nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 6
Następny
1-8
Antybiotykoterapia dla laryngologa
Albrecht P.
artykuł przeglądowy
9-15
Immunoterapia w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Blokada immunologicznych punktów kontroli
Przybylski K., Majchrzak E., Weselik L., Golusiński W.
artykuł oryginalny
16-21
Ocena ekspresji receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTR1) w polipach nosa
Różańska M., Bielecki P., Reszeć J., Kowal K., Rogowski M.
artykuł oryginalny
22-29
Wyniki leczenia gruczolaka jednopostaciowego płata powierzchownego ślinianki przyusznej
Ślęzak A., Kaźmierczak W., Kaźmierczak H.
artykuł oryginalny
30-35
Wartości referencyjne wybranych testów słuchowego przetwarzania czasowego dla dzieci polskich w wieku szkolnym
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Piłka A.
artykuł oryginalny
36-42
Porównawcza ocena wartości diagnostycznej testu VHIT oraz manewru Dix-Hallpike'a u pacjentów z zaburzeniami układu równowagi w praktyce ambulatoryjno-orzeczniczej
Karawani K., Bielinska M., Nowosielska-Grygiel J., Pietkiewicz P., Kusmierczyk K., Kolary K., Olszewski J.
artykuł oryginalny
43-52
Charakterystyka sezonów pyłkowych najczęściej uczulających roślin na podstawie 15-letnich obserwacji w Warszawie
Lipiec A., Rapiejko P., Furmańczyk K., Jurkiewicz D.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..