nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2017; vol. 71, nr 4
Następny
1-5
Współczesna profilaktyka urazów akustycznych
Sułkowski W., Owczarek K., Olszewski J.
artykuł oryginalny
6-12
Leczenie inhalacyjne wodą termalną wzbogaconą w radon zapaleń górnych i dolnych dróg oddechowych
Passali D., Gabelli G., Passali G.C., Mösges R., Bellussi L.M.
artykuł oryginalny
13-19
Wartość predykcyjna badania wideostroboskopowego w ocenie zmian przednowotworowych i wczesnych nowotworów głośni
Rzepakowska A., Sielska-Badurek E., Osuch-Wójcikiewicz E., Sobol M., Niemczyk K.
artykuł oryginalny
20-25
Przydatność techniki szybkiego filmu High-Speed Digital Imaging (HSDI) w zmianach obrzękowo-przerostowych krtani u osób zawodowo pracujących głosem
Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Kuryliszyn-Moskal A., Andrzejewska A., Łobaczuk-Sitnik A., Kraszewska A., Skorupa M.
artykuł oryginalny
26-32
Czynniki wpływające na zmianę przewodnictwa kostnego u chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego przy zachowanym łańcuchu kosteczek słuchowych
Wiatr M., Wiatr A., Kocoń S., Składzień J.
artykuł oryginalny
33-36
Gruczolak wielopostaciowy - wyniki retrospektywnej analizy leczenia 104 pacjentów Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM
Korba M., Chloupek A., Dąbrowski J., Piętka T., Domański W., Biernacka B., Leśniak W.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2017; vol. 71, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..