nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 2
Następny
67-71
Czynnik wzrostu komórek rogowaciejących i jego receptor w perlaku ucha środkowego
Guzińska-Ustymowicz K., Kurzyna A., Trzpis K., Kemona A., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
72-76
Wyniki radykalnego leczenia chirurgicznego 355 chorych z zaawansowanym rakiem krtani
Miśkiewicz-Orczyk K., Namysłowski G., Misiołek M.
praca oryginalna
77-81
Anomalie anatomiczne tętnic doczaszkowych u chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami słuchu
Miłoński J., Kuśmierczyk K., Mielczarek M., Niewiadomski P., Olszewski J.
praca oryginalna
82-86
Embolizacja gałęzi tętnicy szyjnej zewnętrznej w tamowaniu krwawień z nosa
Rzewnicki I., Kordecki K., Łukasiewicz A., Puławska-Stalmach M., Lewszuk A., Bondyra Z., Rogowski M., Łebkowska U.
praca oryginalna
87-94
Stapedotomia z użyciem lasera CO2 - technika jednego strzału
Szyfter W., Mielcarek-Kuchta D., Młodkowska A., Miętkiewska-Leszniewska D., Obrębowska Z., Łączkowska-Przybylska J.
praca oryginalna
95-99
Rozległe urazy szyi w materiale Kliniki Otolaryngologii CM UJ w Krakowie w latach 2009-2012
Oleś K., Składzień J., Stręk P., Bojanowska E., Tomik J., Leszczyńska J., Wróbel A.
praca oryginalna
100-104
Tracheotomia metodą "starplasty" u dzieci, w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii w Poznaniu
Pucher B., Szydłowski J., Ryglewicz M., Grzegorowski M.
praca oryginalna
105-108
Czerniak przegrody nosa
Korska-Szczechowska S., Skorek A., Babiński D.
kazuistyka
109-112
Sarkoidoza woreczka łzowego jako przyczyna niedrożności dróg łzowych
Burduk P.K., Seredyka-Burduk M., Kaźmierczak W., Dalke K.
kazuistyka
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..