nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 1
Następny
7-10
Doktorze, czy może Pan dać mi gwarancję na wyzdrowienie?
Janczewski G.
na zamówienie
11-16
Analiza kliniczna i histopatologiczna raków płaskonabłonkowych głowy i szyi u młodych dorosłych
Gawęcki W., Szyfter K., Szyfter W.
Praca oryginalna
17-20
Arytenoidektomia podśluzówkowa z laterofiksacją jako leczenie z wyboru w obustronnym porażeniem fałdów głosowych spowodowanych guzem płuca
Kukwa W., Kukwa A., Piaskowska M., Ratajczak J., Ścińska-Bieńkowska A.
Praca oryginalna
21-24
Ocena kliniczna wartości i bezpieczeństwa adenotomii endoskopowej ? doświadczenia własne
Krajewski M., Samoliński B., Schmidt J.
Praca oryginalna
25-28
Usuwanie zmian chorobowych w obrębie narządów ORL w pracowni laserowej Kliniki ORL Oddziału Stomatologii w Warszawie w roku 2005
Jeżewska E., Tulibacki M., Tomaszewska M., Nowaczewska K., Olędzka I., Kukwa A.
Praca oryginalna
29-32
Mięsień strzemiączkowy - aktualne poglądy na temat anatomii i fizjologii
Gierek T., Śląska-Kaspera A.
Praca oryginalna
33-38
Rak przewodowy gruczołów ślinowych (salivaty duct carcinoma) - charakterystyka kliniczna i patologiczna 5 przypadków
Bień S., Sygut J., Kopczyński J., Postuła S., Ziółkowska M.
Praca oryginalna
39-46
Stężenie wybranych biomarkerów toksyczności dymu tytoniowego u osób palących tytoń chorych na raka krtani
Winiarczyk B., Namysłowski G., Oleksiak M.
Praca oryginalna
47-51
Postępowanie w stanach przedrakowych krtani - dylematy i znaki zapytania
Wierzbicka M., Pastusiak T., Kaczmarek J., Szyfter W.
Praca oryginalna
52-57
Rola czynników egzogennych i epidemiologicznych w etiologii raków płaskonabłonkowych głowy i szyi u młodych dorosłych
Gawęcki W., Szyfter K., Szyfter W.
Praca oryginalna
58-62
Ekspresja cząsteczki adhezyjnej CD44 na subpopulacjach limfocytów przerosłych migdałków gardłowych dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha
Ratomski K., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Skotnicka B.
Praca oryginalna
63-68
Wyniki odległe konchoplastyki z użyciem plazmy argonowej (APC)
Gierek T., Jura-Szołtys E.
Praca oryginalna
69-73
Endoskopowe leczenie płynotoku nosowego
Stręk P., Zagólski O., Składzień J., Kurzyński M., Oleś K., Konior M., Hydzik-Sobocińska K., Najdzionek D.
Praca oryginalna
74-79
Dermoplastyka jam nosowych w leczeniu nawrotowych krwawień z nosa w chorobie Rendu-Oslera-Webera
Kłos A., Gołąbek W., Morshed K.
Praca oryginalna
80-84
Znaczenie czynnościowej chirurgii nosa w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS)
Balcerzak J., Niemczyk K., Arcimowicz M., Gotlib T.
Praca oryginalna
85-90
Morfologia głośni w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Amernik K., Tarnowska Cz., Brzosko I., Grzelec H., Burak M.
Praca oryginalna
91-94
Prewencja infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorych po wszczepieniu zastawki serca poddawanych zabiegom laryngologicznym
Trzeciak P., Misiołek M., Zembala M., Szyguła-Jurkiewicz B., Poloński L, Namysłowski G.
Praca oryginalna
95-101
Ocena przydatności pomiarów cefalometrycznych w diagnostyce pacjentów z obturacyjnym zespołem snu z bezdechami - doniesienie wstępne
Olszewska E., Sieśkiewicz A., Różycki J., Rogalewski M., Rogowski M., Tarasów E.
Praca oryginalna
102-104
Wybrane czynniki zapalne w materiale z ucha środkowego w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci
Zielnik-Jurkiewicz B.
streszczenie pracy habilitacyjnej
105-107
Ocena przydatności stymulacji prądowo-impulsowej w diagnostyce zmysłu smaku oraz w ocenie smaku u chorych po tonsillektomii
Dobosz P.
streszczenie pracy doktorskiej
108-109
Udział czynnika genetycznego w etiopatogenezie płaskonabłonkowych raków głowy i szyi u młodych dorosłych
Gawęcki W.
streszczenie pracy doktorskiej
110-112
Rola Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) w unifikacji szkolenia lekarzy i doskonaleniu opieki medycznej. Sprawozdanie z dorocznego zebrania Sekcji Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (Union Europeenne des Medicines Specialistes - EUMS). Bratysława, 5-8 października 2006 r.
Bień S.
sprawozdanie
113-114
Sprawozdanie z II Kongresu Onkologii Polskiej: Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku. Poznań, 25-28 X 2006 r.
Starska K.
sprawozdanie
115-116
Sprawozdanie z 6 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS). Nottingham, 31 sierpnia - 2 września 2006 r.
Stankiewicz Cz., Kowalska B., Zielnik-Jurkiewicz B., Jurkiewicz D., Misiołek M., Czecior E.
sprawozdanie
117
36 Międzynarodowe Warsztaty w Grazu - Funkcjonalna Endoskopowa Chirurgia Zatok
Kolebacz B.
sprawozdanie
118
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Warszawa 3.12.2006 r.
Wierzbicka M.
sprawozdanie
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..