nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 5
Następny
653-661
Wyniki odległe w otosklerozie
Gierek T., Klimczak-Gołąb L.
na zamówienie
663-674
Guzy i malformacje naczyniowe głowy i szyi
Hassmann-Poznańska E., Kurzyna A.
na zamówienie
675-682
Operacyjne leczenie zaburzeń drożności nosa u dzieci
Chmielik M.
na zamówienie
683-689
Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
Niedzielska G.
na zamówienie
691-695
Zastosowanie błękitu toluidyny do monitorowania wznów i drugich pierwotnych ognisk nowotworowych w jamie ustnej i gardle u chorych leczonych z powodu raka języka i migdałka podniebiennego
Pabiszczak M., Wierzbicka M., Waśniewska E., Szyfter W.
Praca oryginalna
697-702
Analiza immunohistochemiczna ekspresji fibronektyny i jej znaczenie prognostyczne u chorych na raka krtani
Pietruszewska W., Kobos J., Bojanowska-Poźniak K., Durko M., Gryczyński M.
Praca oryginalna
703-708
Synchroniczne występowanie nowotworów o różnej histopatologii w obrębie ślinianki przyusznej
Bień S., Kamiński B., Kopczyński J., Sygut J.
Praca oryginalna
709-716
Ocena wpływu alergenów pyłku drzew na wielkość migdałka gardłowego u dzieci z alergicznym okresowym (sezonowym) nieżytem nosa
Modrzyński M., Zawisza E.
Praca oryginalna
717-722
Ekspresja cząsteczki adhezyjnej CD62L na subpopulacjach limfocytów T i B przerosłych migdałków gardłowych dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha
Ratomski K., Wysocka J., Skotnicka B., Kasprzycka E., Hassmann-Poznańska E.
Praca oryginalna
723-728
Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne telomerazy w raku głowy i szyi
Kuczkowski J., Mikaszewski B., Pawełczyk T.
Praca oryginalna
729-736
Nowotwory złośliwe nosa i zatok przynosowych w latach 1992-2001
Betlejewski S., Bilewicz R., Stankiewicz Cz., Skorek A., Bierek T., Wardas P., Gołąbek W., Szymański M., Gryczyński M., Szmeja Z., Szyfter W., Osuch-Wójcikiewicz E., Korolkowa O., Jurkiewicz D., Kenig D., Pośpiech L., Preś K., Namysłowski G.
Praca oryginalna
737-742
Ekspresja białka Bcl-2 w limfocytach T i B w przerosłych midałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha
Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Hassman-Poznańska E., Żak J.
Praca oryginalna
743-746
Analiza wybranych parametrów reakcji ostrej fazy w przebiegu podgłośniowego zapalenia krtani w zależności od wieku dziecka
Pucher B., Sobieska M., Steiner I., Grzegorowski M., Wiktorowicz K.
Praca oryginalna
747-752
Ocena kompensacji przedsionkowej u pacjentów z zapaleniem neuronu przedsionkowego
Pajor A., Józefowicz-Korczyńska M.
Praca oryginalna
753-756
Powszechne badanie przesiewowe noworodków w opinii rodziców
Walczak M., Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Karlik M.
foniatria i audiologia
757-763
Ocena bakteriologiczna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Pajor A., Durko M., Jankowski A., Bartoszko-Tyczkowska A., Stańczyk R.
foniatria i audiologia
765-772
Otoemisja DPOAE u osób z szumami usznymi i niedosłuchem ślimakowym z uwzględnieniem nadwrażliwości na dźwięki i misophonii
Sztuka A., Pośpiech L., Gawron W., Dudek K.
foniatria i audiologia
773-777
Porażenie fałdu głosowego jako pierwszy objaw zespołu Verneta w następstwie kłębczaka otworu żyły szyjnej
Dąbrowska A., Jałowiński R., Tarnowska Cz., Stankiewicz J., Deptuła-Jarosz M.
kazuistyka
779-781
Przypadek dysfonii spastycznej, występującej w przebiegu zespołu Meige'a
Zalesska-Kręcicka M., Morawska-Kochman M., Wierzbicka E., Skrzypek A., Kręcicki T.
kazuistyka
783-784
Sprawozdanie z 77 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi
Olszewska E., Sieśkiewicz A., Rogowski M.
sprawozdanie
785-786
Sprawozdanie z Kongresu Audiologicznego w Mexico City w dniach 19-22 marca 2006 r.
Śpiewak P.
sprawozdanie
787
Sprawozdanie z kursu (operations demonstration) chirurgii krtani, tchawiczy i gruczołu tarczowego, Szent Rokus Korhaz w Budapeszcie, 15-17 marca 2006
Misiołek M.
sprawozdanie
789-790
Prof. dr n. med. Wiktor Hassmann ad memoriam
Chodynicki St.
wspomnienie pośmiertne
791-793
Stulecie urodzin Profesora Jarosława Iwaszkiewicza (1906-1985)
Stankiewicz Cz.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2006; vol. 60, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..