nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 2
Następny
131-136
Endoskopowe leczenie chorych z wewnątrzczaszkowymi powikłaniami zapalenia zatok
Stręk P., Zagólski O., Składzień J., Oleś K., Hydzik-Sobocińska K., Najdzionek D., Głowacki R.
Praca oryginalna
137-141
Identyfikacja wirusów ludzkich brodawczaków (HPV) w stanach zapalnych i nowotworach uszu
Rydzewski B., Goździcka-Józefiak A., Sokalski J., Matusiak M., Durzyński Ł.
Praca oryginalna
142-146
Częściowa parotidektomia jako alternatywna metoda leczenia gruczolaka limfatycznego ślinianki przyusznej
Wierzgoń J., Szymczyk C., Maciejewski A., Półtorak S.
Praca oryginalna
147-151
Przetoka perylimfatyczna jako problem diagnostyczny i leczniczy
Mierzwiński J., Krzyżaniak A., Fishman A.J., Dalke K., Burduk P., Węgrzynowska E.
Praca oryginalna
152-157
Pneumosinus dilatans: metoda leczenia chirurgicznego
Kozakiewicz M., Gaszyńska E., Arkuszewski P.
Praca oryginalna
158-161
Ocena zaburzeń krzepnięcia u dzieci zakwalifikowanych do adeno/tonsilekotmii
Kitszel A., Poznańka M., Krawczuk-Rybak M.
Praca oryginalna
162-165
Rekonstrukcja dna oczodołu wyrostkiem dziobastym żuchwy uszypułowanym na mięśniu skroniowym
Kowalczyk R., Kowalik S., Sulikowski M.
Praca oryginalna
166-170
Późne foniatryczne wyniki leczenia chorych z rozszczepami podniebienia operowanych przez jednego chirurga
Wójcicki P., Wójcicka G.
foniatria i audiologia
171-177
Wyniki badań przesiewowych słuchu u wybranej populacji dzieci szkół podstawowych na Śląsku
Gierek T., Gwóźdź-Jezierska M., Śląska-Kaspera A., Senderski A.
foniatria i audiologia
178-183
Poszukiwanie patologii słuchowo-przedsionkowej w celiakii
Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak H., Kuczyńska R., Szaflarska-Popławska A.
foniatria i audiologia
184-187
Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu rzadkich guzów kąta mostowo-móżdżkowego
Kabacińska A., Dąbrowska A., Tarnowska Cz., Cyryłowski L.
foniatria i audiologia
188-191
Zastosowanie rejestracji wywołanych potencjałów słuchowych pnia mózgu podczas stapedoplastyki pod narkozą u dzieci.
Chorow O., Aleszczyk J., Marcul D., Maksymowicz A., Jucewicz T.
foniatria i audiologia
192-194
Posocznica u pacjentki z zapaleniem zatoki klinowej
Preś K., Bochnia M., Rostkowska-Nadolska B., Jaworska M., Kubacka M., Jankowska-Konsur A., Frączek M., Steinmetz-Beck A., Mazur M.
kazuistyka
195-197
Przypadek gruczolaka kwasochłonnego ślinianki przyusznej penetrującego do przestrzeni przygardłowej
Widziszowska A., Namysłowski G., Hajduk A., Lange D.
kazuistyka
198-202
Brodawczk odwrócony nosa i zatok przynosowych leczony chirurgia endoskopową u chorej w wieku podeszłym
Jurkiewicz D., Syryło A., Chomicki A., Koktysz R.
kazuistyka
203-206
Chłoniak grudkowy migdałka podniebiennego - opis przypadku
Osuch-Wójcikiewicz E., Rzepakowska A., Bruzgielewicz A., Wieczorek J.
kazuistyka
207-210
Perlak pourazowy kości skroniowej
Kuczkowski J., Dubaniewicz-Wybieralska M., Iżycka-Świeszewska E.
kazuistyka
211-214
Olbrzymi naczyniak limfatyczny szyi
Fałek A., Grabowski L., Kołodziejszyk A., Górecka-Tuteja A.
kazuistyka
215-216
Pomiar i analiza środowiska akustycznego oraz badanie jego wpływu na stan słuchu u techników obsługi samolotów odrzutowych
Straszyński P.
streszczenie pracy doktorskiej
217-219
Prof. zwycz. dr hab. med. Zbigniew Bochenek - w XXX rocznicę śmierci
Janczewski G.
wspomnienie pośmiertne
220-221
Komunikat z posiedzenia Zarządów Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Obrębowski A.
z życia Towarzystwa
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..