nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 5
Następny
661-667
Zmiany potencjału proliferacyjnego fibroblastów pochodzących z polipów nosowych w hodowlach in vitro, pod wpływem pochodnych wit. D
Rostkowska-Nadolska B., Kuśmierz D., Kapral M., Latocha M., Świątkowska L., Fraczek M.
Praca oryginalna
668-674
Znaczenie prognostyczne ekspresji kwaśnych fosfataz CDC25 w raku krtani
Frączek M., Woźniak Z., Ramsey D., Zatoński T., Nadolska B., Kręcicki T.
Praca oryginalna
675-679
Rogowacenie obturacyjne przewodu słuchowego zewnętrznego
Kuczkowski J., Iżycka-Świeszewska E.
Praca oryginalna
680-686
Śluzowiaki zatok przynosowych
Kuczkowski J., Narożny W., Stankiewicz Cz., Iżycka-Świeszewska E., Skrzypczak W., Kowalska E., Plichta Ł.
Praca oryginalna
687-693
Rak w gruczolaku wielopostaciowym dużych gruczołów ślinowych - analiza kliniczno-patologiczna
Stodulski D., Rzepko R., Kowalska B., Stankiewicz Cz.
Praca oryginalna
694-697
Nieinwazyjne grzybicze zapalenie zatoki (grzybniak) - trudności diagnostyczne
Babiński D., Narożny W., Skorek A., Rzepko R., Stankiewicz Cz.
Praca oryginalna
698-706
Charakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy po laryngektomiach nadpierścieniowych z CHP lub CHEP
Paradowska-Opałka B., Tarnowska Cz., Świdziński P., Grochowska E.
foniatria i audiologia
707-712
Ocena skuteczności testu przesiewowego "Słyszę" na podstawie wyników badań skryningowych słuchu u dzieci na Śląsku w 2002 roku
Gierek T., Gwóźdź-Jezierska M., Ślaska-Kaspera A.
foniatria i audiologia
713-718
Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVT® (Lee Silverman Voice Treatment®)
Kamińska I., Żebryk-Stopa A., Pruszewicz A., Dziubalska-Kołaczyk K., Połczyńska-Fiszer M., Pietrala D., Przedpelska-Ober E.
foniatria i audiologia
719-723
Metody badania czynności fonacyjnej krtani w Klinice Otolaryngologicznej Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1922-1939
Obrębowski A., Świdziński P., Pruszewicz A., Świdziński T.
foniatria i audiologia
724-729
Rak z komórek Merkela w śliniance przyusznej - przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
Gawęcki W., Wierzbicka M., Kaczmarek J., Żurawski J., Szyfter W.
kazuistyka
730-735
Skrobiawica zlokalizowana w obrębie górnych dróg oddechowych
Pietruszewska W., Kurnatowska I., Murlewska A., Zapała M., Wągrowski-Danilewicz M.
kazuistyka
736-739
Angiofibroma jamy nosa i komórek sitowych przednich u kobiety - problemy diagnostyki różnicowej
Durko M., Murlewska A., Gryczyński M., Ratyńska M., Pietruszewska W.
kazuistyka
740-743
Rzadki przypadek nerwiaka odcinka szyjnego błędnego
Szyfter W., Pabiszczak M., Wierzbicka M., Kaczmarek J., Żurawski J.
kazuistyka
744-749
Mięśniak mięsakowy gładkokomórkowy indukowany radioterapią. Przegląd literatury i opis przypadku
Grabowska S.Z., Zimnoch L., Hubert E., Duraj E., Wincewicz-Pietrzykowska A.
kazuistyka
750-757
Problem tonsilotomii w ujęciu Teodora Herynga (1847-1925), Jana Sędziaka (1861-1932) i Ludwika Rydygiera (1850-1920)
Kierzek A.
historyczna
758-759
Sprawozdanie z Międzynarodowych Warsztatów Chirurgii Mikro-Endoskopowej Nosa i Zatok Przynosowych w Mainz (Niemcy) w dniach 1-3.03.2007 r.
Bratek S.
sprawozdanie
760-762
Rehabilitacja głosu i mowy z zastosowaniem wszczepialnych protez głosowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Okła S.
streszczenie pracy doktorskiej
764-768
Naciekanie oczodołu przez nowotwory zatok przynosowych
Gołąbek W., Gołąbek E., Szymańska A.
poza limitem - poglądowa
769-773
Zapalenie zatok żylnych w przebiegu zapaleń uszu
Kuczkowski J.
poza limitem - poglądowa
774-778
Ostre zapalenie ucha - racjonalna antybiotykoterapia
Hassmann-Poznańska E.
poza limitem - poglądowa
779-783
Powikłania zapaleń ucha środkowego u dzieci w dobie antybiotykoterapii
Skotnicka B.
poza limitem - poglądowa
784-788
Szumy uszne i ich leczenie
Gryczyńska D., Drobik-Wąsiewicz K., Malicka M., Kotecki M.
poza limitem - poglądowa
789-791
Zapalenie zatok - racjonalna antybiotykoterapia
Niedzielska G.
poza limitem - poglądowa
792-795
Wpływ płci na poziom emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym słuchem
Namysłowski G., Lisowska G., Misiołek M., Ścierski W., Orecka B., Czecior E.
poza limitem - oryginalna
796-800
Wpływ wieku na poziom emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym słuchem
Lisowska G., Namysłowski G., Oreckav, Misiołekv, Ścierski W., Czecior E.
