nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 5
Następny
530-535
Mnogie i rodzinne przyzwojaki głowy i szyi - przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
Szyfter W., Wierzbicka M., Gawęcki W.
praca oryginalna
536-539
Niedrożność dróg łzowych powikłaniem operacji rekonstrukcyjnej po urazie twarzoczaszki
Burduk P.K., Dalke K., Olejarz E.
praca oryginalna
540-544
Autofluoroscencja tkankowa w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia nowotworów głowy i szyi
Morawiec-Sztandera A., Zimmer-Nowicka J., Kaczmarczyk D., Niedźwiecka I.
praca oryginalna
545-548
Clinical aspects, diagnosis and treatment of the phlegmons of maxillofacial area and deep neck infections
Krautsevich L., Khorow O.
praca oryginalna
549-552
Wybrane zastosowania lasera diodowego w chirurgii laryngologicznej
Sieśkiewicz A., Rogowski M., Olszewska E.
praca oryginalna
553-557
Kliniczna ocena tomografii komputerowej nosa i zatok przynosowych
Skóra W., Kozłowski Z., Dąbrowska K., Mazerant M.
praca oryginalna
558-560
Cytokiny w popłuczynach z zatok szczękowych jako wykładnik stanu zapalnego
Wojdas A., Stankiewicz W., Szczygielski K., Ratajczak J., Rapiejko P., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
561-566
Tonsillektomia z zastosowaniem skalpela harmonicznego - doświadczenia własne i przegląd literatury
Kurzyński M., Szaleniec J., Składzień J.
praca oryginalna
567-573
Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek
Kubiak M., Łapienis M.M., Kaczarczyk D., Morawiec-Sztandera A.
praca oryginalna
574-577
Wyniki leczenia brodawczaków jamy nosa i zatok przynosowych
Łukomski M., Obrębka R., Starska K., Pietruszewska W., Durko M., Pajor A., Gryczyński M., Józefowicz-Korczyńska M.
praca oryginalna
578-581
Torbiel zatoki szczękowej - metody leczenia operacyjnego
Mazerant M., Skóra W., Dąbrowska K., Kozłowski Z.
praca oryginalna
582-586
Sphenoidotomia w leczeniu izolowanych chorób zatoki klinowej
Kozłowski Z., Mazerant M., Skóra W., Dąbrowska K.
praca oryginalna
587-592
Endoskopowe odbarczenie oczodołów w przebiegu wytrzeszczu złośliwego w chorobie Graves-Basedowa
Golusiński W., Kordylewska M., Michałek K., Waśko R., Sowiński J.
praca oryginalna
593-597
Problematyka narastania oporności Pseudomonas aeruginosa u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2005-2007
Tomczak H., Wierzbicka M., Okrutnik D., Bartochowska A., Łuś A., Horla A., Szyfter W.
praca oryginalna
598-600
Zastosowanie aerozoloterapii w leczeniu schorzeń laryngologicznych
Łączkowska-Przybylska J., Szmeja Z.
praca oryginalna
601-605
Elektrostymulacja jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych
Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.
foniatria i audiologia
606-612
Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu - studium przypadku
Skarżyński H., Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A.
foniatria i audiologia
613-615
Trudności diagnostyczne w przebiegu mięsaka polimorficznego krtani
Pabiszczak M., Wierzbicka M.
kazuistyka
616-620
Rekonstrukcja części szyjnej przełyku techniką gastric pull-up w przebiegu wznowy raka gardła dolnego i krtani
Golusiński W., Pazdrowski J., Kordylewska M., Pieńkowski P., Wegner A., Murawa P., Wasiewicz J., Marszałek S., Kuśnierkiewicz M.
kazuistyka
621-624
Choroba Castlemana - opis przypadku
Kaczmarczyk D., Zimmer-Nowicka J., Jesionek-Kupnicka D., Niedźwiecka I., Golińska A., Morawiec-Sztandera A.
kazuistyka
625-627
Przypadek płynotoku usznego u chorej z nawracającymi zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych
Siemieniuk A., Tywończuk-Szulc M., Kibiłda B., Bujnowski T.
kazuistyka
628-630
Rynophyma - leczenie za pomocą lasera CO2
Olszewska E., Sieśkiewicz A., Łuczaj J., Walenczak I., Rogowski M.
kazuistyka
631-635
Trudności diagnostyczne i lecznicze w guzach przestrzeni przygardłowej - opis przypadku
Bojanowska-Poźniak K., Łukomski M., Durko T., Pietruszewska W.
kazuistyka
636-638
Rzadki przypadek włókniaka układu siateczkowo-śródbłonkowego w przestrzeni przygardłowej u czternastoletniej dziewczynki
Szmeja Z., Łączkowska-Przybylska J., Salwa-Żurawska W.
kazuistyka
639-642
Mikrocja - izolowane zaburzenie rozwojowe narządu słuchu czy zespół wad?
Garstecka A., Betlejewski S., Skonieczka K.
poglądowa
643-648
Amyloidoza w obrębie głowy i szyi
Leszczyńska M., Borucki Ł., Popko M.
poglądowa
649
Recenzja podręcznika pt. Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses and Anterior Skull Base
Szmeja Z.
recenzja
650
Recenzja podręcznika pt. Head and Neck Cancer
Szmeja Z.
recenzja
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..