nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 7
Następny
3-4
Aktualne kierunki diagnostyki i leczenia zapalenia zatok przynosowych
Mullol J.
artykuł redakcyjny
5-10
Leki przeciwhistaminowe w leczeniu alergicznego nieżytu nosa - uaktualnienie 2008/2009
Kruszewski J.
artykuł redakcyjny
11-15
Zastosowanie wideolaryngostroboskopii w diagnostyce oraz ocenie wyników leczenia u chorych ze zmianami organicznymi krtani
Kluch W., Olszewski J.
praca oryginalna
16-19
Endoskopowe leczenie chorych z zapaleniami zatok przynosowych i współistniejącymi anatomicznymi zaburzeniami drożności nosa
Miłoński J., Olszewski J.
praca oryginalna
20-23
Szumy uszne a depresja
Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.
praca oryginalna
24-27
Ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii - doniesienie wstępne
Bielińska M., Olszewski J.
praca oryginalna
28-34
Ekspresja transkrypcyjnego czynnika jądrowego NF?B w komórkach raka krtani - korelacja z ekspresją IL-10 oraz cechami kliniczno-morfologicznymi guza
Starska K., Stasikowska O., Lewy-Trenda I., Głowacka E., Łukomski M.
praca oryginalna
35-42
Wydzielanie cytokin prozapalnych przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej w hodowli z komórkami raka płaskonabłonkowego krtani
Starska K., Łukomski M., Tchórzewski H., Głowacka E.
praca oryginalna
43-46
Guzy ślinianki przyusznej w dwuletnim materiale Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
Pietniczka-Załęska M., Dąbrowska-Bień J.
praca oryginalna
47-49
Zastosowanie noża wodnego ERBEJET 2 w chirurgii ślinianek
Gasiński M., Modrzejewski M., Cenda P., Nazim-Zygadło E., Kozok A., Dobosz P.
praca oryginalna
50-53
Brodawczak odwrócony nosa i zatok przynosowych leczony endoskopowo w materiale Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu w latach 2006-2008
Kotulska-Kliś M., Jaśkiewicz-Burnejko E.
praca oryginalna
54-57
Guzy ślinianek w materiale Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu w latach 1992-2008
Suwała P., Wilczyński K., Barnaś S., Pitala G.
praca oryginalna
58-63
Wpływ upośledzonej drożności nosa na jakość tworzonego głosu
Ratajczak J., Rapiejko P., Wojdas A., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
64-72
Rekonstrukcja tkanki chrzęstnej biomateriałami polimerowymi - wczesne wyniki makroskopowe i histologiczne
Ścierski W., Polok A., Namysłowski G., Nożyński J., Turecka L., Urbaniec N., Pamuła E.
praca oryginalna
73-75
Guzy ślinianek przyusznych w materiale Kliniki Otolaryngologii WIM w latach 2004-2008
Wojdas A., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
76-79
Zastosowanie laserów w leczeniu chorób krtani
Wojdas A., Kosek J., Dżaman K., Szczygielski K., Ratajczak J., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
80-82
Pozaśliniankowa lokalizacja gruczolaka wielopostaciowego w materiale Oddziału Otolaryngologii MSS w latach 2007-2009 - opis dwóch przypadków
Borowska K., Pietniczka-Załęska M., Sołtys J., Budzynowska K.
kazuistyka
83-86
Rzadka patologia ślinianki podżuchwowej - guz Küttnera
Sołtys J., Pietniczka-Załęska M., Rowicki T., Borowska K.
kazuistyka
87-88
Duży guz ślinianki przyusznej
Ciecior E., Sowa P., Adamczyk-Sowa M., Wolny A., Mrowka-Kata K.
kazuistyka
89-92
Rzadki przypadek pierwotnego mnogiego niezłośliwego nowotworu ślinianki przyusznej: gruczolaka kwasochłonnego i gruczolaka limfatycznego
Suwała P., Wilczyński K., Barnaś S., Prudlak E.
kazuistyka
93-95
Endoskopowa operacja izolowanego brodawczaka odwróconego zatoki klinowej powikłana płynotokiem nosowym - opis przypadku
Barnaś S., Adamek-Nowak D., Pitala G.
kazuistyka
Poprzedni
2009; vol. 63, nr 7
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..