nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 2
Następny
131-133
Zespół zatokowo-oskrzelowy w aspekcie historycznym
Mroczkowski E., Wielgosz R.
Praca oryginalna
134-137
Analiza przypadków zgłaszanych na ostry dyżur laryngologiczny w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie
Balcerzak J., Palac-Siczek M., Kornatowska K., Pojmańska E., Olesiejuk A., Kisiel M., Rygalska B., Łukawska I.
Praca oryginalna
138-140
Rozsiane zmiany kostniejące jako przyczyna duszności i zaburzeń połykania
Burduk P.K., Wierzchowska M., Grzelak L., Dalke K., Mierzwiński J.
Praca oryginalna
141-144
Zasady leczenia niezłośliwych guzów krtani u chorych w wieku podeszłym - amyloidoza krtani
Morawska A., Wiatr M., Składzień J.
Praca oryginalna
145-148
Dziecko zakażone HIV w praktyce otolaryngologicznej
Smiatacz T., Narożny W., Kuczkowski J., Trocha H., Stankiewicz C.
Praca oryginalna
149-157
Ocena ryzyka przerzutów odległych u chorych na raka krtani napromienianych pooperacyjnie
Idasiak A., Masłyk B., Blamek S., Suwiński R.
Praca oryginalna
158-164
Mutacje mitochondrialnego DNA w rozwoju nowotworów głowy i szyi
Piętka G., Kukwa W., Bartnik E., Ścińska A., Czarnecka A.M.
Praca oryginalna
165-169
9-letnie doświadczenia Kliniki Poznańskiej w chirurgii czynnościowej zatok przynosowych - od mikroskopu operacyjnego do techniki czterech rąk
Szyfter W., Mielcarek-Kuchta D., Leszczyńska M., Wielgosz R., Pastusiak T.
Praca oryginalna
170-174
Endoskopowe leczenie wybranych guzów nosa i zatok przynosowych - przydatność techniki czterech rąk
Szyfter W., Borucki Ł., Balcerowiak A.
Praca oryginalna
175-181
Ekspresja niektórych molekularnych markerów immunohistochemicznych i ocena ich znaczenia prognostycznego w rakach płaskonabłonkowych jamy ustnej i wargi
Jaworska M., Kołosza Z., Liszka J., Nikiel B., Goleń M., Lange D., Ścierski W., Namysłowski G.
Praca oryginalna
182-187
Stan czynnościowy narządu słuchu w zespole nerczycowym w przebiegu pierwotnej glomerulopatii u dzieci
Orendorz-Frączkowska K., Medyńska A., Jabłonka A., Gawron W.
foniatria i audiologia
188-190
Rzadki przypadek szpiczaka plazmocytowego języczka i raka krtani
Grabowska B., Grabowski L.
kazuistyka
191-194
Rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego języka
Grabowski L.
kazuistyka
195-199
Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego przyusznicy
Grabowski L., Kołodziejczyk A., Burzej-Uchto M.
kazuistyka
199-203
Samoistna przepuklina oponowo-mózgowa kości skroniowej
Burduk P.K., Mierzwiński J., Burduk D., Winkler P., Bilewicz R.
kazuistyka
204-208
Współistnienie nerwiaka słuchowego i guza szyszynki u chorego z nagłą głuchotą
Durko M., Jankowski A., Durko T., Gajewicz W., Pajor A.
kazuistyka
209-211
Ciało obce tylnej ściany gardła dolnego zagrażające tętnicy kręgowej - opis przypadku
Rydzewski B., Golusiński P., Szewczyk A., Krokowicz A.
kazuistyka
212-215
Przypadek kłębczaka o pierwotnie mnogim umiejscowieniu u 24-letniego mężczyzny
Jurkiewicz D., Niemczyk K., Wojdas A., Kantor I., Jaroń B., Kosek J.
kazuistyka
216-222
Julian Kosiński (1833-1914) - chirurg szczególnie zasłużony dla rozwoju otorynolaryngologii. Jego dokonania w leczeniu chorób krtani
Kierzek A.
historyczna
223-230
Julian Kosiński (1833-1914) - chirurg szczególnie zasłużony dla rozwoju otorynolaryngologii. Jego dokonania w leczeniu chorób uszu, nosa, gardła i pogranicza
Kierzek A.
historyczna
231-232
Zaburzenia równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane
Kenig D.
streszczenie pracy doktorskiej
233-235
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji A Sound Foundation Through Early Amplification, Chicago 6-8 grudnia 2007 r.
Obrębowski A., Wojnowski W.
sprawozdanie
236-237
Wspomnienia - Prof. Helena Kustrzycka (1929-2007)
Iwankiewicz S.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..