nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 4
Następny
373-377
Strategia w leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Durko T.
na zamówienie
378-382
Czy zabiegi endoskopowe stanowią przyszłość chirurgii szyi?
Szyfter W., Wierzbicka M., Balcerowiak A.
Praca oryginalna
383-386
Wyniki operacji naprawczych porażeń nerwu twarzowego
Gierek T., Majzel K., Ślaska-Kaspera A., Gwóźdź-Jezierska M.
Praca oryginalna
387-393
Ocena skuteczności radioterapii niezaawansowanego raka krtani u chorych powyżej 70 roku życia
Szyszka-Charewicz B., Pudełek K., Skołyszewski J., Skóra T.
Praca oryginalna
394-398
Wiek a powikłania po laryngektomii
Szymańska-Skrzypek A., Betlejewski S.
Praca oryginalna
399-403
Analiza histokliniczna guzów ślinianek przyusznych u chorych operowanych w okresie 20 lat w Klinice Laryngologii ŚlAM w Katowicach
Gierek T, Majzel K., Jura-Szołtys E., Ślaska-Kaspera A., Witkowska M., Klimczak-Gołąb L.
Praca oryginalna
404-408
Czy tracheotomia wykonywana na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (IOM) jest procedurą bezpieczną?
Wierzbicka M., Pastusiak T., Stryjakowska K., Smuszkiewicz P., Szyfter W.
Praca oryginalna
409-415
Urazy oczodołu
Skorek A., Stankiewicz C., Babiński D., Ostrowska A., Stoduski D.
Praca oryginalna
409-415
Własne doświadczenie w leczeniu rozległych guzów zatok przynosowych i oczodołu zajmujących struktury przedniego i/lub środkowego dołu czaszki
Składzień J., Oleś K., Moskała M., Stręk P., Urbanik A., Stachura J., Zagólski O.
Praca oryginalna
423-427
Rola badań immunohistochemicznych (białka p53, cykliny D1) w prognozowaniu raka gruczołowato-torbielowatego
Wegner A., Waśniewska E., Jarmołowska-Jurczyszyn D., Golusiński W., Biczysko W.
Praca oryginalna
428-432
Wpływ przedoperacyjnego napromieniania na gojenie się rany po laryngektomii - przegląd piśmiennictwa i wyniki własne
Szymańska-Skrzypek A., Betlejewski S.
Praca oryginalna
433-439
Zachorowalność na raka krtani i gardła dolnego w rejonie Pomorza Zachodniego w latach 1990-2000
Sowa J., Konarska A.
Praca oryginalna
440-444
Pseudomonas i Alcaligenes - patogeny przewlekłego zapalenia ucha środkowego w materiale klinicznym ORL
Morawska A., Wiatr M., Składzień J., Pradel U.
Praca oryginalna
445-451
Powikłania ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego u dzieci
Kuczkowski J., Narożny W., Stankiewicz C., Kowalska B., Brzoznowski W., Dubaniewicz-Wybieralska M.
Praca oryginalna
452-457
Zapalenie zatoki klinowej
Babiński D., Brzoznowski W., Skorek A., Ostrowska A., Stankiewicz C.
Praca oryginalna
458-462
Zespół cichej zatoki u dziecka
Burduk P.K., Dalke K., Mierzwiński J., Kaźmierczak W., Wierzchowska M.
Praca oryginalna
463-467
Stapedotomia za pomocą lasera CO2
Szymański M.
Praca oryginalna
468-472
Rekomendacje dotyczące organizowania badań przesiewowych słuchu noworodków na przestrzeni ostatnich 50 lat
Iwanicka-Pronicka K., Radziszewska-Konopka M.
foniatria i audiologia
473-478
Zespół zaburzeń przedsionkowo-ślimakowych na podłożu konfliktu naczyniowo-nerwowego nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Orendorz-Frączkowska K., Jaworska M., Gawron W., Badowski R., Nadolska B.
foniatria i audiologia
479-483
Niedosłuch czuciowo-nerwowy jako następstwo zatrucia tlenkiem węgla
Skrzypczak W., Gałecka K., Skorek A.
foniatria i audiologia
484-486
Ostry uraz akustyczny i termiczny ucha spowodowany awarią telefonu komórkowego
Amernik K., Kabacińska A., Tarnowska C., Paradowska-Opałka B.
kazuistyka
487-490
Pierwotne mnogie nowotwory głowy i szyi. Opis przypadku
Othman J., Rzewnicki I.
kazuistyka
491-496
Sarkoidoza ślinianki przyusznej
Seichter A., Szymański L., Warchoł R.
kazuistyka
497-500
Przypadek jednostronnej gruźlicy ucha środkowego u chorej leczonej rok wcześniej z powodu rhabdomyosarcoma embryonale przeciwstronnego ucha
Jankowski A., Pajor A., Danilewicz M., Durko T., Durko M.
kazuistyka
501-504
Rzadki przypadek jednoczasowego obustronnego raka migdałków podniebiennych z rozległymi przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych
Kozakiewicz J., Dec M., Miszczyk L., Urbańczyk H.
kazuistyka
505-508
Pierwotny rak zatoki czołowej - opis przypadku
Burduk P.K., Wierzchowska M., Bilewicz R.
kazuistyka
509-512
Zmiany w krtani w pęcherzycy zwykłej z dominacją zmian na błonach śluzowych
Dańczak-Pazdrowska A., Pazdrowski J., Bowszyc-Dmochowska M., Dmochowski M.
kazuistyka
513-518
Osiągnięcia Karola Marcinkowskiego (1800-1846) w dziedzinie otorynolaryngologii
Kierzek A.
historyczna
519
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 08 czerwca 2007 r.
