nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 1
Następny
1-5
Choroba Kikuchiego i Fujimoto jako rzadka przyczyna limfadentopatii - opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
Mrówka-Kata K., Kata D., Kyrcz-Krzemień S., Sowa P.
praca poglądowa
6-10
Powikłania leczenia operacyjnego raka krtani i gardła dolnego
Olszański W., Zasławska K., Pomarańska M., Tryka E., Piechnik B., Andrzejczak A., Świetlicki M., Trzaskowska E., Wawrzecka A., Klatka J.
praca oryginalna
11-17
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na jakość życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego
Walak J., Szczepanik M., Woszczak M., Józefowicz-Korczyńska M.
praca oryginalna
18-24
Znaczenie badań PET/CT w diagnostyce nowotworów głowy i szyi - doświadczenia własne
Majchrzak E., Cholewiński W., Szybiak B., Łuczewski Ł., Sówka M., Golusiński P., Golusiński W.
praca oryginalna
25-29
Wpływ działania doustnych środków antykoncepcyjnych na wybrane parametry układu hemostazy u młodych kobiet z nagłym zaburzeniem czynności układu równowagi
Urbaniak J., Zielińska-Bliźniewska H., Pietkiewicz P., Olszewski J.
praca oryginalna
30-33
Ocena epidemiologiczna nowotworów gruczołów ślinowych u pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologii we Wrocławiu 2001-2010
Kubacka M., Orendorz-Frączkowska K., Pazdro-Zastawny K., Morawska-Kochman M., Kręcicki T.
praca oryginalna
34-39
Wpływ wybranych czynników kliniczno-morfologicznych na wyniki leczenia chorych z zaawansowanym rakiem krtani
Miśkiewicz-Orczyk K., Namysłowski G., Misiołek M., Majewski W.
praca oryginalna
40-44
Zabiegi rekonstrukcyjne w wielkich guzach gruczołów ślinowych
Pabiszczak M., Banaszewski J., Wierzbicka M., Jackowska J., Waśniewska E., Szyfter W.
praca oryginalna
45-51
Ciężki uraz okolicy twarzoczaszki i szyi połączony z wniknięciem ciał obcych podczas obróbki drewna
Olszewski J., Kozakiewicz M., Hilt T., Sut M., Repetowski M., Urbaniak J.
kazuistyka
52-56
Brodawczak płaskonabłonkowy woreczka łzowego
Burduk P.K., Seredyka-Burduk M., Kaźmierczak W., Dalke K., Marszałek A.
kazuistyka
57-60
Metaliczne ciało obce oczodołu
Skorek A., Gębka A., Babiński D., Raczyńska D.
kazuistyka
61-65
Chłoniak typu MALT ślinianki przyusznej - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Wierzbicka M., Bartchowska A., Kopeć T., Szyfter W.
kazuistyka
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..