poza limitem - oryginalna
801-804
Ocena skuteczności leczenia pacjentów z szumami usznymi za pomocą krioterapii ogólnoustrojowej
Kamińska-Staruch A., Olszewski J.
poza limitem - oryginalna
805-810
Morfologiczna ocena nacieku nowotworowego oraz ekspresji metaloproteinazy błonowej macierzy zewnątrzkomórkowej typu I jako prognostyczny wskaźnik powstawania mikroprzerzutów w raku krtani
Łukomski M., Lewy-Trenda I., Stasikowska O., Durko M., Starska K.
poza limitem - oryginalna
811-813
Leczenie operacyjne chorych z przewlekłym alergicznym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa
Turecka L., Ścierski W., Namysłowski G., Misiołek M., Lisowska G., Czecior E., Polok A., Orecka B., Misiołek H.
poza limitem - oryginalna
817-821
Nowotwory złośliwe gruczołów ślinowych w latach 1991-2006 w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Białymstoku
Rzewnicki J., Woińska-Rojecka T., Othman J., Mazus K.
poza limitem - oryginalna
822-826
Aspekty otoneurologiczne wczesnych postaci stwardnienia rozsianego (SM)
Rzewnicki J., Pyd E., Drozdowski W., Othman J.
poza limitem - oryginalna
827-830
Porównawcza ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą farmakoterapii lub fizjoterapii
Olszewski J., Repetowski M., Kuśmierczyk K.
poza limitem - oryginalna
831-837
Ocena zmysłu smaku i węchu u pacjentów z polipami nosa
Dżaman K., Pleskacz W.A., Wałkanis A., Rapiejko P., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
838-841
Świnka morska jako częsty obiekt eksperymentalnych badań otoneurologicznych
Olszewski J.
poza limitem - oryginalna
841-816
Leczenie chirurgiczne przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci
Misiołek M., Mrówka-Kata K., Namysłowski G., Ścierski W., Fira R., Lisowska G., Czecior E., Pawlasv, Orecka B., Misiołek H.
poza limitem - oryginalna
842-846
Ocena wybranych biomateriałów do rekonstrukcji perforacji przegrody nosa
Ścierski W., Polok A., Namysłowski G., Błażewicz M., Pamuła E., Stodolak E., Nożyński J., Żwirska-Korczala K., Szwarc K., Misiołek M., Czecior E., Turecka L., Lisowska G., Orecka B.
poza limitem - oryginalna
847-851
Malformacje naczyniowe głowy i szyi - trudności diagnostyczne i lecznicze
Józefowicz-Korczyńska M., Obrębska R., Starska K., Pietruszewska W., Durko M., Łukomski M.
poza limitem - oryginalna
852-856
Porównanie opatrunków rozpuszczalnych zastosowanych w czynnościowych endoskopowych operacjach zatok przynosowych
Szczygielski K., Rapiejko P., Wojdas A., Jadczak M., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
857-863
Wpływ wykonywanego zawodu na samoocenę zaburzeń głosu
Ratajczak J., Rapiejko P., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
864-867
Pomiary temperatury powietrza w jamach nosa i jamie ustnej
Paczesny D., Rapiejko P., Weremczuk J., Jachowicz R., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
868-871
Ocena wpływu hałasu silników odrzutowych na TEOAE u techników obsługi samolotów
Konopka W., Straszyński P., Jędrzejczak W., Olszewski J.
poza limitem - oryginalna
872-876
Wyniki czynnościowe po leczeniu zmian zwężających światło krtani
Orecka B., Misiołek H., Namysłowski G., Lisowska G., Czecior E., Ścierski W., Fira R., Sowa P., Misiołek M.
poza limitem - oryginalna
877-879
Ocena przydatności ochronników słuchu podczas narażenia na działanie hałasu impulsowego
Miłoński J., Olszewski J.
poza limitem - oryginalna
880-883
Ocena narządu słuchu mężczyzn na podstawie orzeczeń komisji poborowych w latach 2001-2003
Kantor J., Ratajczak H., Jurkiewicz D., Rapiejko P., Wojdas A.
poza limitem - oryginalna
884-886
Obserwacje własne leczenia krwawień w chorobie Rendu-Oslera-Webera za pomocą selektywnej embolizacji tętnicy szczękowej
Barnaś S., Wilczyński K., Kiszka M., Gerber-Sekula A., Nowicki J.
poza limitem - oryginalna
887-891
Ocena wyników leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym
Jadczak M., Rapiejko P., Kantor I., Szczygielski K., Usowski J., Piechocki J., Jurkiewicz D.
poza limitem - oryginalna
892-897
Przyczyny niepowodzenia w leczeniu długo trwającego ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci
Zielnik-Jurkiewicz B., Bielicka A.
poza limitem - oryginalna
898-901
Czy nowe leki przeciwhistaminowe cechuje zjawisko tachyfilaksji?
Kłos K., Kruszewski J.
poza limitem - oryginalna
902-904
Hydrotransmisyjna elektrostymulacja narządu słuchu w leczeniu szumów usznych
Mielczarek M., Konopka W., Olszewski J.
poza limitem - oryginalna
905-908
Usznopochodny ropień mózgu
Kotulska-Kliś M., Jaśkiewicz-Burnejko E., Wilczyński K.
poza limitem - kazuistyka
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..