nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 6
Następny
1-8
Antybiotykoterapia dla laryngologa
Albrecht P.
Artykuł przeglądowy
9-15
Immunoterapia w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Blokada immunologicznych punktów kontroli
Przybylski K., Majchrzak E., Weselik L., Golusiński W.
Artykuł oryginalny
16-21
Ocena ekspresji receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTR1) w polipach nosa
Różańska M., Bielecki P., Reszeć J., Kowal K., Rogowski M.
Artykuł oryginalny
22-29
Wyniki leczenia gruczolaka jednopostaciowego płata powierzchownego ślinianki przyusznej
Ślęzak A., Kaźmierczak W., Kaźmierczak H.
Artykuł oryginalny
30-35
Wartości referencyjne wybranych testów słuchowego przetwarzania czasowego dla dzieci polskich w wieku szkolnym
Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Piłka A.
Artykuł oryginalny
36-42
Porównawcza ocena wartości diagnostycznej testu VHIT oraz manewru Dix-Hallpike'a u pacjentów z zaburzeniami układu równowagi w praktyce ambulatoryjno-orzeczniczej
Karawani K., Bielinska M., Nowosielska-Grygiel J., Pietkiewicz P., Kusmierczyk K., Kolary K., Olszewski J.
Artykuł oryginalny
43-52
Charakterystyka sezonów pyłkowych najczęściej uczulających roślin na podstawie 15-letnich obserwacji w Warszawie
Lipiec A., Rapiejko P., Furmańczyk K., Jurkiewicz D.
Artykuł oryginalny
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 6
Następny

aktualizacja: 2020-05-22 ..:: kontakt ::..