nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 5
Następny
398-402
Anatomic logic of the Foramen Luschka in Neurootologic Surgery. Anatomiczna logika otworu Luschki w chirurgii neurootologicznej
Koval J., Krempaska S.
artykuł redakcyjny
403-406
Traktografia rezonansu magnetycznego w diagnostyce neuroradiologicznej
Gierek T., Paluch J., Pencak P., Kaźmierczak B., Klimczak-Gołąb L.
artykuł redakcyjny
407-413
Przerzuty nowotworów złośliwych do ślinianki przyusznej i regionu przyusznicy
Żyłka S., Zawadzki M., Bień S.
praca oryginalna
414-418
Diagnostyka różnicowa i leczenie guzów szyi w materiale Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Rowicki T., Pietniczka-Załęska M., Dąbrowska-Bień J.
praca oryginalna
419-428
Wznowy u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka krtani
Morshed K., Szymański M., Zadrożniak M., Siwiec H., Wawrzecka A., Tarasiuk A., Abushammalah R., Smoleń A.
praca oryginalna
429-431
Torbiele i przetoki szyi w materiale Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie w latach 1997-2007
Błajszczak A., Grabowski L., Łach P.
praca oryginalna
432-436
Metoda oceny ruchomości kosteczek słuchowych. Badanie eksperymentalne i możliwe zastosowanie kliniczne
Sokołowski J., Niemczyk K., Bartoszewicz R., Morawski K., Bruzgielewicz A.
praca oryginalna
437-441
Wewnątrzbłędnikowe nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Brożek-Mądry E., Niemczyk K., Morawski K.
kazuistyka
442-447
Acinic cell carcinoma ślinianki przyusznej o nietypowym obrazie klinicznym i niekorzystnym przebiegu
Komorski J.A., Nienartowicz J.M.
kazuistyka
448-451
Czy chirurgiczne osiągnięcia Jana Kwaśnickiego (1838-1883) w dziedzinie rynolaryngologii były znaczne?
Kierzek A.
historyczna
452-453
Ocena opatrunków hemostatycznych stosowanych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych
Szczygielski K.
streszczenie pracy doktorskiej
454
Recenzja podręcznika pt. Essentials of Audiology. Autor: S.A. Gelfand
Przewoźny T.
recenzja
455-456
Sprawozdanie naukowe z 27th Politzer Society Meeting, Londyn 3-5.09.2009
Skarżyński H.
sprawozdanie
457-458
Sprawozdanie z Kongresu 10th Asia Pacific Congress on Deafness (APCD) w Bangkoku
Skarżyński H.
sprawozdanie
459-460
Sprawozdanie z XXI Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Wywołanych (IERASG) w Rio de Janeiro, 8-11 czerwca 2009
Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.
sprawozdanie
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..