nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 6
Następny
478-484
Markery metaboliczne nowotworów głowy i szyi - aplikacje kliniczne i podłoże biochemiczne
Czarnecka A.M., Kukwa W., Ścińska A., Kukwa A.
artykuł redakcyjny
485-489
Parotidektomia z dostępu do liftingu twarzy - doniesienie wstępne
Dąbrowska-Bień J., Pietniczka-Załęska M., Rowicki T.
praca oryginalna
490-495
Ekspresja genów heksozoaminidazy w perlaku ucha środkowego u dorosłych
Rutkowska J., Olszewska E., Waniewska E., Czechowska S., Kowalczuk O., Borawska M., Żukowska M., Markiewicz R., Rogowski M.
praca oryginalna
496-503
Morfologia głośni i charakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy po laryngektomii fronto-lateralnej poszerzonej z następową epiglotoplastyką
Tarnowska Cz., Kawczyński M., Just M., Amernik K., Jaworowska E., Lubiński J.
praca oryginalna
504-508
Ocena odsetka limfocytów B z ekspresją koreceptorów CD40, CD22 i CD72 w przerosłych migdałkach gardłowych dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha
Wysocka J., Żelazowska-Rutkowska B., Ratomski K., Skotnicka B., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
509-512
Ocena zachowań terapeutycznych lekarzy w Polsce w codziennej praktyce ambulatoryjnej odnośnie przepisywania leków przeciwhistaminowych
Rapiejko P., Piękosz-Orzechowska B., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
513-519
Zakażenia patogenami alarmowymi na Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w latach 2005-2008
Zielnik-Jurkiewicz B., Rakowska-Szkudlarek M.
praca oryginalna
520-522
Endovascular treatment of hereditary hemorrhagic telangiectases of the tongue. Endowaskularne leczenie wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej języka
Stojanov D., Bosnjakovic P., Ristic S., Bojanovic M., Benedeto-Stojanov D.
kazuistyka
523-527
Protezowanie tchawicy za pomocą stentów u chorych leczonych z powodu raka krtani
Juszkat R., Kopeć T., Błaszyk M., Borucki Ł., Szyfter W.
kazuistyka
528-531
Odma śródpiersiowa jako powikłanie tonsiloadenotomii u dziecka
Piotrowski S., Jesikiewicz D.
kazuistyka
532-534
Sprawozdanie z 12 Amerykańskiej Konferencji Implantów Ślimakowych u Dzieci, 17-20.06.2009 Seattle, USA
Skarżyński H., Lorens A.
sprawozdanie
535-536
Sprawozdanie z zebrania Sekcji Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów), 1-4 października 2009 r., Ischia - Włochy
Bień S., Durko T.
sprawozdanie
537
Sprawozdanie z I Sesji Internetowej pt. Operacje otolaryngologiczne na żywo
Szyfter W., Bartkowiak Ł.
sprawozdanie
538-539
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 25.09.2009 r.
Jankowski A.
sprawozdanie
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..