nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 5
Następny
307-312
Terapie nowotworów głowy i szyi celowane molekularnie
Sawicki M., Szudy A., Szczyrek M., Krawczyk P., Klatka J.
praca poglądowa
313-317
Porażenia krtani w materiale Poradni Foniatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000-2011
Sielska-Badurek E., Domeracka-Kołodziej A., Zawadzka R., Dębowska-Jarzębska E.
praca oryginalna
318-321
Wpływ ubytków słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na otoemisje produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka u osób z szumami usznymi i prawidłowym progiem słyszenia w zakresie 0,25-8 kHz
Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
praca oryginalna
322-327
Przyczyny i czas pomiędzy kolejnymi wymianami protez głosowych u chorych po laryngektomii - analiza 184 wymian u 42 chorych
Zimmer-Nowicka J., Morawiec-Sztandera A.
praca oryginalna
328-336
Zastosowanie nowoczesnych fizjoterapeutycznych metod rehabilitacji w leczeniu wybranych postaci dysfonii
Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Rogowski M., Falkowski D., Kasperuk J., Othman J.
praca oryginalna
337-341
Ocena skuteczności leczenia chorych z zawrotami głowy typu mieszanego za pomocą rehabilitacji ruchowej
Bielińska M., Zielińska-Bliźniewska H., Pietkiewicz P., Olszewski J.
praca oryginalna
342-347
Aparat do wizualizacji graficznej ciśnienie przebiegu rozwarcia zwieracza ust przełyku u osób po usunięciu krtani
Musialik W., Markowski J., Dziubdziela W., Likus W., Świderek-Kliszewska M., Paluch J.
praca oryginalna
348-352
Ubytki kości podstawy środkowego i tylnego dołu czaszki przy niezmienionej wyściółce ucha środkowego
Wiatr M., Morawska A., Składzień J., Tomik J., Przeklasa R., Podziorny H.
praca oryginalna
353-358
Cena uzyskania wolnego płata przedramienia w rekonstrukcjach w obrębie jamy ustnej i gardła - powikłania miejsca donorowego
Pabiszczak M., Banaszewski J., Balcerowiak A., Szyfter W.
praca oryginalna
359-362
Włókniak kostniejący - cementoma szczęki. Różnice w nomenklaturze histopatologicznej
Konopka W., Śmiechura M., Strużycka M., Kozakiewicz M., Dzieniecka M.
kazuistyka
363-367
Pooperacyjne zawroty głowy związane z nadmierną długością protezki strzemiączka - diagnostyka radiologiczna
Ścierski W., Namysłowski W., Czerwińska G., Lisowska G., Kluczewska E., Bożek P.
kazuistyka
368-372
Jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy szyjnej wewnętrznej u 6-letniego chłopca, jako powikłanie myryngotomii
Kaczorowska M., Furmanek M.I., Klimek P., Skarżyński H.
kazuistyka
Poprzedni
2012; vol. 66, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..