nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 7
Następny
3-9
Poszerzony dostęp przez środkowy dół czaszki w leczeniu nerwiaków nerwu słuchowego - technika operacyjna w aspekcie możliwych powikłań
Jamróz B., Niemczyk K., Morawski K., Bartoszewicz R.
praca oryginalna
10-16
Korelacja zmian w funkcjonowaniu słuchowo-werbalnym pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego z ich oceną w badaniu pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET)
Łukaszewicz Z., Soluch P., Niemczyk K., Lachowska M.
praca oryginalna
17-21
Wpływ wykonania kochleostomii na zachowanie słuchu - badania na modelu zwierzęcym
Stanisławek-Sut O., Morawski K., Niemczyk K.
praca oryginalna
22-26
Ocena rozwoju postępów słuchowych i językowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi obciążeniami
Lachowska M., Różycka J., Łukaszewicz Z., Konecka A., Niemczyk K.
praca oryginalna
27-31
Analiza morfologii potencjałów słuchowych z pnia mózgu u pacjentów z samoistnym obwodowym porażeniem nerwu twarzowego
Rzepakowska A., Morawski K., Niemczyk K.
praca oryginalna
32-35
Zastosowanie testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych
Olszewski J., Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M.
praca oryginalna
36-39
Obraz radiologiczny grzybniaka kropidlakowego zatoki szczękowej
Kaczmarek I., Bilska J., Osmola K., Nowaczyk M.T.
praca oryginalna
40-43
Operacje z dostępu Draf III w materiale Kliniki Otolaryngologii WUM
Gotlib T., Niemczyk K., Balcerzak J., Krzeski A., Held-Ziółkowska M.
praca oryginalna
44-49
Wznowy po leczeniu raka masywu szczękowo-sitowego - ocena uwarunkowań i wyników leczenia ratunkowego
Żyłka S., Zawadzki M., Postuła S., Bień S.
praca oryginalna
50-54
Postępowanie z nawrotowym gruczolakiem wielopostaciowym ślinianek przyusznych: analiza materiału Kliniki Otolaryngologii WUM od 1988 do 2008 roku
Szwedowicz P., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Chęciński P., Nyckowska J., Grotthuss M.
praca oryginalna
55-59
Czerniaki złośliwe regionu głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach
Krakowczyk Ł., Maciejewski A., Grajek M., Szymczyk C., Wierzgoń J., Jędrzejewski P., Półtorak S.
praca oryginalna
60-64
Przyśpieszona pooperacyjna radioterapia u chorych na zaawansowanego raka krtani
Kubrak J., Chosia M., Maj P., Jarema A.
praca oryginalna
65-72
Przyzwojaki szyi w materiale Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2001-2010
Rzepakowska A., Osuch-Wójcikiewicz E., Kulesza A., Bruzgielewicz A., Niemczyk K.
praca oryginalna
73-76
Postępowanie w przypadkach wznowy brodawczaka odwróconego nosa i zatok przynosowych po leczeniu operacyjnym w materiale Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Osuch-Wójcikiewicz E., Wojas O., Nyckowska J., Chęciński P., Sielska-Badurek E., Bruzgielewicz A., Szwedowicz P., Niemczyk K.
praca oryginalna
77-80
Przydatność badania ruchomości okienka okrągłego za pomocą Laser Doppler Vibrometer w ocenie rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w tympanoplastykach typu zamkniętego
Sokołowski J., Niemczyk K., Bartoszewicz R., Morawski K., Bruzgielewicz A., Rygalska B.
praca oryginalna
81-86
Zastosowanie petrosektomii bocznej w patologii ucha i kości skroniowej
Bartoszewicz R., Niemczyk K., Morawski K., Bruzgielewicz A., Sokołowski J.
praca oryginalna
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 7
Następny
aktualizacja: 2024-02-22 ..:: kontakt ::..