nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 1
Następny
1-5
Chirurgia robotowa (system da Vinci Xi) w nowotworach złośliwych głowy i szyi - doświadczenia własne
Golusiński W., Pieńkowski P., Majchrzak E.
artykuł oryginalny
6-12
Histologiczna ocena tkanek podniebienia miękkiego u pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu
Panek J., Reszeć J., Rogowski M., Olszewska E.
artykuł oryginalny
13-16
Zawartość galektyny-1 i -3 w polipach pierwotnych i nawrotowych nosa i zatok przynosowych
Markowski J., Siemianowicz K., Likus W.
artykuł oryginalny
17-22
Wpływ zachowanej suprastruktury strzemiączka na poprawę słuchu
Boroń A., Wiatr A., Składzień J., Wiatr M.
artykuł oryginalny
23-28
Ocena aktywności antyoksydacyjnej nowych kompleksów trans-palladu (II) u pacjentów nowotworem głowy i szyi
Malinowska K., Kaczmarczyk D., Zajdel R., Merecz-Sadowska A., Olszewski J., Majczyk M., Nowak-Zduńczyk A., Zielińska-Bliźniewska H.
artykuł oryginalny
29-35
Rozwój kontroli posturalnej u dzieci zdrowych od 6. do 17. roku życia. Część I Ocena kontroli posturalnej w teście badania klinicznego interakcji sensorycznej w równowadze (mCTSIB) u dzieci w wieku 6-17 lat
Orendorz-Frączkowska K., Kubacka M.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..