Wierzbicka M.
sprawozdanie
520
Ogłoszenie konkursu na Nagrodę Naukową im. Profesora Jana Miodońskiego
ogłoszenie
522-526
Leki przeciwhistaminowe w alergicznych nieżytach nosa
Kruszewski J.
poza limitem - poglądowa
527-530
Strategia leczenia skojarzonego chorych na nowotwory zatok przynosowych
Kiprian D.
poza limitem - poglądowa
531-37
Rozwój koncepcji leczenia chirurgicznego zatok czołowych
Świerczyński Z.
poza limitem - poglądowa
538-543
Wartość diagnostyczna wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce głęboko położonych guzów gardła, szyi i schorzeń krtani
Waśniewski L., Wojdas A., Skrobowska E., Warczyńska A., Waśniewska D., Żukowski P., Skrobowski P., Bogusławska R.
poza limitem - poglądowa
544-549
Zastosowanie ultrasonografii w laryngologii - krótka informacja
Zajkowski P., Białek E.J.
poza limitem - poglądowa
550-553
Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa w wybranych regionach Polski. Analiza miasto - wieś
Tomaszewska A., Raciborski F., Samel-Kowalik P., Samoliński B.
poza limitem - oryginalna
554-558
Porównanie skuteczności nawilżania powietrza wdychanego przez nos i przez jamę ustną za pomocą higrometru punktu rosy
Paczesny D., Rapiejko P., Weremczuk J., Jachowicz R., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
559-561
Strategia leczenia guzów masywu szczękowo-sitowego
Czecior E., Namysłowski G., Misiołek M., Ścierski W., Polok A., Lisowska G., Mrówka-Kata K., Orecka B., Pawlas P.
poza limitem - oryginalna
562-566
Raki płaskonabłonkowe skóry twarzy naciekające masyw nosowo-sitowo-oczodołowy
Przybysz J., Krzymański G., Domański W., Szymański K., Piętka T., Chloupek A.
poza limitem - oryginalna
567-571
Endotelina-1 w popłuczynach nosowych chorych na alergiczny nieżyt nosa - potencjalny mediator reakcji alergicznej
Gawlik R., Jawor B.
poza limitem - oryginalna
572-575
Nowotwory złośliwe nosa i zatok przynosowych w latach 1971-2005 w materiale Kliniki Otolaryngologii WIM
Jurkiewicz D., Wojdas A., Hermanowski M.
poza limitem - oryginalna
576-580
Rozległość nowotworów jamy nosowej i zatok przynosowych na podstawie tomografii komputerowej
Morshed K., Gołąbek E., Drop A., Wawrzecka A., Gołąbek W.
poza limitem - oryginalna
581-584
Występowanie narządu lemieszowo-nosowego u ludzi dorosłych
Rapiejko P., Zielnik-Jurkiewicz B., Wojdas A., Ratajczak J., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
585-590
Wartość wielorzędowej tomografii komputerowej w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego oraz przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do implantacji
Furmanek M.I., Piotrowska A., Skarżyński H., Bogusławska-Walecka R., Walecki J.
poza limitem - oryginalna
591-594
Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów alergicznych
Rapiejko P., Stankiewicz W., Szczygielski K., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
595-597
Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
Wojdas A., Ratajczak J., Syryło A., Szczygielski K., Kosek J.
poza limitem - oryginalna
598-601
Flora bakteryjna występująca na powierzchni i w miąższu migdałków w przewlekłym zapaleniu migdałków podniebiennych
Syryło A., Wojdas A., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
602-606
Zastosowanie klasyfikacji ljubljańskiej do oceny zmian przednowotworowych w krtani
Pietruszewska W., Bojanowska-Poźniak K., Józefowicz-Korczyńska M., Durko M., Kobos J.
poza limitem - oryginalna
607-611
Ekspresja cząstki adhezyjnej ICAM-1 u chorych z polipami nosa
Olejniczak I., Kobos J., Gryczyński M., Durko M., Pietruszewska W.
poza limitem - oryginalna
612-616
Udział tkankowego inhibitora metaloproteinaz-2 (TIMP-2) w raku krtani
Bojnowska-Poźniak K., Kobos J., Gryczyński M., Durko M., Pietruszewska W.
poza limitem - oryginalna
617-622
Test prowokacji nosowej z alergenem, alergiczne testy skórne oraz poziom alergenowo swoistych IgE w surowicy u dzieci chorych na astmę oskrzelową
Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M.
poza limitem - oryginalna
623-625
Powikłania ostrego zapalenia zatok przynosowych u dzieci w materiale własnym
Zielnik-Jurkiewicz B., Rakowska M.
poza limitem - oryginalna
626-632
Ocena wydzielania cytokin prozapalnych IL-6 i IL-8 przez limfocyty T krwi obwodowej w hodowli in vitro z komórkami raka płaskonabłonkowego krtani
Starska K., Łukomski M., Józefowicz-Korczyńska M., Głowacka E.
poza limitem - oryginalna
633-636
Rozległa odma jako powikłanie punkcji zatoki szczękowej
Kantor I., Antonik P., Jurkiewicz D., Szczygielski K.
poza limitem - kazuistyka
637-642
Ziarniniak cholesterolowy
Januszek G., Niemczyk K., Morawski K., Bartoszewicz R., Orkan-Łęcka E.
poza limitem - kazuistyka
643-645
Przypadek gruczolaka wielopostaciowego małżowiny nosowej dolnej
Zawiślak J., Polberg K., Remer M., Stepulak A.
poza limitem - oryginalna
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..