardłowy Zenkera jako problem kliniczny i chirurgiczny
Stankiewicz C.
na zamówienie
305-312
Przyzwojaki kłębka szyjnego, żyły szyjnej wewnętrznej i nerwu błędnego problemy diagnostyczne i lecznicze
Szyfter W., Kopeć T., Kawczyński M.
Praca oryginalna
313-316
Analiza histokliniczna 95 nowotworów złośliwych ślinianek przyusznych
Gierek T., Majzel K., Jura-Szołtys E., Witkowska M.
Praca oryginalna
317-324
Guzy płata głębokiego ślinianki przyusznej
Kopeć T., Szyfter W.
Praca oryginalna
325-330
Interleukina-l0 u chorych na raka krtani leczonych operacyjnie lub radioterapią
Namysłowski G., Pilch J., Ścierski W., Urbaniec P., Sowińska-Krzyżanowska I.
Praca oryginalna
331-336
Zmiany stężenia interleukiny-2 u chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka krtani
Pilch J., Namysłowski G., Ścierski W., Urbaniec P., Sowińska-Krzyżanowska I.
Praca oryginalna
337-342
Morfologia głośni po laryngektomiach nadpierścieniowych z cricohyopexią (CHP) lub cricohyoepiglottopexią (CHEP) - ocena funkcji ochronnej i oddechowej
Paradowska-Opałka B., Tarnowska C., Grochowska E.
Praca oryginalna
343-347
Rola psychologa w rehabilitacji pacjentów po laryngektomii całkowitej z powodu raka krtani z zastosowaniem protez głosowych
Zimmer-Nowicka J., Narzekalak E., Kaczmarczyk D., Niedźwiecka I., Morawiec-Bajda A.
Praca oryginalna
349-354
Leczenie operacyjne wiotkości krtani u dzieci
Pucher B., Grzegorowski M.
Praca oryginalna
355-362
Choroba Wegenera - trudności diagnostyczne
Durko T., Łapienis M., Jankowski A.
Praca oryginalna
363-368
Ocena skuteczności uwulopalatofaryngoplastyki (UPPP) w leczeniu pacjentów z łagodną i średnio zaawansowaną postacią OSA poddanych wstępnej selekcji przy pomocy prostych badań klinicznych
Sieśkiewicz A., Olszewska E., Popławska B., Rogowski M.
Praca oryginalna
369-376
Obiektywna ocena funkcji oddechowej krtani po laryngektomii franta-lateralnej poszerzonej z epiglottoplastyką oraz nadpierścieniowei z CHP lub CHEP
Matyja G., Ziętek E., Kawczyński M., Firlit K., Tarnowska C.
Praca oryginalna
377-383
Ocena wyników stapedotomii u chorych z obliteracyjną postacią otosklerozy
Gierek T., Witkowska M., Zbrowska-Bielska D., Klimczak-Gołąb L.
Praca oryginalna
385-390
Testy utrudnione w audiometrii mowy dla języka polskiego Część I: przygotowanie materiału testowego
Wojnowski W., Obrębowski A., Pruszewicz A., Demenko G., Wiskirska-Woźnica B., Wika T., Komar D.
foniatria i audiologia
391-395
Subiektywna ocena czynności głosowej u nauczycieli uczestniczących w programie rehabilitacyjnym
Sinkiewicz A., Pruszewicz A., Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W.
foniatria i audiologia
397-400
Uwarunkowania miejscowe i zmysłowe przedłużonej mutacji
Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Wojciechowska A., Walczak M.
foniatria i audiologia
401-405
Wpływ tlenu hiperbarycznego na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy
Narożny W.
foniatria i audiologia
407-413
Test szybkich półobrotów głową (HSN - Head Shaking Test) zastosowany w rozpoznawaniu uszkodzeń narządu przedsionkowego
Morawiec-Bajda A., Brzydło-Golińska G.
foniatria i audiologia
415-420
Badania emisji otoakustycznych u dzieci podczas chemioterapii z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej
Lisowska G., Namysłowski G., Hajduk A., Polok A., Tomaszewska R., Misiołek M.
foniatria i audiologia
421-424
Analiza przydatności badań oceniających centralne procesy słuchowe u dzieci
Topolska M.M., Hassmann-Poznańska E.
foniatria i audiologia
425-428
Rzadki przypadek choroby Recklinghausena w obrębie głowy i szyi
Golusiński W., Kopeć T., Borucki Ł., Iwanik K.
kazuistyka
429-431
Gruczolak wielopostaciowy podniebienia. Opis przypadku
Wielgosz R., Schwarz Ch., Mroczkowski E.
kazuistyka
433-436
Nabłoniak nerwowy z komórek węchowych usunięty endoskopowo
Stręk P., Zagólski O., Składzień J., Przeklasa R., Blaschke J., Białas M., Urbanik A.
kazuistyka
437-438
Niezwykły przypadek ciała obcego ślinianki przyusznej
Namysłowski G., Ścierski W., Polok A., Urbaniec N., Urbaniec P.
kazuistyka
439-442
Niedowład nerwu twarzowego jako pierwszy objaw stwardnienia rozsianego u 16-letniej dziewczynki
Topolska M.M., Kulak W.
kazuistyka
443-446
Dr med. Tadeusz Antowski (1919-1966) - od obozowej Stacji Laryngologicznej w Dachau do stanowiska adiunkta w Klinice Laryngologicznej Uniwersytetu Poznańskiego
Łysiak M., Seichter A.
historyczna
447-449
Zastosowanie późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMP) w różnicowaniu odbiorczych uszkodzeń słuchu
Misztela T.
streszczenie pracy habilitacyjnej
451-453
Ocena czasowego przesunięcia progu słuchu występującego jako następstwo krótkotrwałego działania hałasu impulsowego
Miłoński J.
streszczenie pracy doktorskiej
455-457
Analiza porównawcza nieinfekcyjnych nieżytów nosa u chorych z dużej aglomeracji miejskiej i małej miejscowości
Oleś K.
streszczenie pracy doktorskiej
459-461
Kolejne Laury Śląskiej Laryngologii wręczone
Kozakiewicz J., Jakubiszyn J.
z życia Towarzystwa
463
Komunikat dotyczący odznaczeń
Obrębowski A.
z życia Towarzystwa
465
Recenzja podręcznika pt. Cosmetic surgery of the Asian face
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
467-469
Sprawozdanie i podsumowanie obrad XVI Sympozjum Audiologicznego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi w Cetniewie (29.09-1.10.2005 r.)
Pruszewicz A.
sprawozdania
471
Sprawozdanie z Konferencji (1-3.12.2005 r.) w Berlinie
Jurkiewicz D.
sprawozdania
473-474
Sprawozdanie z I Krajowego Forum Wentylacji Dyszowej Warszawa, 7-8 listopada 2005 r.
Rybicki Z., Jurkiewicz D.
sprawozdania
475-476
Sprawozdanie z XI Sympozjum "Onkologia w otorynolaryngologii", Gdańsk, 8-10.09.2005 r.
Stankiewicz C.
sprawozdania
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..