nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 3
Następny
228-235
Nasal manifestations of systemic diseases. Objawy nosowe w chorobach ogólnoustrojowych
McCaffrey T.V.
artykuł redakcyjny
236-241
Percepcja smaku u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa leczonych doustną glikokortykosteroidoterapią
Dżaman K., Rapiejko P., Szczygielski K., Pleskacz W., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
242-244
Jatrogenne płynotoki w przebiegu operacji osteoplastycznych zatoki czołowej
Gotlib T., Krzeski A., Balcerzak A., Niemczyk K.
praca oryginalna
245-248
Grzyby pleśniowe i rola alergii na grzyby w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
Różańska-Kudelska M., Sieśkiewicz A., Południewska B., Kania M., Michalczuk I., Rogowski M.
praca oryginalna
249-255
Ocena związku pomiędzy ekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i białka p53 a promieniowrażliwością raka krtani
Dupla D., Frączek M., Woźniak Z., Kręcicki T.
praca oryginalna
256-260
Chirurgia endoskopowa zatok przynosowych i podstawy czaszki ze wspomaganiem neuronawigacją: porównanie systemów optycznych i elektromagnetycznych
Sieśkiewicz A., Łysoń T., Mariak Z., Rogowski M.
praca oryginalna
261-263
Elektrogustometr uniwersalny EG-1
Pleskacz W.A., Wałkanis A., Rapiejko P., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
264-270
Ekspresja receptora CD27 na limfocytach T i B w tkance przerosłych migdałków gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha środkowego
Ratomski K., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Skotnicka B., Kasprzycka E., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
271-273
Choroba kociego pazura - lekceważone schorzenie
Szaleniec J., Oleś K., Składzień J., Stręk P.
kazuistyka
274-278
Ropień podtwardówkowy w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych - opis przypadku
Pajor A., Durko T., Maciaszczyk K.
kazuistyka
279-282
Chrzęstniakomięsaki krtani i zatoki szczękowej - przegląd literatury i opis trzech przypadków
Gierek T., Smółka W., Paluch J.
kazuistyka
283-286
Drobnokomórkowy neuroendokrynny rak krtani - opis przypadku
Dams A., Kibiłda B.
kazuistyka
287-292
Szpiczak plazmocytowy w obrębie jam nosa i zatok przynosowych
Bień S., Kobiorska-Nowak J.
kazuistyka
293-296
Powikłania tracheotomii przeskórnej - opis przypadku
Bruzgielewicz A., Sielska-Badurek E., Osuch-Wójcikiewicz E., Grotthuss M.
kazuistyka
297-302
Andrzej Franciszek Ksawery Dybek (1783-1826) a rynolaryngologia
Kierzek A.
historyczna
303-305
Rekonstrukcja ubytków tchawicy kompozytowym materiałem węglowym
Ścierski W.
streszczenie pracy habilitacyjnej
306-307
Ocena skuteczności leczenia elektrostymulacją i kinezoterapią chorych z uporczywymi szumami usznymi
Mielczarek M.
streszczenie pracy doktorskiej
308-309
Oligobiopsja w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych
Syryło A.
streszczenie pracy doktorskiej
310-311
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych w Budapeszcie
Pucher B., Szydłowski J., Grzegorowski M.
sprawozdanie
312
Sprawozdanie z posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Warszawa, 13.03.2009 r.
Durko T., Jankowski A.
sprawozdanie
313
Sprawozdanie z XXXI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce. Słok k/Bełchatowa, 16-18.10.2008
Gryczyńska D., Andrzejewski J., Gęsicki T., Kotecki M.
sprawozdanie
314
VIII Konferencja Akustyka w Audiologii i Foniatrii
Obrębowski A.
sprawozdanie
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..