nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 4
Następny
241-248
Co może uzyskać otolaryngolog, stosując sztuczne sieci neuronowe?
Szaleniec J., Składzień J., Tadeusiewicz R., Oleś K., Konior M., Przeklasa R.
praca poglądowa
249-253
Nasal obstruction as a key symptom in allergic rhinitis: efficacyt and safety of a medical device in children
Passali D., Bellussi L.M., Gregori D., Lauriello M., Passali F.M., Passali G.C.
praca oryginalna
254-258
Objawy otologiczne w świetle najnowszej widzy o ziarniniaku Wegenera
Wierzbicka M., Puszczewicz M., Bartochowska A., Szyfter W.
praca oryginalna
259-261
Obecność flory grzybiczej w zatokach przynosowych u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok z obecnością polipów
Czecior E., Gawlik R., Jarząb J., Mrówka-Kata K., Sowa P., Iwańska J.
praca oryginalna
262-266
Wczesne wyniki czynnościowe operacji tympanoplastycznych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy w latach 2004-2009
Kaźmierczak W., Janiak-Kiszka J., Burduk P.K.
praca oryginalna
267-273
Ocena wyników operacyjnego leczenia odstających małżowin usznych
Lewandowicz E., Iljin A., Sobieszek D., Antoszewski B.
praca oryginalna
274-279
Analiza parametrów Testu Organizacji Zmysłowej w grupie normy otoneurologicznej na materiale własnym - wyniki wstępne
Pierchała K., Lachowska M., Morawski K., Niemczyk K.
praca oryginalna
280-284
Odległe wyniki estetyczne chirurgicznego leczenia wrodzonych zniekształceń nosa - porównanie oceny pacjenta i chirurga
Pisera P., Antoszewski B., Fijałkowska M., Kasielska A., Iljin A.
praca oryginalna
285-290
Analiza epidemiologiczna i demograficzna wskazań do implantacji systemu Baha w Polsce - badanie wieloośrodkowe
Szyfter W., Borucki Ł., Dobosz P., Domka W., Drela M., Gawęcki W., Gibasiewicz R., Grajewski G., Horbacz-Jary G., Iciek W.M., Jankowski A., Jurkiewicz D., Kibiłda B., Kida M., Komar D., Kuśmierczyk J., Maron K., Matuszczyk T., Mierzwa T., Mierzwiński J., Olszewska E., Przytuła-Kandzia K., Pyd M., Stankiewicz C., Stieler M., Ślaska-Kaspera A., Wróbel M., Zadrożniak M.
praca oryginalna
291
Zespół Kartagenera - anestezjologiczne uwagi w chirurgii laryngologicznej
Burduk P.K., Wawrzyniak K., Kazmierczak W., Kusza K.
kazuistyka
295-300
Intraorbital foreing bodies - 5 own cass and review of literature
Markowski J., Dziubdziela W., Gierek T., Witkowska M., Mrukwa-Kominek E., Niedzielska I., Paluch J.
kazuistyka
301-305
Interwencja chirurgiczna w obrębie szypuły naczyniowej jako wczesna profilaktyka martwicy płata ALT - opis przypadku
Pazdrowski J., Łuczewski Ł., Synowiec T., Golusiński P., Pieńkowski P., Chęciński P., Golusiński W.
kazuistyka
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..