nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 3
Następny
176-180
Aktualny pogląd na gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych w kontekście epidemii HIV jak również wielolekoopornej i rozlegle wielolekoopornej gruźlicy
Mrówka-Kata K., Namysłowski G., Czecior E., Sowa P., Iwańska J.
artykuł redakcyjny
181-184
Znaczenie polimorfizmu -765G/C genu COX-2 dla patogenezy przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa w populacji polskiej
Sitarek P., Zielińska-Bliźniewska H., Miłoński J., Przybyłowska K., Majsterek I., Olszewski J.
praca oryginalna
185-190
Wznowy raka podstawnokomórkowego (BCC) twarzy w materiale Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 2007-2010
Pazdrowski J., Dańczak-Pazdrowska A., Golusiński P., Szybiak B., Silny W., Golusiński W.
praca oryginalna
191-195
Zastosowanie endoskopii w operacjach ucha środkowego
Karchier E., Morawski K., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
praca oryginalna
196-200
Wczesne powikłanie tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa w materiale własnym
Pietkiewicz P., Machała W., Kuśmierczyk K., Miłoński J., Wiśniewski T., Urbaniak J., Olszewski J.
praca oryginalna
201-206
Specyfika postępowania około- i pooperacyjnego u chorych po zabiegach chirurgicznych na szyi
Szybiak B., Golusiński W.
praca oryginalna
207-213
Ropowice głowy i szyi - diagnostyka i leczenie - obserwacje własne
Markowski J., Dzubdziela W., Wardas P., Piotrowska A., Sowińska-Krzyżanowska I., Gierek T., Paluch J., Konopka A.
praca oryginalna
214-218
Wideostrobokimografia w praktyce foniatrycznej
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Karsnodębska P., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H.
praca oryginalna
219-226
Wpływ wibracyjnej terapii stymulującej na jakość głosu w postaci hiperfunkcjonalnej dysfonii zawodowej
Kosztyła-Hojna B., Kuryliszyn-Moskal A., Rogowski M., Moskal D., Dakowicz A., Falkowski D., Kasperuk J.
praca oryginalna
227-231
Ciągle aktualny problem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i innych powikłań wewnątrzczaszkowych zapalenia ucha środkowego i zatok przynosowych u dzieci
Zieliński R., Zakrzewska A.
kazuistyka
232-235
Chirurgia endoskopowa w leczeniu guza Warthina nosogardła
Daroszewski M., Burduk P.K., Marszałek A.
kazuistyka
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..