nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 6
Następny
665
Od redaktora
Szmeja Z.
666-673
Postępy w otolaryngologii w ostatnim 50-leciu
Szmeja Z.
674-679
Ekspresja wybranych antygenów aktywacji na limfocytach T u chorych z rakiem krtani a cechy kliniczno-morfologiczne guza
Starska K., Głowacka E., Łukomski M., Lewy-Trenda I., Józefowicz-Korczyńska M., Durko M., Lewkowicz P.
praca oryginalna
680-685
Ocena wyników leczenia przewlekłych przerostowych zapaleń krtani na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego
Kluch W., Olszewski J.
praca oryginalna
686-690
Wpływ manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.
praca oryginalna
691-694
Analiza czynników rokowniczych u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem krtani
Kubrak J., Jarema A., Falco M., Rogowska D., Rubik A., Torbe B.
praca oryginalna
695-699
Doświadczenia w leczeniu rozległych zwężeń krtaniowo-tchawiczych z zastosowaniem metody poprzecznej resekcji tchawicy
Szyfter W., Nowak K., Kruk-Zagajewska A.
praca oryginalna
700-704
Analiza uwarunkowań genetycznych wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej choroby Rendu-Oslera-Webera - doniesienia wstępne
Kostrzewska-Poczekaj M., Wróbel M., Rydzanicz M., Szyfter W., Szyfter K.
praca oryginalna
705-709
Znaczenie postępowania pooperacyjnego w operacjach czynnościowych nosa i zatok przynosowych
Mielcarek-Kuchta D., Leszczyńska M., Szyfter W., Wielgosz R., Pastusiak T.
praca oryginalna
710-715
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne inwazyjnej grzybicy zatok przynosowych o piorunującym przebiegu
Szyfter W., Łączkowska-Przybylska J.
praca oryginalna
716-721
Problematyka zakażeń grzybiczych w obrębie zatok przynosowych
Nowak K., Szyfter K.
praca oryginalna
722-726
Impact of tumor characteristics and treatment modality on the local recurrence and the survival in patients with oral squamous cell carcinoma
Kos M., Łuczak K., Brusco D., Engelke W.
praca oryginalna
727-730
Wyniki rehabilitacji głosu i mowy po wszczepieniu wentylowych protez głosowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Ratajczak J., Wojdas A., Jurkiewicz D.
foniatria i audiologia
731-734
Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Olszewski J., Konopka W., Repetowski M.
foniatria i audiologia
735-739
Ocena zgodności progów słyszenia w badaniach potencjałów słuchowych stanu ustalonego (ASSR), audiometrii tonalnej i słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) u młodych osób z prawidłowym słuchem.
Szymańska A., Gryczyński M., Pajor A.
foniatria i audiologia
740-746
Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda
Maciaszczyk K., Pniewska-Siark B., Gajewicz W., Stefańczyk L., Durko T., Lewiński A., Pajor A.
foniatria i audiologia
747-754
Test eferentny ślimaka - czułość i swoistość metody
Lisowska G., Namysłowski G., Misiołek M., Ścierski W., Orecka B., Czecior E., Dziendziel A.
foniatria i audiologia
755-757
Nagła głuchota spowodowana uderzeniem pioruna
Borowska K., Pietniczka-Załęska M., Budzynowska K.
foniatria i audiologia
758-763
Rola czynników psychologicznych w patogenezie zaburzeń głosu spowodowanych guzkami głosowymi
Ratajczak J., Grzywacz K., Wojdas A., Rapiejko P., Jurkiewicz D.
foniatria i audiologia
764-768
Własne doświadczenia w rozpoznawaniu uszkodzeń słuchu za pomocą audiometrii impedancyjnej
Kowalska S., Konopka W., Słomińska R., Olszewski J.
foniatria i audiologia
769-772
Ocena percepcji mowy w funkcji zaprogramowanych ilości maksimów spektralnych u pacjentów dorosłych z implantem ślimakowym
Stieler O., Obrębowska Z.
foniatria i audiologia
773-775
Rzadki przypadek płynotoku nosowego
Rowicki T., Pietniczka-Załęska M., Budzynowska K., Dąbrowska-Bień J.
kazuistyka
776-778
Trudności w leczeniu zakażeń pooperacyjnych - opis przypadku
Różalska M., Józefowicz-Korczyńska M.
kazuistyka
779-781
Ropowica głowy jako powikłanie róży powiek - dwa przypadki w jednej rodzinie
Szołdra-Seiler A., Horbacz-Jary G.
kazuistyka
782-783
Aktinomykoza zatoki szczękowej - opis przypadku
Biszewska J., Różańska-Kudelska M., Rogowski M., Michalczuk I.
kazuistyka
784-786
Szkliwiak zatoki szczękowej - opis przypadku
Łapienis M., Kaczmarczyk D., Zimmer-Nowicka J., Niedźwiecka I., Jesionek-Kupnicka D., Morawiec-Bajda A.
kazuistyka
787-790
Rzadki przypadek przerzutu raka krtani do kręgosłupa lędźwiowego
Olejniczak I., Łukomski M., Durko T., Pietruszewska W.
kazuistyka
791-793
Zastosowanie wewnątrznosowej operacji zatok w leczeniu paliatywnym raka zatoki szczękowej - doniesienie wstępne
Matyja G., Kubrak J., Woźniak K., Matyja A.
kazuistyka
794-796
Włókniakomięsak jamy nosa
Jarema A., Matyja G., Kubrak J., Rubik A., Rogowska D.
kazuistyka
797-799
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego maskujące rozwój nowotworu - opis przypadku
Wierzbicka M., Gawęcki W., Leszczyńska M., Kopeć T.
kazuistyka
800-802
Pourazowy krwiak przestrzeni zagardłowej - opis przypadku
Gotlib T.
kazuistyka
803-809
Rak czy kiła krtani, polityka czy błędna diagnoza - problem choroby cesarza Frydryka III
Betlejewski S., Betlejewski A.
historyczna
810-811
Zaburzenia słuchu i równowagi u chorych leczonych chemioterapią przeciwnowotworową
Usowski J.
streszczenie pracy doktorskiej
812-814
Molekularna charakterystyka uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych chłoniaka Hodgkina oraz płaskonabłonkowego raka krtani
Giefing M.
streszczenie pracy doktorskiej
815-816
Zjazd foniatrów, audiologów i protetyków słuchu w Poznaniu (8-10.V.2008)
Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A.
sprawozdanie
817
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź 26.09.2008 r.
Jankowski A.
sprawozdanie
818
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL z dnia 4.06.2008 roku
Jankowski A.
sprawozdanie
819-820
Sprawozdanie XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź 4-7.06.2008 roku
Durko T., Jankowski A.
sprawozdanie
Poprzedni
2008; vol. 62, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..