nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 4
Następny
258-261
Powikłania ogólne operacji nowotworów głowy i szyi
Sierszeń W.
artykuł redakcyjny
262-265
Dekompresja oczodołu w przypadku orbitopatii tarczycowej
Babiński D., Skorek A., Nałęcz A., Stankiewicz C.
praca oryginalna
266-271
Czynniki prognostyczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu perforacji błony bębenkowej przy nieuszkodzonym łańcuchu kosteczek słuchowych
Wiatr M., Oleś K., Tomik J., Składzień J., Morawska A., Stręk P., Przeklasa R., Hydzik-Sobocińska K., Szaleniec J., Boroń A., Pałasz A., Hartwich P.
praca oryginalna
272-275
Gruźlica narządów głowy i szyi - wciąż aktualny problem w praktyce laryngologicznej
Markowski J., Witkowska M., Gierek T., Pasternak K., Ciupińska-Kajor M., Kajor M., Paluch J., Smółka K.
praca oryginalna
276-280
Porównawcza ocena wyników leczenia alergicznych niealergicznych nieżytów nosa za pomocą kriochirurgii
Zielińska-Bliżniewska H., Repetowski M., Miłoński J., Olszewski J.
praca oryginalna
281-284
Zastosowanie lasera KTP w otolaryngologii - 3 lata doświadczeń
Wojdas A., Szczygielski K., Kosek J., Ratajczak J., Jurkiewicz D.
praca oryginalna
285-288
Zastosowanie manualnych technik fizjoterapeutycznych w rehabilitacji dysfonii pourazowej
Marszałek S., Żebryk-Stopa A., Wojnowski W., Wiskirska-Woźnica B., Golusiński W.
praca oryginalna
289-292
Guz Küttnera (chronic sclerosing sialadenitis) - rzadka przyczyna powiększania ślinianki podżuchwowej
Markowski J., Gierek T., Witkowska M., Paluch J., Świderek M., Zielińska-Pająk E., Pająk J., Klimczak-Gołąb L., Smółka K.
kazuistyka
293-296
Izolowany brodawczak odwrócony zatoki klinowej - opis przypadku
Oleś K., Wiatr M., Stręk P., Składzień J., Tomik J., Podziorny H., Boroń A., Szaleniec J.
kazuistyka
297-299
Identyfikacja mutacji w mitochondrialnym genie 12S rRNA u osób z niedosłuchem po leczeniu antybiotykami aminoglikozydowymi
Rydzanicz M.
streszczenie pracy doktorskiej
300-301
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów - Głowy i Szyi w dniu 25 marca 2011 r.
Chęciński P.
sprawozdanie
302
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów - Głowy i Szyi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie podwyższenia opłaty za prenumeratę "Otolaryngologii Polskiej"
sprawozdanie
303
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów - Głowy i Szyi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania nowego periodyku "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny"
sprawozdanie
304
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów - Głowy i Szyi z dnia 25 marca 2011 r.
sprawozdanie
305-306
Ocena książki Chirurgia zatok przynosowych - dostępy zewnątrznosowe pod redakcją Antoniego Krzeskiego, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2011
Stręk P.
sprawozdanie
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..