nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 5
Następny
223-227
Rekomendacja dla leku Sinupret jako preparatu uzupełniającego konwencjonalne leczenie farmakologiczne ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusitis)
Golusiński W.
praca poglądowa
228-232
Wpływ kompleksu diaka-tetra (N1,3-triazol,kappaN2) miedź (II) na barierę pro- i antyoksydacyjną osób z polipami nosa
Malinowska K., Zielińska-Bliżniewska H., Majsterek I., Olszewski J.
praca oryginalna
233-237
Złośliwe i niezłośliwe guzy chrzęstne krtani
Garsta E., Stankiewicz C., Bożena Kowalska B., Narożny W.
praca oryginalna
238-244
Kinezyterapia u pacjentów z obwodowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego
Szczepanik M., Walak J., Woszczak M., Józefowicz-Korczyńska M.
praca oryginalna
245-251
Ocena ekspresji receptora estrogenowego, progesteronowego i receptora HER2 w wybranych nowotworach złośliwych ślinianek
Golusiński W., Wegner A., Trzeciak P., Golusiński P., Sówka M., Kopczyński A., Bromboszcz M., Marszałek A.
praca oryginalna
252-256
Value of high resolution ultrasonography in assessment of laryngeal lesions
Gomaa M.A., Hammad M.S., Mamdoh H., Osman, N. Eissawy M.G.
praca oryginalna
257-260
ENT manifestations of Wegeners granulomatosis
Sharma A., Deshmukh S., Dabholkar J.
kazuistyka
261-264
Śluzowiak zatok sitowych penetrujący do oczodołu i przedniego dołu czaszki - opis przypadku
Paradowska-Opałka B., Kawczyński M., Jaworowska E.
kazuistyka
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..