nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 6
Następny
265-273
Epidemiologia raka krtani i gardła dolnego w latach 1988-2012 w materiale Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Rzewnicki I., Biszewska J.
praca oryginalna
274-277
Leczenie nowotworów złośliwych przewodu słuchowego zewnętrznego i kości skroniowej w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy
Kaźmierczak H., Bilicka K., Kaźmierczak W., Pawlak-Osińska K., Janiak-Kiszka J., Dutsch-Wicherek M.
praca oryginalna
278-282
Ocena wyników zastosowania nowego wspornika systemu Baha? i nowej techniki chirurgicznej bez redukcji tkanki podskórnej
Gawęcki W., Wróbel M., Borucki Ł., Szyfter W.
praca oryginalna
283-288
Nerwiaki nerwu twarzowego
Sokołowski J., Bartoszewicz R., Morawski K., Jamróz B., Niemczyk K.
praca oryginalna
289-294
Zmiana odpowiedzi ucha wewnętrznego obserwowana po operacjach na uchu środkowym
Wiatr M., Morawska A., Kocoń S., Medoń D., Składzień J., Tomik J., Stręk P., Podziorny H., Przeklasa R.
praca oryginalna
295-301
Stan spoidła przedniego u chorych na raka krtani
Balcerowiak A., Kruk-Zagajewska A., Iwanik K.
praca oryginalna
302-307
Aneurysmal bone cyst of maxilla with ectopic molar tooth - a case report
Verma R.K., Kumar R., Bal M., Panda N.K.
kazuistyka
308-311
Promienica krtani - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Wierzbicka M., Bartochowska A., Nowak K., Szyfter W.
kazuistyka
Poprzedni
2013; vol. 67, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..