nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 1
Następny
10-13
Płat policzkowy do rekonstrukcji ubytków błony śluzowej jamy ustnej
Pabiszczak M., Wierzbicka M., Szyfter W.
praca oryginalna
14-19
Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych w materiale własnym
Miłoński J., Pietkiewicz P., Olszewski J.
praca oryginalna
20-25
Wpływ wybranych czynników na rehabilitację logopedyczną chorych po całkowitym usunięciu krtani
Sokal W., Kordylewska M., Golusiński W.
praca oryginalna
26-32
Retrospektywna analiza przyczyn niepowodzeń w leczeniu nowotworów jamy ustnej i gardła w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2000-2005
Mielcarek-Kuchta D., Wierzbicka M., Miętkiewska D., Kopeć T., Banaszewski J., Szyfter W.
praca oryginalna
33-39
Odległe skutki oparzenia dróg oddechowych w wyniku wybuchu metanu
Sikora Ł., Misiołek M., Krzywiecki A., Lisowska G., Paluch Z., Kawecki M., Namysłowski G.
praca oryginalna
40-46
Przyzwojaki niechromochłonne (chemodectoma) ucha środkowego w materiale Kliniki Gdańskiej
Kuczkowski J., Przewoźny T., Biernat W., Dubaniewicz-Wybieralska M.
praca oryginalna
47-53
Zastosowanie izotonicznego roztworu NaCl u chorych z ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
Jurkiewicz D., Rapiejko P.
praca oryginalna
54-58
Przypadek neurothekeoma oczodołu
Gajec S., Składzień J., Przeklasa R., Tomik J., Czopek J.
kazuistyka
59-61
Samoistna odma śródpiersia i odma podskórna u dziecka po aspiracji miękkiego ciała obcego
Zieliński R., Piotrowska V., Zakrzewska A.
kazuistyka
62-65
Śluzowiak zatoki czołowej penetrujący do jamy czaszki
Babiński D., Skorek A., Stankiewicz C., Wasilewski W., Kloc W.
kazuistyka
66-67
Zapalne i nowotworowe zmiany błony śluzowej krtani w chorobie refluksowej
Skrzypczak W.
doktoraty, habilitacje
68-69
Wspomnienia o śp. Prof. zw. dr hab. med. Andrzeju Soboczyńskim
Grzegorowski M.
wspomnienia
70-71
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów -Chirurgów Głowy i Szyi, Warszawa, 23 września 2010 roku
Chęciński P.
sprawozdania, recenzje
72-73
Medycyna na Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, Warszawa 8-10 września 2010
Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.
sprawozdania, recenzje
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..