nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 4
Następny
485-489
Tinnitus Sensitization: a neurophysiological pathway of chronic complex tinnitus
Zenner H.P.
na zamówienie
491-500
Przyczyny, diagnostyka i leczenie dysfagii neurogennej jako interdyscyplinarny problem kliniczny
Olszewski J.
na zamówienie
501-506
Postęp czy stabilizacja w chirurgii ucha środkowego
Durko T.
na zamówienie
507-511
Ropowice międzypowięziowe szyi
Nowak K., Szyfter W.
Praca oryginalna
513-515
Ocena przyżyciowego barwienia ślinianki przyusznej błękitem metylenowym w operacjach łagodnych guzów gruczołu - doniesienie wstępne
Szczepański M., Kopeć T., Szyfter W., Żeromski J.
Praca oryginalna
517-520
Nasze doświadczenia w czynnościowej endoskopowej chirurgii zatok przynosowych u dzieci
Mierzwiński J., Dalke K., Łaz P., Olijewski J., Piziewicz A., Burduk P.K.
Praca oryginalna
521-523
Rola infekcji Helicobacter pylori w patogenezie raka krtani
Burduk P.K.
Praca oryginalna
525-528
Tracheotomia u dzieci - na podstawie materiału Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w Poznaniu
Pucher B., Szydłowski J., Steiner I., Grzegorowski J.
Praca oryginalna
529-535
Zastosowanie metody percepcyjnej i wideostroboskopii w przewlekłych stanach przerostowych krtani leczonych chirurgicznie
Fira R., Orecka B., Namysłowski G., Misiołek M., Ścierski W.
Praca oryginalna
537-542
Zaburzenia rozwojowe środkowego odcinka twarzy u chorych z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia ze szczególnym uwzględnieniem nosa
Nieczuja-Urbańska J., Sitek A., Kruk-Jeromin J., Antoszewski B.
Praca oryginalna
543-550
Ocena wpływu leczenia farmakologicznego przewlekłego alergiczngo nieżytu nosa na wielkość migdałka gardłowego u dzieci
Modrzyński M., Zawisza E., Mazurek H.
Praca oryginalna
551-557
Badania nad etiopatogenezą polipów nosa
Pietruszewska W., Olejniczak I., Józefowicz-Korczyńska M., Gryczyński M.
Praca oryginalna
559-564
Testy utrudnione w audiometrii mowy dla języka polskiego (część II). Badania osób z prawidłowym słuchem w różnych grupach wiekowych
Wojnowski W., Obrębowski A., Pruszewicz A., Demenko G., Wiskirska-Woźnica B., Wika T., Komar D.
foniatria i audiologia
565-570
Ocena cytofluorymetryczna ekspresji cząsteczek adhezyjnych CD11a i CD54 na limfocytach T i B w przerosłych migdałkach gardłowych dzieci chorych na wysiękowa zapalenie ucha
Ratomski K., Wysocka J., Skotnicka B., Żelazowska-Rutkowska B., Hassmann-Poznańska E.
foniatria i audiologia
571-576
Ocena intensywności angiogenezy w ziarninie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego - doniesienie wstępne
Pajor A., Jankowski A., Danilewicz M., Durko T.
foniatria i audiologia
577-581
Stan narządu słuchu u dzieci z zespołem Brachmann-de Lange
Kozłowski J., Wierzba J., Narożny W., Balcerska A., Stankiewicz C., Kuczkowski J.
foniatria i audiologia
583-585
Nagły autoimmunologiczny niedosłuch czuciowo-nerwowy u ciężarnej z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Kuczkowski J., Kozłowski J., Narożny W.
foniatria i audiologia
587-592
Wpływ glikokortykoidów na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy
Narożny W.
foniatria i audiologia
593-597
Cewnik kontaktu centralnego przyczyną krwawienia po tracheotomii
Gawęcki W., Dąbrowski P., Smuszkiewicz P.
kazuistyka
599-601
Opisy przypadków wrodzonych torbieli krtani u dzieci
Wojnowski W., Pucher B., Grzegorowski M., Ryglewicz M.
kazuistyka
603-606
Zastosowanie lasera Nd-Yag w leczeniu guza tchawiczy w przebiegu mukopolisacharydozy u dziecka
Mierzwiński J., Zwierz A., Jaworski A., Redziński R., Bandrowicz W., Dalke K., Burduk P.
kazuistyka
607-609
Rzadki przypadek izolowanej pierwotnej gruźlicy krtani u 19-letniej pacjentki
Kozakiewicz J., Dec M., Gorczyca-Tarnowska J.
kazuistyka
611-614
Porażenie nerwów X i XI w przebiegu półpaśca
Dąbrowska A., Tarnowska Cz., Jałowiński R., Amernik K., Stankiewicz J., Grzelec H.
kazuistyka
615-619
Neuroendokrynne raki krtani
Jordan J., Antolak A., Piotrowski S.M.
kazuistyka
621-625
Rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego zatok przynosowych
Nowak K., Szyfter W.
kazuistyka
627
Recenzja podręcznika "Tinnitus Treatment. Clinical Protocols" Richarda S. Tylera
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
629-630
Recenzja podręcznika "Otolaryngology. Basic Science and Clinical Review." prof. Thomasa R. Van De Watera
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
631
Recenzja podręcznika "Salivary Gland Diseases" - autor prof. Robert L. Witt
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
633
Recenzja podręcznika "Ear and Temporal Bone Surgery" - autor prof. Richard J Wiet
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
635-636
Ocena książki "Wykłady z chirurgii nosa" pod redakcją Antoniego Krzeskiego
Kuczkowski J.
omówienie wydawnictw
637-638
Ocena podręcznika "Handbook on hyperbaric medicine". Daniel Mathieu
Narożny W.
omówienie wydawnictw
639
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z dnia 8 czerwca 2006
Wierzbicka M.
sprawozdania
641-642
Sprawozdanie z XLII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań 7-10.06.2006 r.
Szyfter W., Wierzbicka M.
sprawozdania
643
Sprawozdanie z XIV Międzynarodowego Kursu Chirurgii Ucha. Klinika ORL w Ołomuńcu - Czeska Republika
Klimala J.
sprawozdania
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..