nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 4
Następny
375-379
Zakażenia Staphylococcus aureus (MRSA i MSSA) u chorych operowanych z powodu nowotworów głowy i szyi
Wierzbicka M., Tomczak H., Szyfter W., Bartochowska A., Rogozińska A., Judka K.
praca oryginalna
380-387
Analiza ekspresji TIMP-1, TIMP-2 i TIMP-3 jako czynnika prognostycznego przebiegu raka krtani
Pietruszewska W., Kobos J., Gryczyński M., Durko T., Bojanowska-Poźniak K.
praca oryginalna
388-394
Wydzielanie wybranych cytokin przez monocytarne komórki krwi - korelacja z cechami kliniczno-morfologicznymi w raku krtani
Starska K., Łukomski M., Lewy-Trenda I., Stasikowska O., Józefowicz-Korczyńska M., Durko T., Głowacka E.
praca oryginalna
395-399
Guzy ślinianki przyusznej w materiale Kliniki Otolaryngologii w Warszawie w latach 1990-2006
Pietniczka-Załęska M., Kukwa A.
praca oryginalna
399-402
Ocena wyników leczenia polipów nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową
Olszewski J., Miłoński J.
praca oryginalna
403-407
Guzy twarzoczaszki u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w Warszawie
Chmielik L., Frąckiewicz M., Chmielik M.
praca oryginalna
408-411
Bezpieczne usunięcie AFJ po przedoperacyjnej obliteracji guza klejem tkankowym
Budzynowska K., Pietniczka M., Dowżenko A., Borowska K., Czepiel W.
praca oryginalna
412-414
Typowe zabiegi rekonstrukcyjne w onkologii nosa i zatok przynosowych
Cenda P., Sokoła M., Nazim-Zygadło, Modrzejewski M., Dobosz P., Kozok A.
praca oryginalna
415-421
Wewnątrzczaszkowe powikłania zatokopochodne u pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego Wojewódzkiego Olsztynie leczonych w latach 2004-2007
Ejdys R., Tywończuk-Szulc M., Kibiłda B., Bujnowski T.
praca oryginalna
422-425
Przerzuty nowotworowe do jam nosa i zatok przynosowych z narządów odległych
Kamiński B., Kobiorska-Nowak J., Bień S.
praca oryginalna
426-431
Wyniki leczenia wczesnych raków głośni
Szyfter W., Wierzbicka M., Miętkiewska D., Wójtowicz J., Pastusiak T.
praca oryginalna
433-435
Chirurgia onkologiczna dołu podskroniowego
Nazim-Zygadło E., Cenda P., Modrzejewski M., Dobosz P., Sokoła M., Kozak A.
praca oryginalna
436-441
Nowotwory złośliwe jam nosa i zatok przynosowych w materiale własnym - charakterystyka i epidemiologia kliniczna
Żyłka S., Bień S., Kamiński B., Postuła S., Ziółkowska M.
praca oryginalna
442-445
Trudności diagnostyczne w przypadku raka zachyłka gruszkowatego u mężczyzny
Zimmer-Nowicka J., Kaczmarczyk D., Chudobiński C., Kubiak R., Niedźwiecka I., Morawiec-Bajda A.
praca oryginalna
446-450
Guzy ślinianki przyusznej - obraz kliniczny, sposób postępowania i wyniki leczenia
Olejniczak I., Kozłowski Z., Dąbrowska K., Łukowski M.
praca oryginalna
451-454
Nowotwory zatok przynosowych w materiale Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Specjalistycznego Specjalistycznego w Warszawie w latach 2006-2007
Sołtys J, Pierniczka-Załęska M., Młyńczyk-Budzynowska K., Majkowski J.
praca oryginalna
455-457
Doświadczenia w operacjach raka krtani z ostatnich 35 lat na Oddziale Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
Dutkiewicz W., Iciek W., Stachowiak P.
praca oryginalna
458-461
Analiza flory bakteryjnej i grzybicznej zatok szczękowych u chorych operowanych metodą FESS
Olszewski J., Miłoński J.
praca oryginalna
462-467
Biodegradacja węglowego implantu tchawicy w eksperymencie zwierzęcym
Ścierski W., Namysłowski G., Nożyński J., Turecka L., Misiołek M., Czecior E., Lisowska G., Mrówka-Kata K.
praca oryginalna
468-470
Retrospektywna analiza przypadków reoperacji w stapedotomiach i stapedektomiach - doświadczenia własne
Durko M., Durko T., Pajor A., Stańczyk R., Pietruszewska W., Starska K., Jankowski A.
foniatria i audiologia
471-475
Ocena funkcji pozaślimakowej części drogi słuchowej u niemowląt ze zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego powstałymi na skutek asfikcji okołoporodowej
Widziszowska A., Namysłowski G., Genge A., Hajduk A., Godula-Stuglik U.
foniatria i audiologia
476-479
Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia
Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B.
foniatria i audiologia
480-482
Wpływ rodzaju protezki strzemiączka na stopień poprawy słuchu w chirurgii strzemiączka - analiza retrospektywna 350 przypadków
Durko M., Pajor A., Jankowski A., Stańczyk R., Józefowicz-Korczyńska M., Pietruszewska W., Starska K., Durko T.
foniatria i audiologia
483-485
Szpiczak plazmocytowy odosobniony pozakostny w obrębie szyi - opis przypadku
Widziszowska A., Namysłowski G., Ścierski W., Hajduk A.
kazuistyka
486-488
Ropowica przestrzeni przygardłowej
Czecior E., Pawlas P., Ścierski W., Namysłowski G., Misiołek M., Turecka L., Lisowska G., Polok A., Sowa P.
kazuistyka
489-491
Leczenie inwazyjnej grzybicy zatok przynosowych - opis przypadku
Turecka L., Mrówka-Kata K., Czecior E., Namysłowski G., Banert K., Ścierski W.
kazuistyka
492-495
Izolowana sarkoidoza szyi - opis dwóch przypadków
Niedźwiecka I., Kaczmarczyk D., Zimmer-Nowicka J., Jesionek-Kupnicka D., Morawiec-Bajda A.
kazuistyka
496-499
Rzadki przebieg chłoniaka z komórek B jamy nosowej - opis przypadku
Różańska-Kudelska M., Maksimowicz T., Sieśkiewicz A.
kazuistyka
500-503
Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego jam nosa i zatok przynosowych - analiza 6 przypadków
Ziółkowska M., Bień S., Klimas A., Żyłka S.
kazuistyka
504-508
Burzliwa historia operacji ucha środkowego
Betlejewski S., Betlejewski A.
historyczna
509-513
Władysław Ściborowski (1833-1903) a Otolaryngologia
Kierzek A.
historyczna
514-517
Wartość prognostyczna wybranych czynników klinicznych i molekularnych w raku krtani
Morshed K.
streszczenie pracy habilitacyjnej
518
Sylwetka dr Ireny Dernes-Wilczek
Kozakiewicz J., Jakubiszyn J.
sprawozdanie
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..