nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2014; vol. 68, nr 1
Następny
1-14
Kserostomia jako powikłanie radioterapii: mechanizm, diagnostyka, profilaktyka i leczenie - aktualny stan wiedzy
Kałużny J., Wierzbicka M., Nogala H., Milecki P., Kopeć T.
artykuł redakcyjny
15-19
The role of baloon sinuplasty in the treatment of sinus headache
Marzetti A., Tedaldi M., Passali F.M.
praca oryginalna
20-24
The activity of N-acetyl-beta-d-hexosaminidase A and B and beta-glucoronidase in nasal polyps and hypertroophic nasal concha
Chojnowska S., Minarowska A., Waszkiewicz N., Kępka A., Zalewska-Szajda B., Gościk E., Kowal K., Olszewska E., Konarzewska-Duchnowska E., Minarowski Ł., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.
praca oryginalna
25-29
Ocena niedosłuchu u osób powyżej 60. roku życia korzystających z aparatów słuchowych
Skrzypek A., Sekula A., Deryło M.B., Kuśmierczyk J., Talar M.
praca oryginalna
30-33
Wyniki strukturalne myringoplastyki metodą podkładania
Janiak-Kiszka M., Kaźmierczak W.
praca oryginalna
34-41
Wartość oznaczeń wybranych parametrów diagnostycznych: ferrytyny, ultraczułego CRP i rozpuszczalnych fragmentów cytokeratyny 18. (TPS) w ocenie skuteczności terapii chorych z polipami nosa
Pałac J., Brtaek S., Partyka R., Misiołek M.
praca oryginalna
42-45
Mięsak gładkokomórkowy ucha - opis przypadku
Rysz M., Jaworowski J., Krajewski R., Barańska J.
kazuistyka
46-49
Tarczyca ektopowa w lokalizacji wewnątrzkrtaniowej
Zatoński T., Bolanowski M., Jędrzejuk D., Zatońska K., Kręcicki T.
kazuistyka
Poprzedni
2014; vol. 68, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..