nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 2
Następny
84-95
Molecular Pathogenesis of Vestibular Schwannomas: Insights for the Development of Novel Medical Therapies
Miller C., Igarashi S., Jacob A.
artykuł redakcyjny
96-101
Dostęp czaszkowo-twarzowy w leczeniu guzów zatok przynosowych z zajęciem przedniego dołu czaszki
Burduk P.K., Kaźmierczak W., Dalke K., Beuth W., Siedlecki Z., Prywiński M.
praca oryginalna
102-108
Jakość głosu u górników po urazie inhalacyjnym górnych dróg oddechowych w wyniku wybuchu metanu
Orecka B., Sikora Ł., Misiołek M., Fira R., Miśkiewicz-Orczyk K., Paluch Z., Krzywiecki A., Grzanka A., Namysłowski G.
praca oryginalna
109-116
Jakość głosu u górników po urazie inhalacyjnym górnych dróg oddechowych w wyniku wybuchu metanu
Misiołek M., Kłębukowski L., Lisowska G., Czecior E., Ścierski W., Orecka B., Namysłowski G.
praca oryginalna
117-121
Rozwój ślimaka u niemowląt ze zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w następstwie asfiksji okołoporodowej
Widziszowska A., Namysłowski G.
praca oryginalna
122-125
Porównanie wpływu różnych rodzajów znieczulenia na kontrolę krwawienia śródoperacyjnego w operacjach endoskopowych zatok przynosowych
Miłoński J., Zielińska-Bliźniewska H., Sobański R., Olszewski J.
praca oryginalna
126-131
Metodologia pomiarów ruchomości elementów ucha środkowego za pomocą laserowej wibrometrii dopplerowskiej
Niemczyk K., Sokołowski J., Bartoszewicz R., Morawski K., Bruzgielewicz A., Rygalska B.
praca oryginalna
132-137
Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego, w porównaniu z populacją ogólną słyszących
Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H.
praca oryginalna
138-147
Problematyka monitorowania chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi
Wierzbicka M., Waśniewska E., Jackowska J., Leszczyńska M., Szyfter W.
praca oryginalna
148-151
Nasolacrimal duct obstruction after toxic epidermal necrolysis
Burduk P.K., Seredyka-Burduk M., Kaźmierczak W., Malukiewicz G., Kołtan A.
kazuistyka
152-154
Rak śluzowo-naskórkowy ślinianki przyusznej u 14-letniej dziewczynki ? opis przypadku
Amernik K., Wasilewska M., Lubiński J., Walaszek I., Grzelec H., Peregud-Pogorzelski J., Jaworowska E.
kazuistyka
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..