nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 1
Następny
5
Od redaktora
Jurkiewicz D.
6-7
"Nie kradnij" znaczy także "nie popełniaj plagiatu"
Kopania J.
artykuł redakcyjny
8-11
Reoperacje w otosklerozie
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Witkowska M., Majzel K., Zbrowska-Bielska D., Paluch J., Ślaska-Kaspera A.
praca oryginalna
12-15
Czynność narządu przedsionkowego u osób z boreliozą
Rzewnicki I., Pancewicz S., Othman J., Zajkowska J., Kondrusik M., Kuśmierczyk J., Czupryna P., Wojciechowski I.
praca oryginalna
16-18
Wpływ tonsillektomii na stężenie cynku w surowicy krwi
Dobosz P., Konopka W., Cenda P., Nazim-Zygadło E., Kozok A.
praca oryginalna
19-24
Ocena diagnostyki chorób zawodowych narządu głosu w I i II instancji na materiale IMP i ZŚ w Sosnowcu w latach 2002-2005
Góra M., Dębowska-Jarzębska E., Brodner A.
praca oryginalna
25-29
Powikłania tlenowej terapii hiperbarycznej w otolaryngologii
Narożny W., Kuczkowski J., Kot J., Przewoźny T., Stankiewicz Cz., Lizak E.
praca oryginalna
30-35
Problematyka cukrzycy u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych operacyjnie
Wierzbicka M., Wróbel A., Zwaruń A., Szyfter W.
praca oryginalna
36-40
Kontrowersyjna rola biofosonianów w martwicy kości szczęk
Kos M., Łuczak K., Engelke W.
praca oryginalna
41-43
Wpływ fizjologicznego roztworu soli morskiej z zawartością miedzi na regenerację błony śluzowej po operacjach endoskopowych zatok przynosowych z oceną morfometryczną i endoskopową.
Schmidt J., Wojciechowska M., Plak M., Michalska M.
praca oryginalna
44-46
Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa (Draf III) w leczeniu mukocele zatoki czołowej powstałego w następstwie urazów - opis dwóch przypadków.
Gotlib T., Niemczyk K., Balcerzak J.
kazuistyka
47-49
Petrosektomia subtotalna z wszczepieniem implantu ślimakowego w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Szymański M., Siwiec H., Szymańska A., Morhsed K.
kazuistyka
50-53
Rak brodawkowaty tarczycy w torbieli przewodu tarczowo-językowego
Ziółkowska M., Bień S., Sygut J., Klimas A., Żyłka S.
kazuistyka
54-57
Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A.
foniatria i audiologia
58-62
Jan Tomorowicz (1787-1831) a otorynolaryngologia
Kierzek A.
historyczna
63-65
Ignacego Dominika Fijałkowskiego (1783-1855) związek z rynologią
Kierzek A.
historyczna
66-70
Franciszek Groer (1807-1876) a rynolaryngologia
Kierzek A.
historyczna
71-72
Analiza widma głosu w ocenie procesu rehabilitacji głosu i mowy u chorych po usunięciu krtani
Michalska M.
doktorat
73-75
Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się
Ratyńska J.
doktorat
76-78
Ocena skuteczności leczenia raka głośni metodą chordektomii klasycznej i laserowej
Lachowska M.
doktorat
79-81
Przydatność audiometrii wysokich częstotliwości (HFA) w kwalifikacji osób do pracy w hałasie o wysokim natężeniu
Przeklasa R.
doktorat
82-84
Zaburzenia połykania po laryngektomii całkowitej
Grochowska-Bohatyrewicz E.
doktorat
85-86
Sprawozdanie z VI Zjazdu Otolaryngologów Republiki Białoruskiej (Jeziory k. Grodna 16-16.5.2008)
Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Świdziński P., Hashimoto A.
sprawozdanie
87-88
Ocena książki "Zapalenia zatok przynosowych" pod redakcją Antoniego Krzeskiego i Iwony Gromek
Misiołek M.
recenzja
89-90
Sprawozdanie z zebrania Sekcji Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów), 2-5 października 2008 r., Tromso-Trondheim, Norwegia
Bień S.
sprawozdanie
91
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Warszawa, 05.12.2008 r.
Jankowski A.
sprawozdanie
92
Dr med. Andrzej Sieradzki (20.03.1944-28.08.2008)
Składzień J.
wspomnienie
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..