nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 5
Następny
1-8
Lizaty bakteryjne w zapobieganiu zakażeń dróg oddechowych
Jurkiewicz D., Zielnik-Jurkiewicz B.
artykuł przeglądowy
9-16
Obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie snu u dzieci - ważny problem w świetle aktualnych europejskich wytycznych
Krzeski A., Burghard M.
artykuł przeglądowy
17-23
Zastosowanie wąskopasmowej endoskopii lupowej (NBI) w śródoperacyjnej ocenie średnio zaawansowanych raków krtani (T2, T3)
Piersiala K., Klimza H., Jackowska J., Majewska A., Wierzbicka M.
artykuł oryginalny
24-29
Ocena funkcji głośni przy użyciu parametrów fali śluzówkowej
Krasnodębska P., Krasnodębski W., Szkiełkowska A.
artykuł oryginalny
30-35
Przeznosowe dojście mikroskopowe w operacji naczyniakowłókniaka nosogardła
Gołąbek W., Szymańska A., Morshed K.
artykuł oryginalny
36-43
Czy leczenie ozonem (O3) jest skuteczne w przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa? Badanie eksperymentalne na zwierzętach doświadczalnych
Altaş B., Emre H., Altinay S., Yücebaş K., Taşkin U., Faruk M.
artykuł oryginalny
44-49
Wewnątrznosowa "Technika Trójkątna" w plastyce zastawki nosa: przegląd dziesięcioletni
Havea N., Tang C., Rockey J., Lynch A.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..