nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 5
Następny
326-332
Diagnostyka i terapia nowotworów złośliwych głowy i szyi u ciężarnych
Kiciński K., Skorek A., Stankiewicz C.
artykuł redakcyjny
333-338
Oczne miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (AC oVEMP) uzyskiwane drogą stymulacji powietrznej: użyteczność w praktyce klinicznej?
Walther L.E., Rogowski M., Hörmann K., Shcaaf H., Löhler J.
praca oryginalna
339-344
Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego - efekty terapii słuchowej
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A.
praca oryginalna
345-349
Doświadczenia własne w leczeniu zaawansowanych nowotworów dna jamy ustnej
Skorek A., Jankau J., Drogowszewska B., Kiciński K., Stodulski D., Graczyk M., Ankiewicz A.
praca oryginalna
350-356
Choroby dużych gruczołów ślinowych u dzieci i młodzieży
Przewoźny T., Stodulski D., Stankiewicz C.
praca oryginalna
357-362
Analiza średniego ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca u chorych operowanych z powodów laryngologicznych w okresie przedoperacyjnym oraz śródoperacyjnym i pooperacyjnym
Miłoński J., Urbaniak J., Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.
praca oryginalna
363-368
Ocena wyników i tolerancji zachowawczego leczenia oszczędzającego narząd u chorych na lokoregionalnie zaawansowanego raka krtani i krtaniowej części gardła
Kiprian D., Kawecki A., Jarząbski A., Michalski W., Pawłowska-Sendułka B.
praca oryginalna
369-376
Grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych - problem wciąż aktualny
Dąbrowska K., Kozłowski Z., Durko T., Stańczyk R., Pietruszewska W.
kazuistyka
377-381
Trudności diagnostyczne chorego z guzem masywu szczękowo-sitowego; dylematy terapeutyczne - opis przypadku
Majchrzak E., Wegner A., Golusiński W.
kazuistyka
383
Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Kursu Zaawansowanych Technik Chirurgii Endoskopowej Podstawy Czaszki w Mediolanie
Oleś K., Wiatr M., Składzień J., Stręk P.
sprawozdanie
Poprzedni
2011; vol. 65, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..