nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 6
Następny
921-925
Czynniki prospektywne raka głośni w stadium zaawansowania T1 i T2
Mackiewicz-Nartowicz H., Sinkiewicz A., Piwczyński D., Betlejewski S., Owczarek A.
Praca oryginalna
926-930
Możliwości i ograniczenia techniki wewnątrznosowej operacji brodawczaka odwróconego nosa i zatok przynosowych - doświadczenia własne. Doniesienie wstępne
Matyja G.
Praca oryginalna
931-936
Diagnostyka przyzwojaków kości skroniowej
Szymańska A., Gołąbek W., Szymański M., Morshed K., Trojanowska A.
Praca oryginalna
937-943
Kliniczno-histopatologiczna charakterystyka przypadków brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych leczonych w Klinice Laryngologii Onkologicznej UM w Łodzi w latach 2002-2006 - przegląd najnowszego piśmiennictwa
Starska K., Lewy-Trenda I., Stasikowska O., Łukomski M.
Praca oryginalna
944-950
Profil ekspresji genów kodujących TGF-ß1 i jego receptory TGFßRI, TGFßRII i TGFßRIII w polipach nosa
Rostkowska-Nadolska B., Kapral M., Mazurek U., Gawron W., Bochnia M., Preś K.
Praca oryginalna
951-957
Zaburzenia białek regulatorowych cyklu komórkowego: Rb, p21 i p16 w raku krtani
Pietruszewska W., Durko M., Kobos J.
Praca oryginalna
958-961
Immunohistochemiczna ocena molekuły Ki67 w tkance polipów nosa
Mrówka-Kata K., Namysłowski G., Stęplewska K., Gabriel A., Wysocka A.
Praca oryginalna
962-966
Ocena odsetka limfocytów CD19+CD5+ w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha środkowego
Ratomski K., Skotnicka B., Kasprzycka E., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Anisimowicz S.
Praca oryginalna
967-971
Problem bólu nowotworowego w praktyce laryngologicznej
Nowak K.
Praca oryginalna
973-978
Otoemisja akustyczna wywołana trzaskiem u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
Muszyński P., Składzień J., Reroń E., Stręk P., Popielski L., Dutsch-Wicherel M., Kocoń S., Bartnik J.
foniatria i audiologia
979-982
Dalsze badania nad testami mowy utrudnionej
Wojnowski W., Obrębowski A., Pruszewicz A., Demenko G., Wiskirska-Woźnica B., Świdziński P.
foniatria i audiologia
983-986
Zwężenie tchawicy w przebiegu chłoniaka nieziarniczego o wyjątkowo rzadkiej lokalizacji
Kozakiewicz J., Wąsowicz B., Gorczyca-Tarnowska J., Grochowski Z., Olechnowicz H., Rusinowska Z., Stockfisch J.
kazuistyka
987-989
Kłębczako-obłoniak nosa i zatok przynosowych - opis przypadku
Misiołek M., Namysłowski G., Ścierski W., Czecior E., Lisowska G., Lange D.
kazuistyka
990-993
Tracheocoele - powikłanie po dekaniulacji
Mackiewicz-Nartowicz H., Mackiewicz-Milewska M., Bilewicz R., Laskowska K.
kazuistyka
994-997
Rzadki przypadek szpiczaka pozaszpikowego okolicy policzka
Pabiszczak M., Wierzbicka M., Woźniak A., Żurawski J., Szyfter W.
kazuistyka
998-999
Szumy uszne jako objaw zespołu Arnolda-Chiariego
Pruszewicz A., Wojnowski W., Jackowska J.
kazuistyka
1000-1003
Wtórna gruźlica migdałków podniebiennych - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Maciaszczyk K., Wągrowska-Danilewicz M., Pajor A.
kazuistyka
1004-1010
Tłuszczowe zapalenie płuc u chorych po laryngektomii
Załęska J., Ptaszek B., Malong P., Zych J., Dziedzic D., Burakowska B., Ptak J., Langfort R., Wiatr E., Roszkowski-Śliż K.
kazuistyka
1011-1013
Obustronne przerzuty do węzłów chłonnych szyi z niepewnego ogniska pierwotnego w przedsionku nosa
Olszewski J., Miłoński J.
kazuistyka
1014-1016
Rzadki przypadek chłoniaka kieszonki krtaniowej
Olszewski J., Pietkiewicz P.
kazuistyka
1017-1020
Olbrzymi guz oczodołu - przypadek gruczolaka potowego o rzadkiej lokalizacji
Burduk P.K., Seredyka-Burduk M., Olejarz E.
kazuistyka
1021-1023
Chrzęstniak przegrody nosa - opis przypadku
Ścierski W., Namysłowski G., Misiołek M., Widziszowska A., Hajduk A.
kazuistyka
1024-1027
Mięsakorak rozwijający się w obrębie gruczolaka wielopostaciowego - "prawdziwy" złośliwy guz mieszany ślinianki przyusznej
Nowak K.
kazuistyka
1028-1033
Wrażenia polskich lekarzy z Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Otolaryngologicznego w Kopenhadze
Kierzek A.
historyczna
1034-1037
Stan słuchu u chorych we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu
Przewoźny T.
streszczenie pracy doktorskiej
1038-1039
Sprawozdanie z XV Krajowego Zjazdu Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Wisła 31.05-02.06.2007 r.
Gryczyńska D., Andrzejewski J., Kotecki M.
sprawozdanie
1040-1042
Sprawozdanie z 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), Kopenhaga 5-9 VIII 2007 r.
Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B.
sprawozdanie
1043-1047
Wspomnienie o profesorze Erwinie Mozolewskim
wspomnienie pośmiertne
1048
Recenzja podręcznika pt. "Audiology. Diagnosis"
Szmeja Z.
recenzja
1049
Recenzja podręcznika "Clinical Otology"
Szmeja Z.
recenzja
1050
Recenzja podręcznika "Oral Cancer. Diagnosis, Management and Rehabilitation"
Szmeja Z.
recenzja
Poprzedni
2007; vol. 61, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..