nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 1
Następny
7-10
Technika czterech rąk w operacjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych - doświadczenia własne
Szyfter W., Borucki Ł., Wróbel M.
na zamówienie
11-15
W sprawie "trudnej" tracheotomii
Szyfter W., Nowak K.
Praca oryginalna
16-19
Dojście przez podniebienie do naczyniakowłókniaka młodzieńczego
Gołąbek W., Szymańska A., Siwiec H., Trojanowski P.
Praca oryginalna
20-26
Naczyniakowłókniak młodzieńczy u dorosłych
Łukomski M., Danilewicz M., Pajor A.
Praca oryginalna
27-30
Leiomyosarcoma krtani w materiale klinicznym ORL w Krakowie
Morawska A., Składzień J.
Praca oryginalna
31-36
Nowe spojrzenie na jedność patogenetyczną górnych i dolnych dróg oddechowych
Mroczkowski E., Wielgosz R.
Praca oryginalna
37-43
Wyniki leczenia chorych na raka zatok obocznych nosa. Analiza czynników prognostycznych
Szutkowski Z., Kawecki A., Wasilewska-Teśluk E., Kraszewska E.
Praca oryginalna
44-48
Znaczenie angiografii i embolizacji w leczeniu malformacji naczyniowych głowy i szyi w materiale Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wróbel M., Kopeć T., Juszkat R., Szyfter W., Borucki Ł.
Praca oryginalna
49-53
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego jako wstęp do usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych
Wiatr M., Składzień J., Tomik J.
Praca oryginalna
54-58
Udział IFN-gamma i TNF-alfa w etiopatogenezie polipów nosa - badania wstępne
Pietruszewska W., Olejniczak I., Durko T., Młynarski W.
Praca oryginalna
59-64
Ekspresja antygenu Fas i FasL na limfocytach T i B w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha
Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Ratomski K., Skotnicka B., Żak J., Mrugacz M.
Praca oryginalna
65-70
Myringoplastyka u dzieci - czynniki wpływające na wynik leczenia chirurgicznego
Skotnicka B., Hassmann-Poznańska E.
Praca oryginalna
71-75
Leczenie pourazowych krwiaków i ropni przegrody nosa u dzieci
Zielnik-Jurkiewicz B., Olszewska-Sosińska O., Rapiejko P.
Praca oryginalna
76-81
Diagnostyka i leczenie szumów usznych na podstawie własnych doświadczeń
Olszewski J., Kowalska S., Kuśmierczyk K.
foniatria i audiologia
82-87
Ocena głosu u chorych z obrzękiem Reinkego leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H.
foniatria i audiologia
88-95
Analiza czułości i swoistości ogólnopolskiego "Programu przesiewowych badań słuchu u noworodków"
Iwanicka-Pronicka K., Radziszewska-Konopka M., Wybranowska A., Churawski Ł.
foniatria i audiologia
96-99
Przerzut gruczolakoraka odbytnicy do skóry twarzy - opis przypadku
Warchoł R., Szymański L., Seichter A.
kazuistyka
100-104
Chrzęstniak krtani
Nowak K.
kazuistyka
105-107
Morfologia głośni i charakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Amernik K.
streszczenie pracy doktorskiej
108
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 25.10.2007 r.
Szyfter W.
sprawozdanie
109-110
Sprawozdanie z zebrania Sekcji Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (Section ORL H&N S, UEMS) 4-7 października 2007 r. Limassol, Cypr
Bień St.
sprawozdanie
111-112
Komunikat Komisji ds. Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Obrębowski A.
komunikat
113
Wspomnienie o doc. dr hab. Emilii Krochmalskiej
Chodynicki S.
wspomnienie pośmiertne
114
Wspomnienie o Doktorze Janie Masełkowskim
Winiarski P.
wspomnienie pośmiertne
115
Recenzja podręcznika pt. "Tympanoplasty, Mastoidectomy and Stapes Surgery"
Szmeja Z.
recenzja
116
Recenzja podręcznika pt. "Direct Diagnosis in Radiology. Head and Neck"
Szmeja Z.
recenzja
117
Recenzja podręcznika pt. "CT Teaching Manual. A Systematic Approach to CT Reading"
Szmeja Z.
recenzja
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..