nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 2
Następny
104-107
European Federation of Oto-Rhino-Laryngology Societies (EU.F.O.S.) - Past, Present and Future
Olofsson J.
artykuł redakcyjny
109-112
Rekonstrukcja po maksylektomii z zastosowaniem płata mięśnia skroniowego
Bilewicz R., Bundgaard T., Burduk P.K.
praca oryginalna
113-117
Cewnikowanie endoskopowe zatok - ewolucja czy rewolucja w leczeniu zapaleń zatok przynosowych? Doświadczenia własne i przegląd literatury
Jurkiewicz D., Szczygielski K., Brzozowski K.
praca oryginalna
118-121
Ropień ślinianki przyusznej
Nyckowska J., Chęciński P., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Szwedowicz P., Wojas O., Brzeziński R.
praca oryginalna
122-125
Rekonstrukcje ubytków nosa po operacjach onkologicznych w materiale Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1998-2007
Chęciński P., Nyckowska J., Osuch-Wójcikiewicz E., Szwedowicz P., Bruzgielewicz A.
praca oryginalna
126-130
Kliniczna ocena zaburzeń ruchowych gałek ocznych w stwardnieniu rozsianym
Józefowicz-Korczyńska M., Gryczyński M., Starska K., Pietruszewska W., Durko M., Łukomski M.
praca oryginalna
131-135
Ekspresja wybranych receptorów chemokin na limfocytach Th przerosłych migdałków gardłowych w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego
Ratomski K., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Skotnicka B., Kasprzycka E., Hassmann-Poznańska E., Żak J.
praca oryginalna
136-140
Znaczenie prognostyczne ekspresji cykliny D1 i cykliny B u pacjentów z rakiem krtani leczonych radioterapią
Dupla D., Frączyk M., Woźniak Z., Kręcicki T.
praca oryginalna
141-146
Stan odżywiania chorych z rakiem krtani i gardła dolnego
Bruzgielewicz A., Hamera M., Osuch-Wójcikiewicz E.
praca oryginalna
147-153
Ocena ekspresji markerów apoptozy w ziarninie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Pajor A., Danilewicz M., Durko T., Jankowski A.
praca oryginalna
154-157
Choroba kociego pazura, problem diagnostyczny - opis przypadku
Dąbrowska-Bień J., Pietniczka-Załęska M., Rowicki T.
kazuistyka
158-160
Rak brodawkowaty w torbieli środkowej szyi
Skrzypczak W., Brzoznowski W., Sierszeń W.
kazuistyka
162-164
Zespół Eagle'a - opis rzadkiego przypadku obustronnego wydłużenia wyrostków rylcowatych
Arkuszewski P., Przygoński A., Tyndorf M.
kazuistyka
165-167
Złośliwy guz Trytona nosa - opis przypadku
Potocka M., Skorek A., Iżycka-Świeszewska E.
kazuistyka
168-170
Narząd równowagi - ocena uszkodzenia w procesie diagnostycznym do operacji wszczepu ślimakowego
Niemczyk K., Olejniczak A., Koczorowska M., Mikołajewska L., Pierchała K., Morawski K., Poprawski A.
foniatria i audiologia
171-181
Otoemisja produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka oraz funkcja wejścia/wyjścia u prawidłowo słyszących pacjentów z szumem usznym i/lub nadwrażliwością słuchową
Bartnik G., Hawley M., Rogowski M., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Formby C.
foniatria i audiologia
182-185
Drgania błony bębenkowej oceniane Dopplerowskim wibrometrem laserowym
Szymański M., Rusinek R., Zadrożniak M., Warmiński J., Morshed K.
foniatria i audiologia
186-190
Głuchota a psychika w malarstwie Goi
Betlejewski S., Ossowski R.
historyczna
191-198
Józefa Czekierskiego 1777-1827 otolaryngologiczne związki
Kierzek A.
historyczna
199-203
Joseph Toynbee - otolog, naukowiec, filantrop
Betlejewski S., Betlejewski A.
historyczna
204-206
Warunki poprawy słuchu u chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Wiatr M.
doktorat
207-208
Wpływ glikokortykosteroidoterapii ogólnej i chirurgii wewnątrznosowej na zmysł węchu i smaku u chorych z polipami nosa
Dżaman K.
doktorat
209-211
Śląscy Laryngolodzy wspominali prof. W. Kuśnierczyka - sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Laryngologicznego odbytego 23.10.2008
Kozakiewicz J., Gierlotka A.
sprawozdanie
212-213
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt "Improving Outcomes for children with hearing loss: challenges and solutions", Brighton, 24-25.XI.2008
Obrębowski A.
sprawozdanie
214
Sprawozdanie z Pierwszej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Zwężenia krtaniowo-tchawicze - postępy w leczeniu"
Szyfter W.
sprawozdanie
215-218
Profesor Wacław Kuśnierczyk (1908-1997) - Pro Memoria w 100-lecie urodzin
Brożek K., Kozakiewicz J., Kierzek A.
wspomnienie
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..