nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2017; vol. 71, nr 3
Następny
1-9
Nowotwory z tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej w regionie szyi - analiza epidemiologiczno-kliniczna na przestrzeni 15 lat
Rzepakowska A., Zwierzyńska K., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
artykuł oryginalny
10-19
Czy smog ma wpływ na częstość występowania zaostrzeń przewlekłego zapalenia krtani? Analiza na przykładzie mieszkańców województwa małopolskiego
Ziarno R., Suska A., Kulinowski W., Grudzień-Ziarno A., Kostrzon M., Paciorek M., Składzień J.
artykuł oryginalny
20-30
Ocena wartości diagnostycznej testu skrętu szyi w badaniach obiektywnych u chorych z zawrotami głowy i/lub niedosłuchu
Niewiadomski P., Bielińska M., Pietkiewicz P., Olszewski J.
artykuł oryginalny
31-41
Ubytki słuchu u chorych z powikłaniami zewnątrzczaszkowymi przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Przewoźny T., Kuczkowski J.
artykuł oryginalny
42-47
Nowotwory ślinianek przyusznych. Wyniki retrospektywnej analizy leczenia 149 pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2006-2016
Chloupek A., Zarzycki K., Dąbrowski J., Domański W.
artykuł oryginalny
48-52
Korelacja między stopniem pneumatyzacji komórek grobli nosa a wymiarem przednio-tylnym zachyłka czołowego - wspomagane komputerowo badanie anatomiczne
Altintaş A., Çelik M., Yegin Y., Canpolat S., Olgun B., Kayhan F.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2017; vol. 71, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..